*

Bạn đang xem: Phân bổ tiếng anh là gì


Về tekkenbasara.mobiCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm: Download Stardock Deskscapes 8 Full Crack, Stardock Deskscapes 8


Các thuật ngữ giờ anh vào kế toán thù tài chính

Đây là đông đảo tự giờ anh chuyên ngành kế toán thù tài chính đặc trưng.

Sinc viên kế tân oán cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên ổn tắc doanh nghiệp là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: Ngân sách đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn giữ hễ (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: giá thành vận chuyển15. Carriage inwards: giá cả vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi tiêu vận động hàng hóa bán17. Carrying cost: giá cả bảo tồn mặt hàng lưu giữ khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển khoản mặt21. Category method: Phương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (đưa ra phiếú)23. Clochồng cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô cứng toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật chủ thể năm 198529. Compensating errors: Lỗi trường đoản cú triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán31. Conservatism: Nguyên ổn tắc thận trọng32. Consistency: Nguim tắc tuyệt nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: túi tiền chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân bổ bỏ ra phí38. Cost concept: Nguim tắc giá chỉ mức giá kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá chỉ sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi gồm tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu lại động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Phương thơm pháp bớt dần61. Straight-line method: Phương thơm pháp đường thẳng62. Direct costs: Ngân sách trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn thành viên Hội đồng quản ngại trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu phân phối hàng67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt68. Provision for discounts: Dự phòng tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu cài hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối71. Disposal of fixed assets: Thanh khô lý gia sản nỗ lực định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các hình thức cây viết tân oán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá cả trả trước80. Factory overhead expenses: giá cả thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần Call sản phẩm nhất85. Fixed assets: Tài sản ráng định86. Fixed capital: Vốn nỗ lực định87. Fixed expenses: Định phí tổn / túi tiền ráng định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá chi phí kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản phí tổn tkhô hanh toán99. Imprest systems: Chế độ tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá cả con gián tiếp103. Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued nói qua capital: Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù chi phí cung ứng theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút ít tân oán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: công ty chúng tôi trách nát nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng tân oán bởi chi phí mặt (tính lỏng/ tính tkhô hanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng thanh khô toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguim thứ liệu129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to lớn accounts: Ghi chụ của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút toán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi phát sinh trường đoản cú nhật ký143. đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ ngân sách làm chủ phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách cai quản phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết cổ phần quá mức148. Paid-up capital: Vốn đã góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh khô toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu tiên ko tích lũy162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập163. Prepaid expenses: giá cả trả trước164. Private company: shop tư nhân165. Profitability: Khả năng sinh lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán thù CPSX theo tiến trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: túi tiền sản xuất171. Profits: ROI, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản hiệu quả
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *