What Is ""Đồ Vệ Sinh Cá Nhân"" In American English And, Những Điều Bạn Cần Biết

Vệ sinh cá thể hàng ngày là một chuyển động không thể thiếu giúp cho khung hình luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Thuộc Tiếng Anh AZ đi tìm hiểu từ vựng về các hoạt động vệ sinh cá nhân– Personal Hygiene các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: What is ""đồ vệ sinh cá nhân"" in american english and

Một từ hoàn toàn có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu đuối – weak-sound (trong một trong những trường hòa hợp khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc những âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ hơn nhưng ngay sát với nó).

*


Contents


Các hoạt động vệ sinh cá nhân trong giờ Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bởi vòi sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên giờ đồng hồ Anh các vật dụng cần sử dụng để dọn dẹp cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt biển cả để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem chăm sóc thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem dưỡng ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel thoa tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghim tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tấn công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ cắt móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy tô móng tay

How lớn wash your hand properly? cách rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective ways to reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before và after you eat, after going to the bathroom & when you come into tương tác with someone who is sick. In order to achieve effective results, make sure you wash your hands properly.

Wet your hands with clean water and apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least đôi mươi seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là 1 trong cách công dụng giảm thiểu sự lan truyền bệnh tật. Đặc biệt, bạn nên rửa tay trước và sau thời điểm ăn, sau khoản thời gian đi lau chùi và khi tiếp xúc với người đang bị bệnh. Để đạt công dụng hiệu quả, hãy bảo vệ rằng bạn rửa tay đúng cách.

làm ướt tay bởi nước sạch cùng thoa xà phòng. Tạo bọt bong bóng tay bằng phương pháp xoa kỹ cùng với xà phòng. Chà tay trong tối thiểu 20 giây. Cọ tay sạch. Lau thô tay bởi khăn hoặc máy sấy khô.

Xem thêm: Giới Thiệu

Bài tập

Chọn những từ phù hợp hợp tiếp sau đây để điền khớp ứng vào các số thể hiện nay các hoạt động vệ sinh cá nhân có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm nhớ lâu với nhớ chính xác cách phân phát âm của trường đoản cú vựng, bên cạnh ghi chép các bạn hãy luyện đọc phương pháp phát âm của từ đó hàng ngày, hàng tiếng đồng hồ nhé. Học thêm các từ bắt đầu theo chủ thể tại đây. Chúc các bạn học vui!

Vệ sinh cá thể là đa số quy tắc duy trì gìn vệ sinh cho bạn dạng thân nhằm mục tiêu phòng bệnh, duy trì gìn và tăng tốc sức khỏe.


1.

Thiết lập một kinh nghiệm vệ sinh cá nhân sạch sẽ hoàn toàn có thể giúp chúng ta giảm nguy hại mắc các vấn đề về sức khỏe và cũng có thể giúp chúng ta tự tin hơn.


Establishing a good personal hygiene routine can help you reduce your risk for health conditions và may also improve your self-esteem.


2.

Vệ sinh cá thể sạch đã là trong những cách rất tốt để kiêng khỏi các bệnh về dạ dày hoặc dịch truyền truyền nhiễm như COVID-19, cảm ổm và cúm.


Good personal hygiene is one of the best ways lớn protect yourself from getting gastro or infectious diseases such as COVID-19, colds và flu.


Personal hygiene includes: (Vệ sinh cá thể bao gồm:)cleaning your body toàn thân every day: làm cho sạch khung người của bạn mỗi ngàybrush your teeth & wash your face everyday: đánh răng cùng rửa mặt mỗi ngàywashing your hands with soap after going khổng lồ the toilet: rửa tay bằng xà phòng sau khoản thời gian đi vệ sinhcovering your mouth and nose with a tissue (or your sleeve) when sneezing or coughing: che miệng với mũi bằng khăn giấy (hoặc ống tay áo) khi hắt hơi hoặc howashing your hands after handling pets and other animals: rửa tay sau khoản thời gian tiếp xúc với vật dụng nuôi và các động đồ vật khác


*

Một thành phầm thuộc học viện Tiếng Anh tư Duy DOL English (IELTS Đình Lực) - www.tekkenbasara.mobi.vn

Trụ sở: Hẻm 458/14, mặt đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM

Hotline: 1800 96 96 39

Inbox: m.me/tekkenbasara.mobi.ieltsdinhluc


Linearthinking
Nền tảng công nghệ
Đội ngũ giáo viên
Thành tích học viên
Khóa học tại DOL chế tạo CV với tìm vấn đề miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Sa tế tiếng anh là gì

 • Module thời gian thực rtc ds1307 là gì

 • What is ""Đồ vệ sinh cá nhân"" in american english and, những Điều bạn cần biết

 • Draught beer là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.