Help & learning for Windows 11 is coming soon!

In the meantime, check out what"s available for Windows 10 on the Windows 10 tab.

Bạn đang xem: Find your windows product key

Learn more about Windows 11


*


Activation helps verify that your copy of Windows is genuine và hasn’t been used on more devices than the tekkenbasara.mobi Software License Terms allow.

Checking your activation status

You"ll first want lớn find out if your Windows 10 is activated & linked to lớn your tekkenbasara.mobi trương mục.

It is essential that you links your tekkenbasara.mobi account khổng lồ the Windows 10 license on your device. Linking your tekkenbasara.mobi trương mục with your digital license enables you khổng lồ reactivate Windows using the Activation troubleshooter whenever you make a significant hardware change.


Checking your activation status

To check activation status in Windows 10, select the Start button, and then select Settings > Update & Security và then select Activation . Your activation status will be listed next lớn Activation.

Cheông chồng activation status in Settings

You"ll see one of these activation status messages on the Activation page:

Activation status

Description

Windows is activated

You are activated.

tekkenbasara.mobi trương mục is not linked.

Windows is activated with a digital license

You are activated.

Your tekkenbasara.mobi tài khoản is not linked khổng lồ your digital license.

Windows is activated with a digital license linked lớn your tekkenbasara.mobi account

You are activated.

Your tekkenbasara.mobi tài khoản is already linked to your digital license.

Windows is not activated

You are not activated.

You will see an error message explaining the failure.

You might need khổng lồ purchase Windows 10 to lớn activate.

If you need khổng lồ purchase a license for your device, see "Purchase a Windows 10 license."

If you have sầu purchased a license for this device already and still receive an error message, continue to lớn Methods of activation.


Methods of activation

Depending on how you got your copy of Windows 10, you"ll need either a digital license or a 25-character hàng hóa key to lớn activate it. Without one of these, you won"t be able to lớn activate your device.

A digital license (called a digital entitlement in Windows 10, Version 1511) is a method of activation in Windows 10 that doesn"t require you to lớn enter a sản phẩm key.

Xem thêm: Lesson 41: Dress Down Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Dress Down Trong Câu Tiếng Anh

A hàng hóa key is a 25-character code used to activate Windows. What you"ll see is PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

After determining which activation method you use, follow the steps in the corresponding Activate using a digital license or Activate using a sản phẩm key.


Your activation method depends on how you got your copy of Windows 10.

If you got Windows 10 by...

Activation method

Upgrading khổng lồ Windows 10 for không tính phí from an eligible device running a genuine copy of Windows 7 or Windows 8.1

Digital license

If you associated or signed onto a tekkenbasara.mobi Account or associated your MSA with your digital license, that will be your MSA containing the digital license.

Buying a Windows 10 Pro nâng cấp from the tekkenbasara.mobi Store ứng dụng và successfully activated Windows 10

Digital license

When purchasing from tekkenbasara.mobi Store, a confirmation tin nhắn was sent to lớn confirm the purchase. That email address (MSA) will contain the digital license.

Being a Windows Insider và upgrading to the newest Windows 10 Insider PReview build on an eligible device that was running an activated earlier version of Windows và Windows 10 Preview

Digital license

The email address that you used for your Windows Insider login will likely be the MSA containing your digital license.

Buying genuine Windows 10 from the tekkenbasara.mobi Store app

Digital license

When purchasing from tekkenbasara.mobi Store, a confirmation email was sent khổng lồ confirm the purchase. That email address (MSA) will contain the digital license.

Buying a PC that came with Windows 10

Product key

Find your sản phẩm key either on the device packaging or on the Certificate of Authenticity (COA) attached to your device.

Buying a box copy of Windows 10 from an authorized retailer

Product key

Find your hàng hóa key on a label inside the Windows 10 box.

Buying a digital copy of Windows 10 from an authorized retailer

Product key

Find your hàng hóa key in the confirmation tin nhắn you received after buying Windows 10 or in a digital locker accessible through the retailer’s trang web.

A digital license will be given to lớn your device for Windows 10 based on the valid sản phẩm key you entered.

Having a Volume Licensing agreement for Windows 10 or MSDoanh Nghiệp subscription

Product key

Your sản phẩm key is available through the website portal for your program.

Buying a new or refurbished device running Windows 10

Product key

Your hàng hóa key is preinstalled on your device, included with the device packaging, or included as a thẻ or on the Certificate of Authentithành phố (COA) attached khổng lồ the device.

If you bought a refurbished PC, the refurbisher, not tekkenbasara.mobi, must provide you a product key.

Buying from the tekkenbasara.mobi Store online

Product key

Find your sản phẩm key in the confirmation email that contains the order history.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về tekkenbasara.mobi

tekkenbasara.mobi - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2021 BY tekkenbasara.mobi