Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ tekkenbasara.mobi.

Bạn đang xem: Receiver là gì

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


in American football, an attacking player who is usually on the outer edge of the line of scrimmage (= the line on which the ball is positioned at the beginning of play):
a piece of equipment that changes radio and television signals inlớn sounds & pictures, or that changes electrical signals inlớn sound:
In football, a receiver is one of the players who can catch the ball on the team that is trying khổng lồ score points.

Xem thêm: Download Microsoft Office 2007 Enterprise Full Tanpa Aktivasi


someone who is asked by a court of law lớn officially cchiến bại a bankrupt company by selling its assets, paying as many of its debts as possible, etc.:
receivers of/for sth The receivers of the collapsed UK construction giant have sầu failed with a legal bid khổng lồ recoup more than £400,000 on behalf of the company"s many creditors.
In the current harsh economic climate, many small businesses have found themselves in the hands of the receiver.
*

a city in the US or Canada where illegal immigrants (= people who have moved to live in another country when they do not have the legal right to vì this) are not prosecuted

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *