*nước ngoài rượu cồn từ
 đâm vào, chọc thủng, chích, xuyên thẳng qua (cái gì)
 khoét lỗ, khui lỗ (thùng rượu...); xỏ lỗ (tai...)
 chọc thủng, xông qua, xulặng qua
 to lớn pierce the lines of the enemy
 chọc tập thủng chống tuyến đường địch, xông qua chống tuyến địch
 chiếu qua (mẫu gì) (ánh sáng, âm thanh hao..)
 (nghĩa bóng) xuyên thấu, xoi mói (ánh nhìn...), có tác dụng buốt thấu (lạnh lẽo...); làm nhức buốt, làm nhức nhối hận (nhức...); làm nhức óc (giờ thét...)
*nội cồn từ
 (+ through, into) xuyên qua, chọc tập qua, xuyên vào, chọc vào (bởi luật nhọn)
 xuyên thẳng qua (bởi tia nắng, âm thanh khô..)

pierce▸ verb1the metal pierced his flesh: PENETRATE, puncture, perforate, priông xã, lance; stab, spike, stick, impale, transfix, bore through, drill through.

Bạn đang xem: Pierce là gì

2his anguish pierced her khổng lồ the quick: HURT, wound, pain, sting, sear, grieve, digăng, upmix, trouble, harrow, afflict; affect, move sầu.
■ chọc lỗ
■ đột nhiên lỗ
■ đục thủng
■ dùi
■ giùi đục
■ xuyên ổn thủng
Lĩnh vực: xây dựng
■ đâm thủng
■ đào lỗ đục lỗ
■ khoét thủng
pierce oscillator
■ mạch xấp xỉ pierce

* ngoại cồn từ - đâm, chọc tập, chích, xuim (bằng sợi, bằng ghim...) - khoét lỗ, khui lỗ (thùng rượu...); xỏ lỗ (tai...) - chọc thủng, xông qua, chiếu thẳng qua to pierce the lines of the enemy ~ chọc tập thủng phòng đường địch, xông qua phòng đường địch - (nghĩa bóng) xuim thấu, xoi mói (tầm nhìn...), làm buốt thấu (giá...); làm cho nhức buốt, làm cho nhức nhối (nhức...); làm nhức óc (tiếng thét...)* nội động từ - (+ through, into) chiếu qua, chọc tập qua, xuyên ổn vào, chọc tập vào
pierce■ verb 1》 make a hole in or through with a sharp pointed object. 2》 force or cut a way through: a shrill voice pierced the air. 3》 > very sharp, cold, or high-pitched. ⁃ very astute or intelligent. Derivativespiercernoun piercinglyadverb OriginME: from OFr. percer, based on L. pertus-, pertundere "bore through".
verb1.
cut or make a way through ( Freq. 2)- the knife cut through the flesh- The path pierced the jungle- Light pierced through the forest • Hypernyms: penetrate , perforate Hyponyms: pichồng , break up• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something2.

Xem thêm: Game Consol Là Gì, Nghĩa Của Từ Console, Nghĩa Của Từ Console Trong Tiếng Việt

move sầu or affect (a person"s emotions or bodily feelings) deeply or sharply ( Freq. 1)- The cold pierced her bones- Her words pierced the students • Hypernyms: affect , impress , move sầu , strike• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s somebody- Something ----s somebody3. sound sharply or shrilly- The scream pierced the night • Hypernyms: sound• Verb Frames:- Something ----s something4. penetrate or cut through with a sharp instrument • Syn: thrust• Derivationally related forms: thrust (for: thrust ) Hypernyms: penetrate , perforate Hyponyms:stiông xã , peg , center punch , transfix , impale , empale , spike , horn , tusk , gore , lance• Verb Frames:- Something ----s something5. make a hole into- The needle pierced her flesh • Hypernyms: penetrate , perforate Hyponyms:poke , puncture , riddle , prickle , priông chồng , bite , punch , perforate , sting , tap • Entailment: cut• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *