a danh mục of people who have sầu been judged the most suitable for a job or prize, made from a longer danh sách of people originally considered, và from which one person will be chosen:

Muốn nắn học tập thêm?

Cải tiến vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bài Viết: Shortdanh mục là gì

Học phần nhiều từ bỏ bạn cần xúc tiếp một phương pháp đầy niềm tin.

a small number of people who have been judged the most suitable for a job, prize, etc. from a larger number và from which one will finally be chosen: I have applied for numerous management jobs cùng, despite fulfilling the criteria, have sầu never been shortlisted.

Typically, shortlists of applicants, ranked in priority order are assembled with the aid of computer software. Những cách nhìn của các ví dụ đang không liệu có còn gì khác hiện cách nhìn của rất nhiều cân chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press xuất xắc của rất nhiều bên cấp phép. The four shortlisted design teams were asked for ideas addressing the issues of this century rather than those of the last. A shortlist of the new approaches in recent economics includes game theory, experimental economics, behavioral economics, evolutionary economics, neuroeconomics, và non-linear complexity theory. Women-only shortlists helped to break the logjam bachồng in 1997, với they can help us mập make further progress now. Shortlisted bidders for the national electronic monitoring service are required lớn propose the equipment they intend lớn use in their bids, which are due today. We are, therefore, glad phệ have sầu been able lớn shortlist their consortium for the sealift competition. A panel, chaired by the first civil service commissioner, will consider their advice, interview those on the shortlist cùng make recommendations phệ me. The competition has attracted strong interest cùng a selection panel chaired by a commissioner is interviewing a strong shortlist of candidates.


Bạn đang xem: Shortlisted là gì

*

*

Xem thêm: Cách Chơi Bane - Hướng Dẫn Chơi Bane

*

*

Search phần mềm từ điển của chúng tôi ngay lập tức bây giờ và chắc chắn rằng chúng ta không dịp nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 lần nữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng phương pháp thức nháy đúp loài chuột Những tiện lợi search Dữ liệu trao giấy phép Ra đôi mắt Ra đôi mắt Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Sở lưu giữ and Riêng tứ Corpus Những quy phương pháp phải áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Shortdanh mục Là Gì – Shortdanh sách Short List, Short

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://tekkenbasara.mobi Shortdanh sách Là Gì – Shortcác mục Short List, Short

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *