Kết hòa hợp WELL cùng với quá khứ đọng phân từ là một trong những Một trong những bí quyết ra đời tính từ cực kì dễ lưu giữ và chỉ còn có tầm khoảng tầm 18 cụm thôi đề nghị cực kì dễ lưu giữ.

Wellknown (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people– lừng danh

Example: a well-known local artist

( 1 người nghệ sỹ địa phương lừng danh.

Bạn đang xem: Well-rounded là gì

Đang xem: Well rounded là gì

)

Welleducated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education– gia giáo (được dạy dỗ tốt)

Example: well-educated and highly motivated workers

( những người dân công nhân có học vấn và có cồn lực cao)

Wellpreserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ – ( especiallyof something old) keptin good condition– được bảo tồn/duy trì gìn tốt.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbour& well-preservedbuildings.

( Đó là một thị trấn xinch đẹp với một bến cảng đẹp như tma lanh vẽ cùng những tòa nhà được bảo tồn tốt)

Well-regarded (a): used to describe someone or something about which peoplehave sầu a good opinion- được Reviews cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Wellinformed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general– thấu hiểu, thành thục tin

Example: He was well-informedand shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông báo khá đầy đủ với có suy xét, với sự phán xét tốt, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ People, especially children, who are well broughtup are politeand actin a quietvà pleasantway, tekkenbasara.mobis.comause they have sầu been taughtthis behaviorat home– được nuôi chăm sóc giỏi

Example: Despite the family”s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp các vụ việc của gia đình, lũ tthấp hầu như được nuôi dưỡng tốt.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là một trong những người đàn ông trẻ được nuôi chăm sóc khôn xiết tốt).

Welladvised (a) /ˌwel ədˈvaɪzd/ : showing good judgment– khôn ngoan (người), cẩn thận (trong hành động)

Example: You would be well- advisedkhổng lồ buy ticketsinadvanced

( các bạn được khuyên ổn nên chọn mua vé trước.

Xem thêm: Download Adobe After Effect Cc 2018 Full Không Cần Crack 32/64Bit

)

Wellbalanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ – contaninga mixtureof ideas, people, etc. with each one being represented equallyor fairly– cân đối giỏi

Example: a well-balancedarticle

( 1 nội dung bài viết cân nặng bằng)

Welldressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractiveand stylish clothes– ăn mặc đẹp nhất, thời thượng. Wellmannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasant& politeway – 1 tín đồ đối xử lịch sự

Example: The other visitorswere too well- manneredto complain.

Wellbehaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ – behavingin a way that is acceptedas correct– ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa ttốt ngoan ngoãn)

Well adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonablevà has good judgmentand their behaviour is not difficultor strange– diễn đạt 1 người dân có phán đoán tốt, kiểm soát và điều chỉnh xuất sắc trong phần nhiều tình huống và hành vi của chính nó không thực sự cực nhọc hoặc không quen.

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 bạn bầy ông tỉnh bơ, điều chỉnh tốt.)

Well attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ – If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự kiện được tham gia tốt, không ít người dân xuất hiện nghỉ ngơi đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( tin tức được đưa ra tại một cuộc họp báo bất thường được tổ chức ngày hôm qua có khá nhiều tín đồ tham gia.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- nói tới 1 người/ thiết bị nào đó có nhiều ý tưởng, thử dùng, vận động, hơi là trọn vẹn

Example: She describesherself as a “well-roundedindividual” who workshard but has a varied social life.

( Cô từ bỏ bộc lộ mình là một “cá nhân toàn diện”, những người dân làm việc chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy and caredfor – nhỏ gọn, sạch sẽ.

Example: He was astonished khổng lồ find nice streets& well-kepthouses.

( Anh ngc nhiên khi tìm thấy những bé phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Wellappointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ having a good supplyof comfortableor necessary furniture và attractive sầu decorations– vừa đủ hiện đại

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms và bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng chung rng rãi, không hề thiếu tiện nghi.)

Wellargued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effectivevà intelligentway – được lập luận tốt.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

(Cô đã trình bày một ngôi trường hợp được lập luận xuất sắc nhằm cấm hút thuốc lá ngơi nghỉ những nơi công cộng).

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ – coming from a family that has a high social position– mang đến từ 1 gia đình tất cả tầng lớp/vị thế cao vào xã hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 bạn thiếu nữ Anh tthấp, bao gồm vị thế cao vào thôn hội)

Like với Follow fanpage facebook tekkenbasara.mobi English Centre để update thêm những từ vựng và Sample mẫu HOT tuyệt nhất vào IELTS!

Tmê man gia ngay lập tức cộng đồng IELTS SPEAKING trên mister-bản đồ.com : https://bitly.vn/1vby để update những bài học kinh nghiệm tương tự như đề thi IELTS tiên tiến nhất tự xã hội các bạn học viên của mister-bản đồ.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *