ABUNDANT, NUMEROUS, VARIOUS, PLENTIFUL, MANY, A LOT OF, (TỪ ĐIỂN ANH

A lot of là 1 trong những kết cấu rất thông dụng trong ngữ pháp giờ Anh. Bạn đã biết thực hiện cấu trúc A lot of đúng ngữ pháp chưa? tất cả những cấu tạo nào bao gồm nghĩa và bí quyết sử dụng tương tự như như a lot of? cùng Vietop tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of


*
*
*

Cấu trúc plenty of

Cấu trúc Plenty of diễn tả số lượng của cái gì đấy rất đủ cùng nhiều, thậm chí là dư thừa. Đi cùng rất plenty of là cả danh từ bỏ số nhiều và danh từ không đếm được. Plenty of thường được sử dụng trong những ngữ cảnh thân mật.

Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó đủ và nhiều

Cấu trúc:

Plenty of + N (đếm được số nhiều)
Plenty of + N (không đếm được)

E.g: We have plenty of time left. (Chúng ta còn tương đối nhiều thời gian)

He brought plenty of watermelon for the party. (Anh ấy mua không hề ít dưa hấu cho bữa tiệc).

Cấu trúc a large amount of, a great giảm giá khuyến mãi of

Cấu trúc a large amount of, the great khuyến mãi of miêu tả số lượng nhiều của sự vật, được dùng trong tình huống tương đối trang trọng, kế hoạch sự. Sau a large amount of, a great khuyễn mãi giảm giá of là danh từ không đếm được.

A large amount of = A great deal of: số lượng nhiều cái gì đó.

Cấu trúc:

A large amount of + N (không đếm được)
A great giảm giá khuyến mãi of + N (không đếm được )

E.g: A large amount of problems haven’t been solved. (Một con số lớn vấn đề không được giải quyết).

Touliver spent a great khuyến mãi of time working in Vietnam. (Touliver khá nhiều thời gian làm việc ở Việt Nam).

Cấu trúc many

Many miêu tả số lượng nhiều, theo sau là danh tự số các đếm được.

Cấu trúc:

many + N (đếm được số nhiều)

E.g: How many sheets of paper vị you need for the exam? (Bạn cần từng nào tờ giấy cho bài thi?)

There are many people walking on the street. (Có tương đối nhiều người đang đi dạo trên đường).

Cấu trúc much

Much mô tả số lượng những thứ gì đó, dùng cho danh từ không đếm được.

Cấu trúc:

much + N (không đếm được)

E.g: How much is this laptop? (Chiếc máy tính này từng nào tiền?)

My father doesn’t drink as much wine as 4 years ago. (Bố tôi không uống rượu nhiều bằng 4 năm trước).

Bài tập áp dụng kết cấu a lot of

Bài tập

Chọn giải đáp đúng giữa những đáp án sau:

We have ……………………(a lot of/a lot/ lots/ much) oranges.We don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) bananas, & we don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) fruit juice.Do you have any cereal? Sure, there’s ……………………(a lot of/lots of/a lot) in the kitchen.”How ……………………(much/many/a lot /a lot of) is this? It’s ten dollars.How ……………………(much/many/a lot/a lot of/lots) vày you want? Six, please.He’s very busy; he has ……………………(a lot of/many/a lot/lots) work.David has…………………… (many/a lot of/a lot/lots) rice, but Tyler doesn’t have…………………… (many/ much/ lot/lots).London has ……………………(much/a lot of/a lot/lots) beautiful buildings.They eat ……………………(much/a lot of/a lot/lots) apples.I wrote ……………………(a lot/lots/many/much) poems.I have got ……………………(a lot/lots of/many) money.I visited ……………………(a lot/lots/many/much) European cities.Do you lượt thích soccer? Yes ……………………(a lot of/a lot/lots/many/much) .Were there ……………………(a lot/lots/many/much) guests in the wedding? Yes, there were……………………(a lot of/a lot/lots/much).Leila is popular. She’s got…………………… (a lot of/a lot/lots/much) friends. Nancy does not have ……………………(a lot of/lots of/many/much).She hasn’t got ……………………(a lot/lots/many/much) patience.

Đáp án

a lot ofmany/mucha lotmuchmanya lot ofa lot of/mucha lot ofa lot ofmanylots ofmanya lotmany/a lota lot of/manymuch

Hy vọng qua những lý thuyết và bài bác tập trên, IELTS Vietop đã khiến cho bạn có kỹ năng và kiến thức tổng quan rộng khi sử dụng cấu trúc a lot of và những nhiều từ tương quan khác. Vietop chúc bạn luôn thành công.

Bạn không biết cách phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of trong giờ Anh sao cho chính xác?
Việc sử dụng các từ này song khi gây cực nhọc khăn cho mình khi nói giỏi viết vày đều mang hàm nghĩa “nhiều” ?
Bạn khiếp sợ khi gặp câu hỏi tiếng Anh cần các bạn lựa chọn từ cho đúng ngữ cảnh?

Bài share này dành cho bạn!


*

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Abundant/əˈbʌndənt/Một lượng lớn, nhiều hơn thế nữa mức nên thiết

1.1. Many people prefer to lớn go fishing at this beach, where the number of fish is abundant. (Nhiều fan thích đi câu cá tại biển lớn này, vị trí mà con số cá là cực kỳ nhiều).

 1.2. After the investigation, we have abundant evidence khổng lồ prove his guilty.

(Sau cuộc điều tra, chúng tôi có tương đối nhiều bằng hội chứng để minh chứng tội lỗi của anh ấy).

Sự không giống biệt

Thứ nhất, abundant thường được dùng cho danh từ không đếm được như water, money. Vào câu, abundant có thể che khuất động tự tobe hoặc thực hiện tính năng bổ nghĩa đến danh tự đằng sau.

Thứ hai, abundant được sử dụng để miêu tả sự dư thừa, nhiều hơn thế nữa mức đủ. Với ý nghĩa sâu sắc này, abundant là từ đồng nghĩa tương quan của plentiful. Tính trường đoản cú này dìm mạnh đến việc “dồi dào” thay vì chỉ chú ý đến con số lớn như numerous.

*


2. Numerous (adj)
Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Numerous/ˈnuːmərəs/Số lượng lớn, khôn cùng nhiều.

2.1. Don’t worry! As far as I am concerned, numerous studies have shown this lớn be true.

(Đừng lo! Theo như tôi biết, nhiều nghiên cứu và phân tích đã chỉ ra vấn đề đó là đúng).

2.2. There must be numerous occasions for him lớn express his love to lớn Jane.

(Chắc hẳn có rất nhiều dịp để anh ấy bộc bạch tình yêu của bản thân với Jane).

 Sự khác biệt

Thứ nhất, numerous thường được sử dụng với danh tự đếm được số nhiều. Đây là điểm khác hoàn toàn dễ thấy thân numerous và abundant. Vào câu, numerous có thể đứng sau động từ tobe hoặc thực hiện công dụng bổ nghĩa mang lại danh trường đoản cú đằng sau.

Thứ hai, numerous diễn tả một số trong những lượng không ít mà tất yêu nào đưa ra bé số ví dụ (số lượng ko hạn định). Với ý nghĩa sâu sắc này, numerous là từ đồng nghĩa tương quan của many. Theo đó, numerous chú trọng không ít tới độ lớn về nhỏ số trong những lúc abundant chú ý đến chân thành và ý nghĩa “dồi dào” hơn mức đầy đủ.

Ex: We have discussed this point among ourselves numerous times over the past months.

Xét lấy một ví dụ trên, số lần thảo luận về vụ việc giữa các thành viên vào vài tháng vừa rồi là rất nhiều lần và quan trọng nào xác định đúng mực bao nhiêu lần.

Xem thêm: #1 3(Qcd) + 2(Sm) Yếu Tố Căn Bản Trong Quản Lý Sản Xuất, Phương Pháp Qcd Là Gì


Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Various/ˈveəriəs/Có những khác biệt, tính năng đa dạng chủng loại và không giống biệt.This camera comes in various features và colors. (Máy hình ảnh này có nhiều tính năng và color đa dạng, khác nhau).
 Sự khác biệt

Thứ nhất, tính tự various được cần sử dụng với nghĩa những và gồm thêm tính đa dạng, khác biệt nhau. Với chân thành và ý nghĩa này, various khác biệt trọn vẹn với abundant (chú trọng số lượng), numerous (chú trọng tính dư thừa, dồi dào). Various chú trọng cho tính nhiều chủng loại và không giống biệt lân cận số lượng.

Thứ hai, various thường đi thuộc với những danh trường đoản cú như reason, shape, size, feature,…. để diễn tả sự nhiều dạng, những loại.

Ex: She took the job for various reasons.


Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Plentiful/ˈplentɪfl/Có sẵn hay tồn trên một lượng lớn.In these days, jobs have been plentiful, so you can find easily a suitable job. (Trong phần đa ngày này, quá trình thì khôn xiết nhiều, bởi vậy bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thấy một các bước phù hợp).
Sự không giống biệt

Thứ nhất, plentiful không có rất nhiều sự biệt lập với abundant, cả hai từ hầu hết mang nghĩa rất nhiều. Do đó, chúng là từ đồng nghĩa của nhau. Tuy nhiên, plentiful có thể được dùng cho tất cả danh từ ko đếm được với danh từ bỏ đếm được.

Thứ hai, vì là từ đồng nghĩa với abundant, bởi đó plentiful cũng mang số đông điểm biệt lập của abundant so với những từ khác. (Xem lại mục 1).

Ngoài ra, bọn họ lưu ý plentiful có thể được viết là “plenteous”.


Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Many/ˈmeni/Một lượng phệ hoặc những điều gì đó.

We don’t have many copies left.

(Chúng ta không thể nhiều bản sao chép).

Sự không giống biệt

Thứ nhất, many được thực hiện với danh trường đoản cú đếm được số nhiều, mang nghĩa “a large number of”. Với điểm sáng này, many khác biệt với abundant (thường đi cùng với danh từ ko đếm được). Đồng thời, với ý nghĩa sâu sắc đơn giản là “nhiều”, many đồng nghĩa với từ numerous và biệt lập với various.

Example: You can’t have one each. We haven’t got many. (dùng với đụng từ)

There are too many mistakes in this essay. (dùng với danh từ số nhiều)

Thứ hai, many thường đươc cần sử dụng trong câu hỏi về con số và dùng cặp cùng với “as’, “so” và “too”.

Ex: How many children vì you have?

Don’t take so many.

Thứ ba, many mang nghĩa trang trọng (formal). Many thường được dùng trong câu hỏi hoặc câu sở hữu nghĩa tiêu cực để nhấn mạnh về chân thành và ý nghĩa “nhiều”. Trong văn viết, many được ưu tiên sử dụng hơn các từ với nghĩa “nhiều” khác.

Thứ tư, không như các từ khác (abundant, numerous, various, plentiful), many không phải là một tính từ mà là một đại từ.


Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
A lot of/ Lots of / Plenty of/lɒt/Một con số lớn tín đồ hay đồ gia dụng nào đó.

1. I saw a lot of her last summer.

(Tôi chạm mặt cô ấy rất liên tục vào ngày hè năm ngoái.)

2. Lots of people are coming to lớn the meeting.

(Rất các người đã đến cuộc họp)

Sự khác biệt

Thứ nhất, không có sự không giống nhau nhiều giữa a lot oflots of, plenty of. Cả bố đều mang nghĩa nhiều, thường xuyên đứng trước danh từ không đếm được, danh trường đoản cú số nhiều và trước đại từ. Với ý nghĩa này, a lot oflots of hay plenty of đồng nghĩa với many. Tuy nhiên, không giống với các cụm trường đoản cú này, many chỉ đi với danh từ đếm được số nhiều.

Ex: A lot of people live in this city.

Lots of time is needed to lớn learn a new language.

Thứ hai, khác với manya lotlots hay plenty chỉ đi cùng với giới từ “of” còn many thì không có. Đặc biệt, a lot of hay lots of không dùng để ám chỉ nghĩa những về thời gian hay khoảng chừng cách.

Thứ ba, cả a lot oflots of, plenty of đều mang nghĩa ko trang trọng. Cho nên trong văn viết, many được ưu tiên sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sa tế tiếng anh là gì

  • Module thời gian thực rtc ds1307 là gì

  • What is ""Đồ vệ sinh cá nhân"" in american english and, những Điều bạn cần biết

  • Draught beer là gì

  • x