<"stifnə>
*danh từ
 đồ vật cần sử dụng để triển khai cứng; chất sử dụng để triển khai cứng
 a collar stiffener
 vật dụng lót làm cổ áo cứng

■ chất làm cho cứng
■ hóa học có tác dụng đặc
■ gân tăng cứng
■ nẹp tăng cường
■ sườn
bearing stiffener: sườn cứng chịu
longitudinal stiffener: sườn cứng dọc (nằm ngang)
rib stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn tăng cứng
ribbed stiffener: sườn (tăng cứng)
transverse stiffener (vertical): sườn cứng ngang (thẳng đứng)
web stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
website stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
■ sườn tăng cứng
website stiffener: sườn tăng cứng bụng dầm (hình chữ i)
website stiffener: sườn tăng cứng thân rầm
Lĩnh vực: xây dựng
■ phần tử tăng cứng
girder stiffener: thành phần tăng cứng dầm
■ cấu khiếu nại cứng
■ sườn tăng cường cứng
■ thnghiền góc cứng
■ đồ gia cường
Giải say đắm EN: A bar angle or channel shape attached lớn a steel slender beam or column website to increase its resistance khổng lồ buckling.
Giải mê say VN: Một đồ dùng dạng ống giỏi góc ngnạp năng lượng được đính vào một rầm yếu bằng vật liệu thép xuất xắc thân cột nhằm tăng mức độ chống oằn.
Lĩnh vực: hóa học và đồ dùng liệu
■ làm keo
Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải
■ thép hình tăng cứng (đóng tàu)
Lĩnh vực: cơ khí và công trình
■ nhân tố tăng cứng (cốt, sườn, gân)
bolster stiffener
■ tnóng tăng cứng xà gối
box-type stiffener
■ gờ tăng tốc phong cách hộp
bulking stiffener
■ sự trương
cage stiffener bars
■ thanh làm cứng lồng
intermediate stiffener
■ gờ tăng cứng trung gian
longitudinal stiffener parameter
■ tsi mê số độ cứng dọc
plate stiffener
■ bản tăng cứng
plate stiffener
■ tnóng nẹp (tăng cường)
plate stiffener
■ tnóng tăng cứng
roof stiffener
■ tôn mui xe
stiffener angle
■ thxay góc tăng cứng
stiffener ring
■ vòng tăng cứng
tư vấn stiffener
■ gờ gối tăng cứng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *