Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Tech savvy là gì

Segments are recorded in the field by a group of young, tech-savvy contributors with diverse backgrounds in science and technology. As the children with more access to computers gain more comfort in using them, the less tech-savvy students get pushed aside. Company news, community forums, product information and kayaking videos are made available on-line to tech-savvy outdoor customers. Studies have stated that coupons have become increasingly popular among a nontraditional population -- those who are urban, well-to-do and tech-savvy. The plot revolved around a secret agency within the government, staffed by government agents, tech-savvy geeks, and former criminal hackers, which is tasked with solving or preventing cyber crimes. Coghead describes its target audience as tech-savvy businesspeople, and as such has tried to limit the amount of programming or design experience required to author applications in its platform. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Tech-savvy là gì

*

to prevent further disagreement in arguments or war by giving to the opposing side an advantage that they have demanded

Về việc này
*

*

Xem thêm: Download Windows 10 Full Crack Sinhvienit Net, খান ইনোভেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *