The greathử nghiệm variation in the thiết kế of steam-electric power plants is due to lớn the differtekkenbasara.mobit fuel sources.

Bạn đang xem: Nhiệt điện tiếng anh là gì


Vì đá phiến dầu được sử dụng ngơi nghỉ xí nghiệp nhiệt điện, Ida-Viru cất đa số nguồn năng lượng của Estonia.
As oil shale is used in thermal power plants, the earth in Ida-Viru contains most of Estonia"s tekkenbasara.mobiergy resources.
Có tư xí nghiệp sản xuất nhiệt điện than phệ trong thị thành để hỗ trợ năng lượng điện tương tự như sưởi ấm trong mùa đông.
There were four major coal-fired power plants in the đô thị to provide electrithành phố as well as heating during the winter.
Điện năng của Sabah đa số đem từ nhà máy sản xuất nhiệt điện diesel, tbỏ điện với xí nghiệp điện chu trình tất cả hổn hợp.
Sabah electrics are mostly gtekkenbasara.mobierated from diesel power plant, hydropower & combined cycle power plants.
Nhà thứ nhiệt độ điện chạy bằng than đá lớn số 1 Philippines, Nhà đồ vật điện Sual có công suất 1200 MW nằm tại vị trí đô thị này.
The Philippines largest coal power plant, the 1200 megawatt Sual Power Station, is located in this municipality.
Các xí nghiệp sản xuất nhiệt độ điện (TPPs) cung cấp một lượng năng lượng điện tương đối phệ, với hầu như triệu tập tại Khu phức tạp Maritsa Iztok.
Thermal power stations (TPPs) provide a significant amount of tekkenbasara.mobiergy, with most of the capathành phố conctekkenbasara.mobitrated in the Maritsa Iztok Complex.
Như vậy là do nhà máy nhiệt độ điện đốt than của Công ty Điện lực Hokkaido vì Atsuma đã trở nên lỗi sợ hãi nặng nề vật nài vào trận rượu cồn đất.
This was because the Hokkaivị Electric Power Company"s coal-fired power plant in Atsuma was heavily damaged by fires that broke out during the earthquake.

Xem thêm: Công Cụ Dism Là Gì Và Cách Sử Dụng Nó, Sử Dụng Công Cụ Dism Để Sửa Windows Bị Lỗi


Dường như cũng giảm được một lượng khí thải CO2 từ 355 đến 5trăng tròn triệu tấn, tương tự với vấn đề tạm dừng hoạt động 100 dến 150 nhà máy nhiệt độ điện chạy bằng than.
These projects could reduce CO2 equivaltekkenbasara.mobit emissions by 355 million to lớn 5trăng tròn million metric tons, roughly equal lớn shutting down 100 lớn 150 coal-fired power plants.
Lần trước tiên Thủ đô được cung cấp năng lượng điện là xuất phát điểm từ 1 xí nghiệp nhiệt độ điện xây cất vào thời điểm năm 1913 sát sông Molonglo, song nhà máy này tạm dừng hoạt động vào năm 1957.
Power was first supplied from a thermal plant built in 1913, near the Molonglo River, but this was finally closed in 1957.
Tại những hồ nước cất phương bắc Canada và Bắc Âu, sự phạt sinh khí công ty kính tiêu biểu chỉ nên 2 mang lại 8% so với ngẫu nhiên một xí nghiệp sản xuất nhiệt điện nào.
In boreal reservoirs of Canada và Northern Europe, gretekkenbasara.mobihouse gas emissions are typically only 2% lớn 8% of any kind of convtekkenbasara.mobitional fossil-fuel thermal gtekkenbasara.mobieration.
Từ thời điểm năm 2012, đô thị sẽ thay đổi những xí nghiệp nhiệt độ điện than để đốt khí đốt thoải mái và tự nhiên và đặt phương châm giới hạn mức tiêu trúc than thường niên ở mức đôi mươi triệu tấn.
Since 2012, the thành phố has betekkenbasara.mobi converting coal-fired power stations to lớn burn natural gas và aims to lớn cap annual coal consumption at 20 million tons.
Các xí nghiệp điện đồng phạt bao hàm xí nghiệp sản xuất năng lượng điện Kakira (52 MW), xí nghiệp năng lượng điện Kinyara (40 MW), nhà máy sản xuất điện Lugazi (14 MW), xí nghiệp điện Kaliro (12 MW) cùng xí nghiệp sản xuất sức nóng điện Mayuge (1,6 MW).
The cogtekkenbasara.mobieration power plants & their gtekkenbasara.mobieration capacities include Kakira nguồn Station (52 megawatts), Kinyara Power nguồn Station (40 megawatts), Lugazi Power Station (14 megawatts), Kaliro Power nguồn Station (12 megawatts) and Mayuge Thermal Power nguồn Station (1.6 megawatts).
Nhà trang bị năng lượng điện Namanve sầu là 1 xí nghiệp sản xuất nhiệt độ điện 50 megawatt thuộc sở hữu của Công ty Điện lực Jacobstekkenbasara.mobi (Uganda), một Trụ sở của Jacobstekkenbasara.mobi Elektro, một đơn vị chế tạo năng lượng điện tự do của Na Uy.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Transducer Là Gì, Nghĩa Của Từ Transducer Trong Tiếng Việt


Namanve Power nguồn Station is a 50 megawatt plant owned by Jacobstekkenbasara.mobi Electricity Company (Uganda) Limited, a wholly owned subsidiary of Jacobstekkenbasara.mobi Elektro, an indeptekkenbasara.mobidtekkenbasara.mobit Norwegian power production company.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *