Sadly, this hoax narrative has persisted, and there are still people in Nigeria today who believe that the Chibok girls were never kidnapped.

Bạn đang xem: Kidnap là gì


Đáng buồn, câu chuyện ngụy biện này đã tồn tại dai dẳng và vẩn có nhiều người Nigeria ngày nay tin rằng các cô gái Chibok chưa bao giờ bị bắt cóc.
This incident was followed by the arrest of 200 democracy activists, 23 of whom were kidnapped, and some killed, by army squads led by Suharto"s son-in-law, Major-General Prabowo Subianto.
Tiếp sau sự kiện này là việc bắt giữ 200 nhà hoạt động dân chủ, và một số người bị sát hại, bởi các đơn vị quân đội dưới quyền con rể của Suharto là Thiếu tướng Prabowo Subianto.
Kurosawa had meanwhile instructed Toho to purchase the film rights to King"s Ransom, a novel about a kidnapping written by American author and screenwriter Evan Hunter, under his pseudonym of Ed McBain, as one of his 87th Precinct series of crime books.
Kurosawa, trong khi đó, đã chỉ thị cho Toho mua bản quyền làm phim cho King"s Ransom (Tiền chuộc của nhà vua), một cuốn tiểu thuyết về một vụ bắt cóc được viết bởi tác giả và nhà biên kịch người Mỹ Evan Hunter, dưới bút danh Ed McBain, là một trong loạt truyện tội phạm 87th Precinct (Khu vực số 87).
One of her daughters, Laura Estela Carlotto, was kidnapped and missing while pregnant in Buenos Aires, in late 1977.
Một trong những con gái của bà, Laura Estela Carlotto, bị bắt cóc và mất tích khi đang mang bầu tại Buenos Aires vào cuối năm 1977.
In February 1884, the chiefs of the town of Aného were kidnapped by German soldiers and forced to sign a treaty of protection.
Trong tháng 2 năm 1884, các tù trưởng của thị trấn Aného đã bị bắt giữ các binh sĩ Đức và buộc phải ký một hiệp ước bảo vệ.
According to the Associated Press, the incidents raised the possibility of a coup attempt; they have also described as possible assassination attempts and kidnap attempts.
Theo AP, các sự kiện này có thể liên quan đến nỗ lực đảo chính; họ cũng được mô tả là có thể thực hiện các nỗ lực ám sát và bắt cóc.

Xem thêm: Cách Chơi Bài Ma Sói One Night ( Ma Sói 1 Đêm), Hướng Dẫn Sói One Night


On the eve of 17 July, Fatah movement members kidnapped 5 French citizens (3 men and 2 women) and held them hostage in Red Crescent Society building in Khan Yunis: Palestinian security officials said that the kidnapping was carried out by the Abu al-Rish Brigades, accused of being linked to Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat"s Fatah faction.
Tối ngày 17 tháng 7, các thành viên phong trào Fatah đã bắt cóc 5 công dân Pháp (3 nam và 2 nữ) và giữ con tin tại toà nhà của Hiệp hội Chữ thập Đỏ ở Khan Yunis: các quan chức an ninh Palestine đã nói rằng vụ khủng bố do Lữ đoàn Abu al-Rish tiến hành, lữ đoàn này bị cáo buộc liên hệ với Chủ tịch phái Fatah của Chủ tịch Chính quyền Palestine Yasser Arafat.
Joseph explained that he had been kidnapped from his home and imprisoned without just cause. —Genesis 40:9-15.
When her baby was stillborn, she decided to kidnap Kiyoko from the hospital, thinking, in her grief, the baby was hers.
Nhưng không may đứa trẻ đã chết non, thế là cô ta quyết định ăn cắp Kiyoko ở bệnh viện, rồi tự cho rằng đó là con của mình.
If there was an incident today where a hundred kids died in some tragedy or where, say, a hundred kids were kidnapped and then rescued by special forces, I mean, it would be all over the news for a week, right?
Nếu có 1 sự việc hôm nay mà 100 đứa trẻ thiệt mạng hoặc 100 đứa trẻ bị bắt cóc và được giải cứu, câu chuyện này sẽ lên sóng trong cả tuần, đúng không?
While Yahiko rests from to his injuries, Kaoru is kidnapped by Enishi, and Yahiko and his friends start searching for her.
Trong khi Yahiko đang dưỡng thương, Kaoru bị Enishi đánh thuốc mê, và Yahiko và những người bạn bắt đầu tìm kiếm cô.
People getting kidnapped, where the oil comes from, the oil that sometimes I think has driven us all crazy in Nigeria.
Người dân bị bắt cóc ở đây và đây cũng là nơi sản xuất ra dầu, đôi khi tôi nghĩ tất cả sự điên rồ ở Nigeria là do dầu.
Upon learning that Tin did not call him, Ip realises that it was a set-up by Ma to lure him away from the school, so that his gang could kidnap some of the students, including Ip Ching and Cheung Fung.
Sau khi biết rằng Tin không gọi anh ta, Ip nhận ra rằng đó là một sự thiết lập của Ma để thu hút anh ta ra khỏi trường học, để băng đảng của anh ta có thể bắt cóc một số học sinh, bao gồm Ip Ching và Cheung Fung.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *