Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú tekkenbasara.mobi.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.

Quý khách hàng vẫn xem: Mudslide là gì

a large amount of wet dirt that moves down a hill or mountain and that can cause a lot of death & destruction: These countries were affected by torrential rainfall, in some cases, without precedent, extensive flooding, landslips & mudslides. If the right sort of vegetation were planted so that mudslides were less likely, the effect of such disasters may be mitigated. The last 12 months has seen so many tragedies & natural disasters that have sầu hit parts of the world: tsunamis, drought, mudslides, floods, repeated hurricanes, typhoons and now an earthquake. Aside from the damage to the historical site, this also may introduce the danger of mudslides & landslides during the monsoon season. Summer flash floods, mudslides, winter avalanches, snowstorms, etc. are common, và poor facilities makes it vulnerable khổng lồ disaster. Flooding and mudslides caused by the heavy precipitation damaged roads & homes, especially in low-lying areas. The heavy precipitation resulted in mudslides and flooding, which in turn damaged roads, bridges, và houses. The earthquake has had multiple effects on livelihoods, và subsequent aftershocks, torrential rains, flooding và mudslides compounded the impact. The goal is for erosion control khổng lồ be implemented before the first big rainfall khổng lồ, hopefully, stop mudslides from burying roads và private property. After the storm battered the islvà, rail & street traffic in the northern part of the isl& was halted due lớn mudslides. Các ý kiến của những ví dụ không diễn tả ý kiến của những biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của các công ty cấp giấy phép.

Bạn đang xem: Mudslide là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Giải Đấu Dead Or Alive 5 Nói Không Với Trang Phục Quá Hở Hang Cho Nhân Vật

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Racist là gì
01Jan

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Các ngôi trường nên được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

Lưu thương hiệu của tớ, gmail, và trang web trong trình chuyên chú này cho lần bình luận tiếp đến của tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *