Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để quá trình của doanh nghiệp được dễ dàng và tiện lợi hơn, chúng ta luôn luôn phải có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng thế. Sau đây, Shop chúng tôi vẫn tổng hợp list trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán - kiểm tân oán cơ mà các bạn tốt gặp gỡ vào nghành nghề này, hi vọng chúng để giúp chúng ta tiện lợi thao tác trong môi trường kế toán- kiểm toán bởi giờ Anh thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là phần đông từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán phổ biến độc nhất vô nhị hiện thời, thuộc Cửa Hàng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: thành lập cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền khía cạnh trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Check & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu xuất bản cơ bạn dạng dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại cồn và chi tiêu nthêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành ngóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài đặt trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi phí bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản chũm định

37. General & administrative expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công nuốm, chính sách vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá bán tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mngơi nghỉ đái khoản

49. Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán thù dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà ssinh hoạt hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá cả buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nthêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài bao gồm nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khân oán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế cùng các khoản bắt buộc nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành khi kế toán thù thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản nên thu

4. Accrual basi: cách thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế tân oán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh khô tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện thanh hao toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng tương quan đến kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: giá thành quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Chi phí bảo đảm sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá gốc

** Các công thức trong giờ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghội đàm mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ cần trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả cho đơn vị cung cấp + bù trừ thân nợ yêu cầu thu và nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý hiếm tkhô cứng lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Happy Birthday Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cách Đánh Đàn Piano Bài Happy Birthday

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

Trên đây là phần lớn từ vựng chuyên ngành kế tân oán được sử dụng nhiều độc nhất sinh hoạt từng doanh nghiệp.

Để hoàn toàn có thể làm cho giỏi rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì tức thì cất cánh giờ đồng hồ các bạn đề nghị triết lý xu hướng cải tiến và phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Mà rất có thể phương pháp xuất sắc cùng tác dụng tốt nhất bay giờ đồng hồ là không hoàn thành cải thiện kỹ năng và kiến thức cũng giống như kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc của bản thân qua các khóa đào tạo kế tân oán ở những trung trọng điểm.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *