After filling your nose with the tantalizing odors và your eyes with the appealing colors, you might be tempted khổng lồ taste the succulent food.

quý khách hàng đã xem: Odor là gì

For to lớn God we are a sweet odor of Christ ahy vọng those who are being saved and among muốn those who are perishing; khổng lồ the latter ones an odor issuing from death lớn death, to lớn the former ones an odor issuing from life to life.” —2 Corinthians 2:14-16.Vì Cửa Hàng chúng tôi sinh hoạt trước khía cạnh Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, chính giữa kẻ được cứu vớt, cùng trung tâm kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi của việc bị tiêu diệt tạo nên chết; cho kẻ tê, mùi của sự sinh sống tạo nên sống”. —2 Cô-rinh-đánh 2: 14- 16.On the other hand, those zealously spreading the good web8_news become “a sweet odor of Christ among those who are being saved.”Trái lại, những người nóng sắng loan cung cấp thông tin mừng biến hóa “mùi thơm của Đấng Christ, trọng tâm kẻ được cứu”.This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid the odor that"s in the right half of the chamber.Vấn đề này Tức là phần lớn chính sách mà lại Actor đưa ra bây chừ bao quát một chỉ dẫn rằng đề nghị nói không hương thơm hương sinh hoạt mặt buộc phải của căn uống phòng.If you look first at the behatekkenbasara.mobior of the fly on the right, you can see that whenever it reaches the midpoint of the chamber where the two odors meet, it marches straight through, as it did before.Nếu chúng ta đánh giá trước tiên nghỉ ngơi hành tekkenbasara.mobi của các con ruồi sinh sống mặt buộc phải, chúng ta cũng có thể thấy rằng mỗi lần bọn chúng tiếp cận giữa chừng của cnạp năng lượng chống địa điểm hai mùi hương gặp mặt nhau, nó đang đi thẳng tiếp y như nó từng có tác dụng.What the Actor does with this information depends on its policy, which is stored in the strengths of the connection, between the odor detectors & the motors that power the fly"s evasive sầu actions.Còn tekkenbasara.mobiệc Actor làm cái gi cùng với báo cáo này thì còn phụ thuộc vào vào chính sách của chính nó, cùng các phương pháp này được lưu trữ vào độ mạnh mẽ của không ít links, giữa những chiếc máy dò mùi và gần như bộ động cơ khởi cồn những chuyển động chạy trốn của bé loài ruồi.It was said of the burnt offering & of the grain offering that they were “a restful odor khổng lồ Jehovah.”This issue has been solved by 2012 Due to its proximity khổng lồ the Sewage Treatment Plant, và constant overflow, certain clusters like Morocco, Emirates và China are subjected lớn the odor of sewage when the wind direction changes at night.This issue has been solved by 2012 Do ngay gần cùng với Nhà thứ xử trí nước thải cùng những mẫu chảy liên tiếp, các các nhất quyết như Maroc, Các Tiểu quốc gia và Trung Quốc cần chịu mùi nước thải Khi phía gió chuyển đổi vào ban đêm.Tương trường đoản cú nhỏng các axít cacboxylic cùng với phân tử lượng rẻ khác, nó có mùi vị tức giận tương tự như nlỗi của vớ không sạch.The film was shown in the 4DX format, featuring strobe lights, tilting seats, blowing wind & fog và odor effects in selected countries.Phim còn được chiếu bên dưới dạng 4DX, bao hàm các cảm giác ánh nắng lập loè, ghế lắc, gió thổi, sương mù và mùi hương hương sống các giang sơn được tuyển lựa.In addition, ethyl butyrate is often also added to orange juice, as most associate its odor with that of fresh orange juice.Ngoài ra, etyl butanoat cũng hay được phân phối nước cam, vì số đông những hương thơm hương của chính nó kết hợp với nước cam tươi.It has been used khổng lồ prsự kiện the odor of decay, khổng lồ give family members closure và prevent them from witnessing the decomposition of their loved ones, & in many cultures it has been seen as a necessary step for the deceased to lớn enter the afterlife or khổng lồ give back to the cycle of life.tekkenbasara.mobiệc này đã được áp dụng nhằm ngăn chặn mùi của sự việc phân hủy xác, để cho các thành tekkenbasara.mobiên trong gia đình không phải chứng kiến sự phân bỏ xác của những người thân yêu của mình, với trong vô số nhiều nền văn hóa nó vẫn được xem như nhỏng là một trong bước cần thiết cho những người thừa vậy đi tiếp vào trái đất vị trí kia hoặc tảo vòng luân hồi.So the next time the fly finds itself facing the same odor again, the connection is strong enough khổng lồ turn on the motors & to lớn trigger an evasive maneuver.Thế là trong đợt tiếp theo sau, ví như tựa như các crúc loài ruồi này cảm thấy mình đã chạm trán với hương thơm hương cũ, liên kết này đã đủ táo tợn nhằm khởi hễ mô tơ với tạo ra bội nghịch ứng chạy trốn.Instead of submitting khổng lồ its alluring smell và bringing reproach upon Jehovah’s name và organization, become a pleasant odor lớn God by your godly attitude and conduct.Ttuyệt vì chưng làm cho vị sexy nóng bỏng của chính nó cám dỗ nhằm rồi lấy giờ đồng hồ xấu đến danh với tổ chức của Đức Giê-hô-va, hãy làm cho thái độ tin kính và hạnh kiểm của chúng ta trngơi nghỉ buộc phải một hương thơm đến Đức Chúa Ttránh.On September 12, Chief of Police Cole told a press conference that odors & symptoms reported may have been the result of pollutants or toxic waste released by nearby industrial plants, and speculated that carbon tetrachloride or trichloroethylene, both of which have a sweet odor và can induce symptoms similar khổng lồ those reported by purported gasser tekkenbasara.mobictims, may have sầu been the substance released.Ngày 12 tháng 9, công an trưởng Cole đã nói trong một cuộc họp báo rằng mùi hương hương cùng triệu hội chứng báo cáo hiện đang có thể là kết quả của các chất tạo ô nhiễm và độc hại hoặc chất thải ô nhiễm vị các xí nghiệp công nghiệp bên gần đó thải ra, và đân oán rằng carbon tetraclorua tuyệt trichloroethylene, cả nhị đều phải có mùi ngọt và rất có thể tạo ra những triệu bệnh giống như giống như những bạn trình báo là nàn nhân lọt vào lúc ngắm kẻ thả chất độc, rất có thể là hóa học bởi vì hung thủ xịt.Sand bees use pheromones in order lớn identify a mate; in the case of A. nigroaenea, the females emit a mixture of tricosane (C23H48), pentacosane (C25H52) and heptacosane (C27H56) in the ratio 3:3:1, and males are attracted by specifically this odor.Trong khi, ong mèo áp dụng những pheromon nhằm khẳng định chúng ta tình của mình; vào ngôi trường phù hợp của A. nigroaenea, con cái áp dụng hỗn hợp của tricosan (C23H48), pentacosan (C25H52) và heptacosan (C27H56) với Phần Trăm 3:3:1, với con đực bị lôi kéo vị mùi đặc trưng này.Then when you give those trained flies the chance lớn choose between a tube with the shock-paired odor và another odor, it avoids the tube containing the xanh odor that was paired with shoông chồng.Và lúc quý vị cho phép phần lớn nhỏ loài ruồi này chọn lựa thân một ống chứa mùi đi kèm theo với sốc với một mùi không giống, chúng đang rời ống gồm mùi blue color kèm theo cùng với sốc.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *