Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú tekkenbasara.mobi.

Bạn đang xem: Passed là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


(of an official group of people) lớn give sầu approval khổng lồ something, especially by voting to make it law:
an official document or ticket showing that you have the right to go somewhere or use a particular khung of transport:
an occasion when someone reads through a text, especially in order lớn edit it (= make changes to it):
UK It"s come to a pretty pass (= it"s a bad situation) when you can"t even have a few quiet drinks with some friends.
khổng lồ speak khổng lồ or touch someone in a way that shows you would like to lớn start a sexual relationship with them
to lớn cause something lớn go around, across, through, etc., something else, or to be positioned in such a way:
In team sports played with a ball, if you pass, you throw, kick, or hit the ball lớn someone on your team.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tên Gọi Fumigation Certificate Là Gì ? Giấy Xác Nhận Hun Trùng Certificate Of Fumigation


As the world"s largest convenience store chain, it just passed McDonald"s in the number of worldwide outlets.
pass the $1m/€100m/£10bn, etc. mark The company is expected khổng lồ pass the $10m mark by the kết thúc of this year.
pass on sth Asked whether he thought the FA should intervene, he replied diplomatically: "Can I pass on this one?"
pass from sth to lớn sth As new electronic gadgets fall in price, they pass from a nibít sản phẩm lớn a mass product.
an official document or ticket which shows that you have sầu the right lớn go somewhere or use a particular form of transport:
an annual/season/three-day pass Frequent visitors of national forests can save sầu money by buying an annual pass.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *