Vệ sinh cá thể hằng ngày là 1 trong hoạt động luôn luôn phải có giúp cho khung hình luôn luôn sạch sẽ với khỏe khoắn. Cùng Tiếng Anh AZ đi tìm đọc từ vựng về những vận động dọn dẹp và sắp xếp cá nhân– Personal Hygiene chúng ta nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Một tự hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu hèn – weak-sound (vào một số ngôi trường đúng theo khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc những âm được nói vơi đi trở thành một âm khối lượng nhẹ hơn mà lại gần cùng với nó).

*


Contents


Các vận động lau chùi cá nhân trong Tiếng Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinc cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi vĩnh sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn uống khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Ptương đối quần áo

Tên Tiếng Anh những trang bị dụng dùng làm dọn dẹp và sắp xếp cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bong bóng biển để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem chăm sóc thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem dưỡng ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel thoa tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn nắn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghyên tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tấn công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ giảm móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy sơn móng tay

How to lớn wash your h& properly? Cách rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective sầu ways lớn reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before and after you eat, after going to the bathroom và when you come inkhổng lồ contact with someone who is sichồng. In order lớn achieve sầu effective sầu results, make sure you wash your hands properly.

Xem thêm: 【Giải Đáp】 Window Modules Installer Worker Là Gì ? Tất Tần Tật Về Windows Modules Installer Worker

Wet your hands with clean water & apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least đôi mươi seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là 1 trong phương pháp tác dụng bớt thiểu sự lan truyền bệnh tật. Đặc biệt, chúng ta nên cọ tay trước và sau khi ăn uống, sau thời điểm đi lau chùi với lúc tiếp xúc với người đang bị căn bệnh. Để đạt kết quả kết quả, hãy bảo vệ rằng các bạn cọ tay đúng chuẩn.

Làm ướt tay bởi nước sạch mát cùng trét xà phòng. Tạo bọt tay bằng cách xoa kỹ với xà chống. Chà tay trong ít nhất đôi mươi giây. Rửa tay sạch sẽ. Lau khô tay bằng khnạp năng lượng hoặc đồ vật sấy thô.

Bài tập

Chọn các từ bỏ tương thích sau đây để điền khớp ứng vào những số thể hiện những hoạt động dọn dẹp và sắp xếp cá nhân có vào ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave sầu my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, để lưu giữ thọ cùng nhớ đúng chuẩn cách phạt âm của từ bỏ vựng, ko kể ghi chnghiền các bạn hãy luyện gọi bí quyết phát âm của từ kia từng ngày, hàng giờ nhé. Học thêm các trường đoản cú new theo chủ đề tại phía trên. Chúc chúng ta học tập vui!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *