Tạo thư mục để chứa source code thỏng viện smartyGiải nén thỏng mục vừa tải về, chỉ việc sử dụng thỏng mục “libs”Chxay đa số máy trong thỏng mục “libs” vào DOCUMENT_ROOTsmarty_examplesmartyCấu trúc thỏng mục của thỏng mục project nlỗi sau:
DOCUMENT_ROOT (e.g c:/Apache24/htdocs)

|-smarty_example

|-smarty

|-view

|-view_c

2. lấy ví dụ đối chọi giản

a. Chuẩn bị file template nhằm hiển thị có tên “index.tpl”

View này đã hiển thị thay đổi “name” ra bên ngoài màn hình hiển thị.

Bạn đang xem: Smarty là gì

b. Chuẩn bị back-kết thúc để hỗ trợ dữ liệu mang lại view

Chúng ta đang sẵn sàng khởi sản xuất smarty nhằm nó có thể chuyển động. Đồng thời, cũng thực hiện sẵn sàng tài liệu để hiển thị ra view.

Đầu tiên, chúng ta buộc phải knhì báo smarty vào PHPhường, tiếp nối thông số kỹ thuật các thư mục quan trọng như: view (chứa những template dạng .tpl), view_c (các template vẫn compile ra dạng .php) nhằm smarty hoàn toàn có thể hoạt động. Sau đó để thực hiện một biến hóa làm sao đó của PHP trong smarty, ta triển khai gán trở nên kia qua smarty bởi lệnh “assign”. Cuối cùng để điện thoại tư vấn view, ta điện thoại tư vấn hàm “display”.

3. Tinh chỉnh Smarty nhằm sử dụng thuận lợi hơn (Cá nhân hóa Smarty)

Ta sẽ khởi tạo 1 lớp bắt đầu với tên “mySmarty” để quấn lớp “Smarty” cội lại, nhằm mục đích rất có thể thực hiện được những thông số kỹ thuật ước muốn. Ta hoàn toàn có thể đặt file này sinh sống bất cứ đâu, mà lại nhằm dễ dàng, ta thường đặt tệp tin này phổ biến thỏng mục cất Smarty của project.

Như vậy, ta chỉ cần cấu hình đường dẫn để smarty đựng các tệp tin compiled cùng tlỗi mục cất các tệp tin template một lượt duy nhất. Sau này Khi áp dụng smarty, ta đã thực hiện lớp “mySmarty” nuốm mang đến lớp “Smarty”, và không cần phải thông số kỹ thuật gì thêm. Ví dụ (làm việc mục 2) sẽ tiến hành viết lại file back-end nhỏng sau:

4. Cú pháp Smarty 1-1 giản

a. Biến

b. Hàm và thuộc tính

funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″

Every Smarty tag either prints a variable or invokes some sort of function. These are processed và displayed by enclosing the function & its attributes within delimiters lượt thích so: funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″.Attributes khổng lồ Smarty functions are much like HTML attributes. Static values don’t have sầu to be enclosed in quotes, but it is required for literal strings.

Xem thêm: Mình Là Gì Của Nhau Đạo - Nghe Lou Hoàng Hát Mình Là Gì Của Nhau

c. Escape mã thực thi

literal tags allow a bloông chồng of data to be taken literally. This is typically used around Javascript or stylesheet blocks where curly braces would interfere with the template delimiter syntax.

d. Các hàm có sẵn vào Smarty

if,elseif,else

for

foreach foreachelse

include

It’s used for including other templates in the current template. Any variables available in the current template are also available within the included template.

assign

It is used for assigning template variables during the execution of a template.

Xem thêm: Mpc Là Gì - Bài Giảng 3

strip

Anything within strip/strip tags are stripped of the extra spaces or carriage returns at the beginnings & ends of the lines before they are displayed.

capture

It is used to collect the output of the template between the tags into a variable instead of displaying it

Link code tsay đắm khảo: https://drive sầu.google.com/open?id=0B-5fkWexH-GOY2lOQ2szSExGWmM


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *