Buah-buah pikir Soritua Albert Ernst (S.A.E.) Nababan yang bernas dan cerdas, sekaligus pengalamannya kala menduduki berbasợi jabatan—antara lain Ephorus HKBP.. dan Ketua Umum PGI—sangat layak diwariskan kepadomain authority para penerus bangsa karemãng cầu mengajarkan hal penting: menjalani perutusan sebaik mungkin di mamãng cầu pun kita beradomain authority, tanpage authority mengenal lelah, tanpage authority takut, dan tanpa tawar hati.
Bạn đang xem: Pesan pasien 02 setelah setahun silam terinfeksi covid

Bahasa : Indonesian
Negara : Indonesia
Penerbit : BPK Todung Sutan Gunung Mulia
Penulis : S.A.E. Nababan
Jumlah halaman : 481

*Xem thêm: Polling Là Gì, Nghĩa Của Từ Polling, Nghĩa Của Từ Polling Trong Tiếng Việt

E-Perpus
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Hội Đồng Mục Vụ Là Gì - Thần Học Mục Vụ & Truyền Giáo

© 2010 - 2021 All Rights Reserved. Gratruyền thông Digital is a registered trademark of Gratruyền thông Digital Nusantara.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *