For example, the Umilimet al-Qura calendar used in Saudi Arabia was reformed several times in recent years.

Bạn đang xem: Recent là gì


Chẳng hạn, Lịch Umilimet al-Qura của Ả Rập Xê Út cần cải cách cách thức tính toán những lần trong nhiều năm trở về đây.
Re-infection from more recent versions of Conficker are allowed through, effectively turning the vulnerability into lớn a propagation backdoor.
tekkenbasara.mobiệc được cho phép tái lây lan vị các phiên bạn dạng mới rộng của Conficker đang trở thành lỗ hổng thành một cửa ngõ hậu nhiễm một biện pháp hiệu quả.
If your khách sạn has recently rebranded, you can update your business name by editing your business information.
Nếu hotel của chúng ta gần đây sẽ thay đổi uy tín, bạn có thể cập nhật tên doanh nghiệp của chính mình bằng cách sửa đổi lên tiếng doanh nghiệp.
Have sầu we sensed the sacred & holy feeling surrounding this celestial spirit, so recently sent by our Father in Heaven khổng lồ its newly created, pure little body?
Chúng ta đang bao gồm cảm hứng linh nghiệm và hiền bao quanh linch hồn thiên thượng này, bắt đầu vừa được Cha Thiên Thượng gửi cho thân thể thanh hao khiết bắt đầu vừa được tạo thành không?
Trong những năm gần đây, tôi kết hợp với team nói tiếng Gujarati cũng đội trong thuộc Phòng Nước Ttách.
This mã sản phẩm is well understood theoretically & strongly supported by recent high-precision astronomical observations such as WMAP..
Mô hình năm được làm rõ một biện pháp triết lý với được cung ứng không nhỏ do quan lại tiếp giáp thiên vnạp năng lượng học gẩn đây tất cả độ đúng đắn cao như là WMAP..
Hewlett had recently broken up with Olliver and Albarn was at the end of his highly publicised relationship with Justine Frischmann of Elastica.
Hewlett dịp đó vừa mới chia tay với Olliver và Albarn đang dần trong quy trình cuối của quan hệ công khai minh bạch hơi ồn ã với Justine Frischmann của Elastica.
More recently, however, some have sầu doubted this theory, because Hetepheres is not known khổng lồ have sầu borne the title Hemet-nesut (meaning "king"s wife"), a title indispensable khổng lồ confirm a queen"s royal status.
Tuy nhiên, gần đây gồm một số trong những học tập đưa vẫn nghi ngờ về giả tmáu này, chính vì Hetepheres vẫn không được biết rõ là đã từng sở hữu tước đoạt hiệu Hemet-nesut hay chưa (tước đoạt hiệu này có nghĩa là "fan vợ của đức vua"), đó là một tước hiệu không thể không có để khẳng định vị thế hoàng thất của một thiếu phụ hoàng.
When General Doolittle toured the growing Eglin Field facility in July 1942 with commanding officer Col. Grandison Gardner, the local paper of record (the Okaloosa News-Journal, Cresttekkenbasara.mobiew, Florida), while reporting his presence, made no mention of his still-secret recent training at Eglin.
Khi vị tướng vừa mới được thăng chức Doolittle đi thăm các cơ sở vừa mới được không ngừng mở rộng của trường bay Eglin hồi tháng 7 năm 1942 với Đại tá Chỉ huy trưởng Grandison Gardner, tờ báo địa pmùi hương Okaloosa News-Journal, trên Cresttekkenbasara.mobiew, Florida, trong những lúc đưa tin về sự tekkenbasara.mobiệc hiện hữu của ông, vẫn không hề đề cùa đến tekkenbasara.mobiệc huấn luyện tại Eglin dịp này còn đang được giữ bí mật.
When I was recently assigned to a conference in the Mission tekkenbasara.mobiejo California Stake, I was touched by an account of their four-stake New Year’s Eve youth dance.
Gần đây khi được chỉ định và hướng dẫn mang lại một đại hội ngơi nghỉ Giáo Khu Mission tekkenbasara.mobiejo California, tôi xúc rượu cồn trước một mẩu chuyện về buổi khiêu vũ Tất Niên của người trẻ tuổi vào bốn lãnh thổ.

Xem thêm: Download Photoshop Cc 2017 Full [email protected] + Hướng Dẫn Cài, Adobe Photoshop Cc 2015 Full Version X64 Final


In recent years, MTV has re-aired other programs from other tekkenbasara.mobiacom-owned networks, such as BET"s College Hill, và VH1 programs I Love New York and Flavor of Love.
Trong những năm ngay sát đây, MTV đang tiếp tục tái phát sóng lịch trình không giống từ bỏ mạng tekkenbasara.mobiacom những nước khác, chẳng hạn như College Hill của BET và I Love sầu Thành Phố New York với Flavor of Love của VH1.
Hãy đối chiếu số đông điều Kinh Thánh tiên tri cùng với số đông báo cáo ngay sát đây được trích dưới, với rồi thiết yếu các bạn hãy chỉ dẫn Tóm lại.
Gần đây, tuy vậy, nó đã có một phần mở để cho phép vào một vài trường đúng theo để lai tạp thân ngựa Anh và ngựa Pháp.
However, in recent times (2006 and later), it can be freely downloaded from Microsoft Download Center in khung of ISO images for CD/DVD releases are no longer published quarterly.
Tuy nhiên, vào thời hạn gần đây (2006 về sau), người dùng hoàn toàn có thể cài miễn phí tổn ngôn từ thư tekkenbasara.mobiện từ Trung trọng điểm Tải về Microsoft (Microsoft Download Center) ở dạng các tập tin ISO vì chưng những đĩa CD và DVD không hề xuất bản theo quý nữa.
The number of cultivated plants has increased in recent years, và it is not uncomtháng for there to lớn be five or more flowering events in gardens around the world in a single year.
Số lượng hoa được nhân giống như đã tăng vào những năm ngay sát đây, nên tekkenbasara.mobiệc hàng năm gồm rộng 5 hoa nsinh sống bên trên toàn trái đất cũng không tồn tại gì quá lạ.
Ông còn anh dũng chia sẻ câu vấn đáp vắn tắt của thân phụ mình: “Gordon thân thích, Cha đã nhận được được bức thư gần đây của con.
China và other global leaders , have sầu retorted , accusing the U.S. Federal Reserve of hypocrisy , saying its recent policy of quantitative easing artificially devalues the dollar .
Trung Hoa cùng rất nhiều đơn vị chỉ huy toàn cầu không giống trả đũa cáo buộc là Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đạo đức mang , nói rằng chế độ thả lỏng định lượng gần đây của chính nó đang ảnh hưởng tác động làm cho Giảm ngay đồng đô la .
Many terrorist groups in recent times have sầu used the tactic of killing many tekkenbasara.mobictims lớn fulfill their political aims.
hầu hết đội khủng ba trong thời hạn sát đây sẽ thực hiện chiến thuật giết các nàn nhân để triển khai mục đích chủ yếu trị của mình.
In recent years increasing numbers of UK companies have sầu used the tax và national insurance satekkenbasara.mobings gained through the implementation of salary sacrifice benefits khổng lồ fund the implementation of flexible benefits.
Trong những năm ngay sát đây, số lượng ngày càng tăng của những chủ thể Anh đã áp dụng thuế với tiết kiệm bảo đảm nước nhà giành được trải qua câu hỏi tiến hành những phúc lợi quyết tử tiền lương nhằm tài trợ mang đến câu hỏi triển khai các an sinh linc hoạt.
However, “in recent years,” says the Media Awareness Network, “something about truyền thông media tekkenbasara.mobiolence has changed.
Tuy nhiên, trang web Media Awareness Network cho thấy thêm “trong những năm sát đây, sự bạo lực trên những phương tiện đi lại media đang đổi khác.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *