-Liên kết kim loại là liên kếtđược hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do

So sánh liên kết kim loại với liên kết cộng hóa trị:

- Giống nhau: có sự dùng chung electron.

Bạn đang xem: Liên kết kim loại là gì

- Khác nhau:

+ Liên kết cộng hóa trị: sự dùng chung electron giũa hai nguyên tử tham gia liên kết.

+ Liên kết kim loại: sự dùng chung electron toàn bộ electron trong nguyên tử kim loại.

So sánh liên kết kim loại với liên kết ion.

Xem thêm: Lỗi Chính Tả Tiếng Anh Là Gì ? Lỗi Chính Tả

- Giống nhau: đều là liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện.

- Khác nhau:

+ Liên kết ion: do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.

+ Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện sinh ra do các electron tự do trong kim loại và ion dương kim loại.


Bài 1 trang 82 SGK Hoá học 12. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?...
Bài 2 trang 82 SGK Hoá học 12. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?
Bài 4 trang 82 SGK Hoá học 12. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có...
Bài 5 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho cấu hình electron:...
Bài 6 trang 82 SGK Hoá học 12. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là...
Bài 7 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml...
Bài 8 trang 82 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư...
Bài 9 trang 82 SGK Hoá học 12. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II...
Bài trước
Bài tiếp theo
Góp ý, báo lỗi
Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
Các môn khác
Văn mẫu lớp 12
Giải Tích lớp 12
Hình Học lớp 12
Vật Lý lớp 12
Hóa Học lớp 12
Tiếng Anh lớp 12
Tiếng Anh lớp 12 mới
Sinh Học lớp 12
Giáo Dục Công Dân 12
Địa Lý lớp 12
Tin Học lớp 12
Lịch Sử lớp 12
Công Nghệ lớp 12
Ngữ Văn lớp 12
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của bạn đã được gửi đi, chân thành cảm ơn.
Chọn vấn đề gặp phải:
Nhập nội dung gửi đi
Hủy Gửi đi
Chương 1: Este - lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, aminoaxit và protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog
Quyền riêng tư | Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi
*

Tải ứng dụng giải bài tập SGK
*
*

*

Tải ngay ×
Ứng dụng tekkenbasara.mobi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *