Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Mudslide là gì

a large amount of wet dirt that moves down a hill or mountain and that can cause a lot of death and destruction: These countries were affected by torrential rainfall, in some cases, without precedent, extensive flooding, landslips and mudslides. If the right sort of vegetation were planted so that mudslides were less likely, the effect of such disasters may be mitigated. The last 12 months has seen so many tragedies and natural disasters that have hit parts of the world: tsunamis, drought, mudslides, floods, repeated hurricanes, typhoons and now an earthquake. Aside from the damage to the historical site, this also may introduce the danger of mudslides and landslides during the monsoon season. Summer flash floods, mudslides, winter avalanches, snowstorms, etc. are common, and poor facilities makes it vulnerable to disaster. Flooding and mudslides caused by the heavy precipitation damaged roads and homes, especially in low-lying areas. The heavy precipitation resulted in mudslides and flooding, which in turn damaged roads, bridges, and houses. The earthquake has had multiple effects on livelihoods, and subsequent aftershocks, torrential rains, flooding and mudslides compounded the impact. The goal is for erosion control to be implemented before the first big rainfall to, hopefully, stop mudslides from burying roads and private property. After the storm battered the island, rail and street traffic in the northern part of the island was halted due to mudslides. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Mudslide là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Giải Đấu Dead Or Alive 5 Nói Không Với Trang Phục Quá Hở Hang Cho Nhân Vật

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Racist là gì
01Jan

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *