Over the centuries many wise men và women—through xúc tích, reason, scientific inquiry, &, yes, through inspiration—have sầu discovered truth.

Quý Khách đã xem: Wisely là gì

Qua nhiều cố kỉnh kỷ, không ít người dân phái nam và fan nữ giới khôn ngoan---qua tính phải chăng, trình bày, tekkenbasara.mobiệc tìm hiểu bằng công nghệ, với vâng, cả sự soi dẫn nữa---đang mày mò ra lẽ thật.The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward lớn discuss.”Thánh chức Nước Ttách tháng 5 năm 1990 có ghi trong bài xích “Khéo cần sử dụng sách vở mà họ có”: “Trong vài ba trường hòa hợp, chắc rằng họ thấy nặng nề lòng bàn mang lại tekkenbasara.mobiệc xin người ta khuyến mãi tiền để yểm trợ công tekkenbasara.mobiệc rao giảng khắp nắm giới”.The apostles were not cowards, but when they learned of a plot to stone them, they wisely left lớn preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.Các sứ trang bị ko hèn mạt, tuy nhiên lúc biết được bạn ta thủ đoạn nỉm đá, họ khôn ngoan rời vị trí đó cho rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á ở phía nam giới thức giấc Ga-la-ti.“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening to counsel is wise.” —Proverbs 12:15.“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn người khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.Trong từng ngôi trường thích hợp, họ sẽ nhận thấy nguyên tắc Kinh Thánh rất có thể giúp mình quyết định khôn ngoan.The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.Kinc Thánh không phân tích điều ấy có contact tới việc giúp đỡ của thiên sđọng, mưa thiên thạch nhưng mà những thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm gnghỉ ngơi, hoặc những lời tiên đoán không nên dựa vào chiêm tinc.Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphakích cỡ the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to reason & lớn tekkenbasara.mobiew a problem in a new light.Những fan hướng dẫn khôn ngoan thường “nêm thêm muối” vào lời nói của họ bằng cách cần sử dụng ví dụ, vị lời ví dụ nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự việc hoặc rất có thể góp người nghe lý luận cùng chú ý vụ việc dưới một khía cạnh new.So it is wise to lớn be cautious when it comes to lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.Thế yêu cầu điều khôn ngoan là hãy chình ảnh giác cùng với các phương pháp khám chữa được cho rằng sẽ trị ngoài bệnh một cách kỳ diệu tuy thế chẳng qua chỉ dựa trên hầu hết lời đồn cùng nhận xét vô căn cứ.The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”Kinh Thánh đề cập bọn chúng ta: “Lời vô giới hạn đâm-xuyên không giống nào gươm; dẫu vậy lưỡi bạn khôn-ngoan vốn là dung dịch hay”.22 All these tekkenbasara.mobitekkenbasara.mobid descriptions lead us to lớn one conclusion —nothing can prevent the all-powerful, all-wise, và incomparable Jehovah from fulfilling his promise.22 Tất cả đông đảo lời biểu đạt sống động này đưa họ đến một kết luận—ko gì có thể ngnạp năng lượng cản Đức Giê-hô-va toàn năng, hết sức khôn ngoan với vô song, thực hiện lời hứa của Ngài.Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người chí lý thì lưỡng lự từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped to teach us the truth & to make us wise và happy.(Giê-rê-mày 10:23) Quả thật, không tồn tại bạn thầy, Chuyên Viên hoặc vậy vấn nào tất cả đầy đủ điều kiện rộng nhằm dạy chúng ta lẽ thật đôi khi giúp họ trnghỉ ngơi đề xuất khôn ngoan và niềm hạnh phúc.Không nhỏng Áp-sa-lôm, bạn đầy hoài bão, Bát-xi-lai đó đã khôn ngoan diễn đạt tính nhã nhặn.—Châm-ngôn 11:2.Humility enabled Jesus’ “unlettered & ordinary” disciples to lớn grasp & apply spiritual truths that escaped those who were “wise and intellectual” but only “in a fleshly way.”Sự khiêm nhịn nhường đã hỗ trợ các đệ tử “dốt-nát không học” của Chúa Giê-su rất có thể gọi và áp dụng phần lớn lẽ thật linh nghiệm trong lúc phần đa kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, tuy nhiên chỉ “theo xác-thịt”, thì cần thiết hiểu được.They may think that they have sầu made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing into an unwise marriage.Họ hoàn toàn có thể cho rằng chính là đưa ra quyết định khôn ngoan, giải thích rằng làm cho vắt sẽ giúp họ tách lao vào một cuộc hôn nhân gia đình thiếu thốn chí lý.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *