*
*
*

*

Các thành phía bên trong Báo cáo Kết quả Kinh doanh

Báo cáo kết quả khiếp doanh, tốt còn gọi là bảng report lãi lỗ, chỉ ra sự thăng bằng giữa thu nhập cá nhân (doanh thu) và ngân sách vào từng kỳ kế tân oán. Bảng report này phản ảnh tổng thích hợp thực trạng cùng hiệu quả hoạt động chế tạo marketing theo từng nhiều loại trong 1 thời kỳ kế tân oán và thực trạng triển khai nhiệm vụ đối với đơn vị nước. Báo cáo còn được áp dụng nlỗi một bảng khuyên bảo nhằm lưu ý doanh nghiệp lớn đang chuyển động cầm cố như thế nào sau đây.

Dưới đó là một số tự vựng chính giúp đỡ bạn phát âm sâu hơn một "Income statement" của một chủ thể quốc tế.

*

Consolidated statements of earnings & retained earnings: Báo cáo tác dụng thêm vào kinh doanh với ROI bảo quản tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo tác dụng sản xuất kinh doanh tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán sản phẩm ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling và administrative expenses: Chi tiêu làm chủ với buôn bán hàng

Advertising expenses: túi tiền quảng cáo

Lease payments: thanh khô toán chi phí thuê

Depreciation và amortization: Khấu hao

Repairs & maintenance: Ngân sách thay thế sửa chữa với bảo dưỡng

Operating profit: Lãi trường đoản cú hoạt động tởm doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập tự lãi tiền gửi

Interest expense: Chi tiêu lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per comtháng share: Thu nhập bên trên cổ phiếu thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi tức đầu tư giữ lại lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận lưu giữ vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at over of year: Lợi nhuận gìn giữ vào cuối năm

Quý Khách cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về trường đoản cú vựng trong BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN với BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *