Trong tiếng Anh, có khá nhiều cách để bảo rằng một bài toán nào đấy rất có thể xẩy ra. Chúng được áp dụng không hề ít trong trường hợp đời hay.

Bạn đang xem: Most likely nghĩa là gì

1. Các từ/nhiều từ bỏ được dùng làm biểu đạt sự việc rất có thể xảy ra, có thể tồn tại, có thể đúng (Probable)

Bound to = certain: vững chắc chắn

Ví dụ:

“They are bound to succeed!”

Họ chắc chắn là thành công!

Sure to = certain: vững chắc chắn

Ví dụ:

“He is sure to win the championship.”

Anh ta chắc chắn giành chức vô địch.

Likely to = probable: chắc rằng, tất cả khả năng

Ví dụ:

“We are likely khổng lồ win the contract.”

Chúng ta có tác dụng đang giành được hòa hợp đồng.

Definite = sure: vững chắc chắn

Ví dụ:

“He’s a definite frontrunner for the job!”

Anh ta hẳn là người có triển vọng thành công trong công việc.

Probable: rất có thể xảy ra

Ví dụ:

“It’s probable that we will be on holiday around then.”

Có lẽ chúng ta đã nghỉ lễ tiếp đến.

Likely: có lẽ, có khả năng

Ví dụ:

“An election is likely next year.”

Cuộc thai cử chắc rằng đã diễn ra vào thời điểm năm sau.

Will definitely happen (Chắc chắn đã xảy ra):

“There will definitely be a storm later.”

Chắc chắn sẽ có một cơn sốt sau đó.

Will probably happen (Có lẽ đã xảy ra)

“They will probably take on more staff.”

Họ có lẽ đang tuyển thêm nhân viên cấp dưới.

2. Các từ bỏ được dùng để làm miêu tả sự việc có chức năng xảy ra nhưng lại ko chắc chắn là (Possible)

May: tất cả thể

Ví dụ:

“We may be able to help you.”

Chúng tôi rất có thể có tác dụng giúp bạn.

Might: tất cả thể

Ví dụ:

“There might be a holiday next month – I’m not sure.”

Có lẽ bao gồm một kì ngủ vào thời điểm tháng sau – Tôi không vững chắc lắm.

Could: bao gồm thể

Ví dụ:

“There could be a bug in the system.”

cũng có thể là tất cả một lỗi sai trong khối hệ thống.

… is possible: có thể

Ví dụ:

“Do you think he will resign?” “Yes, that’s possible.”

quý khách hàng bao gồm cho là ông ta sẽ từ chức? Ừ, hoàn toàn có thể.

… is unlikely: ko chắc

Ví dụ:

“It’s unlikely that she will move sầu.”

Không chắc rằng cô ta đang chuyển.

Will possibly: bao gồm lẽ

Ví dụ:

“She’ll possibly tell us tomorrow.”

Ngày mai chắc rằng cô ấy sẽ nói mang đến bọn họ biết.

Xem thêm: Make It A Point Là Gì - (Từ Điển Anh Make It A Point To (Do Something)

Probably won’t: chắc rằng không

Ví dụ:

“They probably won’t hear until next week.”

Họ chắc rằng sẽ không còn nghe cho tới tuần sau.

Definitely won’t: chắc chắn không

Ví dụ:

“I definitely won’t go to lớn the các buổi tiệc nhỏ.”

Tôi chắc chắn rằng chưa đến buổi tiệc đâu.

… is highly unlikely: dĩ nhiên chắn

Ví dụ:

“It’s highly unlikely that the company will exp&.”

Chắc chắn rằng đơn vị vẫn mở rộng

Chú ý:

Hãy cẩn thận với địa điểm của từ:

“Definitely” và “probably” thua cuộc “will” (sống câu khẳng định) cùng đứng đằng trước “won’t” sống câu tủ định.

Trong khi, bạn có thể thêm từ để làm biến đổi cường độ năng lực xảy ra:

highly likely / unlikely (= very likely / unlikely): rất bao gồm khả năng

quite likely / probable / possible (= more likely, probable or possible): cực kỳ bao gồm thể

could possibly / probably: có khả năng

most definitely won’t (= even more unlikely): nhất mực không

3. Đưa ra dự đoán (Making predictions)

khi bọn họ mong mỏi nói điều bọn họ suy nghĩ vẫn xẩy ra về sau, bạn có thể hoăc là sử dụng will, theo sau will là rượu cồn trường đoản cú ngulặng thể, không tồn tại “to”, hay là áp dụng “going to”, theo sau nó là 1 trong động từ bỏ.

“What bởi vì you think will happen next year?”

Điều gì chúng ta suy nghĩ sẽ xẩy ra năm sau?

“Next week is going khổng lồ be very busy, I think.”

Tuần cho tới chắc rằng sẽ rất mắc, tôi nghĩ vậy.

“There won’t be a rise in house prices next year.”

Có lẽ sẽ không tăng giá bên vào khoảng thời gian tới.

“He isn’t going lớn win the election.”

Ông ta chắc hẳn rằng sẽ không dành riêng thắng cuộc toắt con cử.

Mẹo nói giành cho bạn: Bởi bọn họ cũng áp dụng “will” để nói về dự định và gần như ra quyết định chắc chắn là, nên bọn họ thường xuyên thực hiện “going to” nhằm nghe có vẻ như một cách khách quan rộng.

khi chúng ta sử dụng: “He won’t help us” (anh ta không hỗ trợ chúng ta) có thể hiểu rằng anh ta đang quyết định ko giúp sức Shop chúng tôi.

Nhưng nếu như nói: “He isn’t going to lớn help us” thì ko có hàm nghĩa ám chỉ xấu đi này. Nó nghe dường như là suy đoán thù dễ dàng và đơn giản với một thực sự một cách khách quan rằng – có lẽ anh ta cần thiết góp công ty chúng tôi (Perhaps he isn’t able khổng lồ help us).

4. Đưa ra dự đân oán dựa trên kinh nghiệm tay nghề của bạn

Chúng ta hoàn toàn có thể giới thiệu dự đoán thù dựa trên đông đảo hiện tượng kỳ lạ xuất xắc vấn đề chúng ta vẫn quan tiền gần kề thấy. lúc đó, chúng ta ử dụng “going to” + V, ko sử dụng “will”.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *