Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9839

Gửi E-Mail bài này

 Công nghiệp thông báo đã với sẽ là 1 trong gạn lọc nghề nghiệp lôi kéo đối với nhiều bạn ttốt. Tìm phát âm triển vọng về nghề này trên Úc và học một số trong những phương pháp biểu đạt vào tiếng Anh trải qua đoạn hội thoại bên dưới.quý khách hàng đã xem: To some extent nghĩa là gì

Dave sầu Bowley là Chuyên Viên tư vấn công nghệ thông tin tại Melbourne. Chulặng ngành của anh ấy là xây dựng với lập trình khối hệ thống công nghệ đọc tin. Anh gồm bởi kỹ sư về Công nghệ tin tức với Thương Mại từ bỏ Đại học tập Monash và thao tác làm việc trong lĩnh vực này rộng chục năm vừa qua.

Bạn đang xem: To some extent nghĩa là gì

Anh cho thấy thêm ngành công nghệ đọc tin tại nước Australia phát triển ngưng trệ tí đỉnh trong thời gian qua mặc dù vẫn còn đó rất nhiều cơ hội việc có tác dụng tại trên đây. Anh khuim các bạn trẻ mong làm việc trong lĩnh vực này là đề xuất thông thạo chuyên môn, mặc dù năng lực tiếp xúc không kém phần đặc trưng.


*

Dave sầu Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take khổng lồ become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming và IT system design. He has a Bachelor"s degree in IT & Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want lớn break inkhổng lồ the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get lớn bởi quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT tư vấn to writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vì chưng.

LILY YAN: So why did you choose lớn get into this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, & fairly easy lớn vì chưng as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vì you think of the IT industry now, as it is, compared to, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive sầu, like you need to have really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to lớn be lucky to a certain extent. But certainly the more you can vày to lớn maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have sầu of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to lớn a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depkết thúc on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, to lớn IT tư vấn, lớn writing documentation - it really depends on who the client is và what I’m required khổng lồ vày.’

Cụm trường đoản cú "depover on" xuất xắc "depend upon" gồm nghĩa dựa vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ có nghĩa trở nên tân tiến với tốc độ nhanh. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được dùng là tính trường đoản cú và tất cả nghĩa giống như.

Xem thêm: Informed Consent Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

bring up

‘Fairly easy to lớn vị as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ động trường đoản cú ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục trong một trả cảnh/môi trường làm sao kia, kể, giới thiệu, giỏi ói mửa. Động từ nghỉ ngơi thời quá khứ cùng thừa khđọng xong của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ ‘upbringing’ tức là sự nuôi dưỡng, dạy dỗ.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Cụm từ bỏ "quieten down" có nghĩa là có tác dụng điều gì giỏi cái gì trsinh sống cần yên lặng. Động tự ‘quieten’ gồm nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành động làm cho êm, làm vơi, nín , vuốt ve.

‘Quieten’ là nước ngoài cồn từ bỏ, đi với bổ ngữ Tức là làm cho chiếc gì/ trang bị gì lạng lẽ.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội hễ từ bỏ, không tồn tại vấp ngã ngữ đi cùng, ‘quieten’Có nghĩa là có tác dụng cái gì, ai đó bình tâm rộng, yên ổn ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Crúc ý trong tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được dùng thịnh hành rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to be.’

Tính từ ‘lucrative’ có nghĩa là có ích nhuận lôi cuốn, lớn bsinh sống.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to lớn a certain extent

‘But you have to be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ Có nghĩa là ở một mức độ nào đó. Một số phương pháp diễn đạt giống như là "to lớn some extent", "lớn some degree" xuất xắc "to lớn a degree".

‘It’s true to a certain extent, but we need khổng lồ look at the big picture as well.’

"I accept what you say to a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vị khổng lồ maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội hễ từ ‘maximise’ có nghĩa là cải cách và phát triển tại mức buổi tối nhiều.

‘Going to a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to lớn remember your English vocab."

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *