RXJS LÀ GÌ - TÌM HIỂU VỀ RXJS

Rx
JS là một trong những thư viện Java
Script khó học, nhưng cũng là một trong những thư viện bổ ích. Mình cũng không nhớ đã bao lần định tìm hiểu về nó xong cuối cùng lại không học nữa vì nó khá khó hiểu khi mới bắt đầu. Giờ mới có động lực để ngồi tìm hiểu lại. Ở bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về Rx
JS thông qua các concept của nó nhé.

Bạn đang xem: Rxjs là gì - Tìm Hiểu Về Rxjs

1. Rx
JS là gì?

Có nhiều cách để định nghĩa Rx
JS. Bạn có thể hiểu Rx
JS là

... một utility để xử lý các luồng dữ liệu không đồng bộ

… giống như Lodash cho các sự kiện, luồng dữ liệu

… giống như một Promise có thể resolve nhiều lần.

Rxjs is a library for composing asynchronous and event-based programs by using observable sequences.

Think of Rxjs as Lodash (ultility for array/object) for events/streams.

Reactive
X combines the Observer pattern with the Iterator pattern and functional programming with collections to fill the need for an ideal way of managing sequences of events.

Các concept nền tảng nhất của Rx
JS gồm:

Observable - Một tập hợp các value, event trong tương lai

Subscription - Kết quả khi thực hiện một Observable

Emit - Khi một Observable tạo ra một giá trị vì có thứ gì đó đã subscribe nó

Operator - Các toán tử thay đổi cách Observable tạo ra giá trị.

Các nguồn tài liệu để học

Tiếng Anh

Rx
Marbles - A Visual Guide to Rx

Learn
Rx
JS - Simplified documentation.

Tiếng Việt

https://github.com/angular-vietnam/100-days-of-angular

https://www.tiepphan.com/rxjs-reactive-programming/

2. Khởi tạo Observable

Có nhiều cách để tạo Observable, phương thức cơ bản nhất là create(), nó cho phép bạn emit các giá trị đến subscribe bằng cách gọi next() trong function.

Xem thêm: Chất C6H12O6 Có Các Tên Gọi Phổ Biến Là Gì, Glucozo Là Gì

const observable = Rx.Observable.create( observer => { observer.next( "hello" ) observer.next( "world" )})observable.subscribe(val => console.log(val))// hello// world
Code trên cũng khá gọn gàng, tuy nhiên Rx
JS còn có một số helper đắc lực cho phép chúng ta tạo các observable tự động.

Observable từ DOM Events

Tạo một observable từ sự kiện click

const clicks = Rx.Observable.from
Event(document, "click")clicks.subscribe(click => console.log(click))// click around the web page...// Mouse
Event// Mouse
Event

Observable từ Promise

Bạn có thể dễ dàng convert một promise sang một observable với from
Promise()

 

const promise = new Promise((resolve, reject) => { set
Timeout(() => { resolve("resolved!") }, 1000)});const obsv
Promise = Rx.Observable.from
Promise(promise)obsv
Promise.subscribe(result => console.log(result) ) // wail 1 second...// resolved!Và bạn cũng có thể chuyển đổi ngược lại, từ observable thành promise bằng cách sử dụng to
Promise().

Observable Timer

Bạn có thể set timers. Nó sẽ hoàn thành khi hết thời gian timeout

const timer = Rx.Observable.timer(1000)timer.subscribe(done => console.log("ding!!!"))

Observable Time Interval

Bạn cũng có thể nói với observable làm một hành động gì đó sau mỗi khoảng thời gian

 

const interval = Rx.Observable.interval(1000)interval.subscribe(i => console.log( i ))// 0// 1// every second for eternity...

Observable của giá trị tĩnh

Cuối cùng, chúng ta có thể tạo observable từ các giá trị tĩnh. Nó sẽ hoàn thành ngay lập tức khi value truyền vào được emit.

 

const mashup = Rx.Observable.of("anything", <"you", "want">, 23, true, {cool: "stuff"})mashup.subscribe(val => console.log( val ))// anything// you,want// 23// true//3. Unsubscribe
Nếu bạn có một stream hoạt động liên tục, chắc chắn bạn sẽ có lúc cần huỷ thực thi nó, vì việc hoạt động liên tục có thể dẫn đến tràn bộ nhớ.

Một số observable sẽ hoàn thành tự động, vì vậy sẽ không cần phải unsubscribe những observable kiểu vậy (không ảnh hưởng gì nếu bạn vẫn unsubscribe nó). Ở ví dụ dưới đây, bạn có thể nhận thấy được một observer hoàn thành hay chưa bằng cách gọi finally():

const timer = Rx.Observable.timer(1000);timer .finally(() => console.log("All done!")) .subscribe()// wait 1 second...// All done!Tuy nhiên, một số observable khác thì có thể sẽ chạy mãi mãi, ví dụ như interval

const interval = Rx.Observable.interval(1000);interval .finally(() => console.log("All done!")) .subscribe(x => console.log(x))// 0// 1// and so on...Bạn có thể huỷ thực thi chúng đi bằng cách gán phần subscribe trong một biến riêng, sau đó gọi hàm unsubscribe() ở chính biến đó.

const subscription = interval.subscribe()subscription.unsubscribe()// "All Done"Bài viết xin dừng lại tại đây. Hi vọng đã giúp các bạn hiểu qua về khái niệm Rx
JS, cách khởi tạo và huỷ đăng ký Observable.

 
Observable mình dịch ra tiếng việt thế này cho bạn dễ hình dung. Một khi bạn bật chế độ observable với một đứa con gái nào đó, là bạn đang trong giai đoạn bị nó ám ảnh, nhất cử nhất động của nó bạn điều để ý, nó hắc xì bạn cũng biết, một tuần nó mặc mấy bộ đồ bạn cũng biết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân là bạn biết được hôm nay nó mang đôi dép gì (mức độ này hơi kinh khủng lắm rồi) là bạn có những phản xạ vô điều kiện bộc phát nơi cửa miệng “Chiều nay trời mưa nhe em, mang dép lào đi cho chuẩn”. Phản xạ này là gọi là subscription

Rồi quay lại với vấn đề kỹ thuật, bài này không giải thích rõ Observable pattern, các khái niệm chính của nó, nếu muốn bạn đọc lại bài này trước đây có viết rồi, như cái tựa bài viết nó spoil hết cái nội dung rồi “Ví dụ để thấy tại sao chúng ta nên bật chế độ Observable với một em gái nào đó”

Thần chú mình muốn bạn thuộc lầu

Lập trình Reactive là làm việc với luồng dữ liệu bất đồng bộ

 
*

 

Rx.Observable .from
Event(button, "click") .switch
Map(get
Albums) .subscribe( render, err => console.error(err) )

Kết hợp các Observable

Một use case khác mà chúng ta gặp hoài. Chức năng filter hoạt động như sau: cho tụi user nhập vào user id bằng , và chọn thể loại âm nhạc nó muốn bằng . Điều quan trọng là chỉ tạo request mới khi cả 2 giá trị trong đó điều có dữ liệu, và re-render khi một trong 2 giá trị này bị thay đổi.

 

Tạo Observable trước nhé

const id$ = Rx.Observable .from
Event(input, "input") .map(e => e.target.value)const resource$ = Rx.Observable .from
Event(select, "change") .map(e => e.target.value)Chúng ta phải hợp thể 2 thằng trên vào một, để khi một trong 2 thằng có thay đổi chúng ta lấy được giá trị sau cùng của cả 2. mọi thứ đã có operator, nhiều lắm, ở đây dùng combine
Latest

Rx.Observable .combine
Latest(id$, resource$) .switch
Map(get
Resource) .subscribe(render)

Kết

Bạn đã thấy sử dụng Observable thú vị dường nào chưa? Nếu câu trả lời là “Có ❤️, trọn đời yêu em”, bạn hãy nhào vô document của nó để nghiên cứu chuyên sâu hơn.

 

Nếu câu trả lời là “No ????, anh éo care mấy đứa ạ”. Thì bạn cũng nên bớt bớt đối xử tệ với nó đi, vì trong tương lai JS sẽ đưa nào vào như một object chính thức luôn, không chạy đằng trời được đâu các bạn ạ.

Hy vọng anh em hôm nay đã học thêm được cái gì đó thú vị, hẹn gặp lại anh em vào một viết thú vị khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.