a large box-shaped device that is used khổng lồ cook and heat food, either by putting the food inside or by putting it on the top

Bạn đang xem: Stove là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tekkenbasara.mobi.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


a piece of kitchen equipment having a top for cooking food in containers placed over gas flames or circles of metal heated by electriđô thị, and that usually has an oven below:
A stove is also a piece of equipment for heating a space inside a room, often using wood or a form of coal as a fuel:
*

an ancient story or mix of stories, especially explaining the early history of a group of people or about natural events & facts

Về Việc này
*

*

Xem thêm: Âm Bass, Mid Là Gì ? Mid Là Gì, Nghĩa Của Từ Mid

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *