Jupyter notebook là gì

Khi làm quen với ngữ điệu Python chắc chắn chắn các bạn sẽ gặp lý lẽ tekkenbasara.mobi, đấy là một công cụ thân thuộc với khắp cơ thể mới học và các kỹ sư lập trình, data science. Vậy tekkenbasara.mobi là gì? vì sao tekkenbasara.mobi notebook là 1 công cụ luôn luôn phải có cho lập trình sẵn Python.

Bạn đang xem: Jupyter notebook là gì

 

*

 

tekkenbasara.mobi là gì?

tekkenbasara.mobi là một trong những nền tảng tính toán khoa học tập mã nguồn mở,với kỹ năng nổi bật có thể chấp nhận được tương tác trực tiếp với từng dòng code (interactive), hỗ trợhơn 40 ngôn ngữ lập trình, trong những số ấy tập trung vào 3 ngôn ngữ là Julia, Python cùng R,cái thương hiệu tekkenbasara.mobi bắt nguồn từ lối chơi chữ I Python, You R, We Julia,hay một bí quyết ngắn gọn gàng tekkenbasara.mobi = Julia + Python + R. Sát bên đó, tekkenbasara.mobi cũng là 1 trong những công cụ hoàn toàn miễn phí, được tạo thành với mục đích nhắm đến khoa học dữ liệu và giáo dục, giúp mọi người cùng học tập lập trình tiện lợi hơn (cụ thể ở đây là Python). Tekkenbasara.mobi gồm tính can hệ nên hoàn toàn có thể sử dụng làm môi trường chạy thử và giảng dạy.

tekkenbasara.mobi Notebook là gì?

Trước đấy là nó có tên làIPython Notebook, mang lại năm 2014 lại đổi tên thànhtekkenbasara.mobi Notebook. Tekkenbasara.mobi cung ứng rất nhiều các kernel cho những ngôn ngữ khác nhau, khoảng trên 40 ngôn ngữ trong số đó có Python. Việc thay tên từ IPython sang trọng tekkenbasara.mobi cũng là do mục đích cung ứng đa ngôn ngữ.

Phầncơ bản của nó là một trong ứng dụng chạy xe trên nền web có thể chấp nhận được chạy Interactive Python (hay IPython), bạn có thểđưa cả code Python và các thành phần văn phiên bản phức tạp như hình ảnh, công thức, video, biểu thức... Vào trong và một file giúp cho việc trình bày trở lên dễ hiểu, giống như một tệp tin trình chiếu nhưng mà lại rất có thể thực hiện tại chạy code liên quan trên đó, then chốt của vấn đề này chủ yếu là
Markdown. Những file "notebook" này có thể được chia sẻ với mọi bạn và hoàn toàn có thể thực hiện nay lại các quy trình một cách hối hả và đúng đắn như đa số gì các bạn đã làm trong quy trình tạo ra file.

Cài đặt tekkenbasara.mobi Notebook

Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt tekkenbasara.mobi Notebook vào hệ điều hành quản lý Windows, việc đầu tiên là bạn cần phải chắc chắn rằng bản thân đã thiết đặt Python vào máy.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra bằng phương pháp vào Terminal hay là Command Prompt với nhập lệnh sau:

python --versionNếu hiện ra phiên bạn dạng Python vẫn dùng, vậy là các bạn đã setup rồi. Nếu không, hãy vào Microsoft Store hoặc trang gốc của Pythonđể mua về và mua đặt.

 

*

 

Tiếp theo, để cài đặt tekkenbasara.mobi Notebook, bạn chỉ cần dùng lệnh pip đơn giản và dễ dàng sau

pip install tekkenbasara.mobi

*

 

Cài đặt hoàn thành sẽ có thông báo tương tự như vậy này

Collecting tekkenbasara.mobi Using cached tekkenbasara.mobi-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (2.7 k
B)Requirement already satisfied: qtconsole in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi) (4.7.6)Requirement already satisfied: tekkenbasara.mobi-console in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi) (6.2.0)Collecting notebook Using cached notebook-6.1.3-py3-none-any.whl (9.4 MB)Requirement already satisfied: nbconvert in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi) (5.6.1)Requirement already satisfied: ipywidgets in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi) (7.5.1)Requirement already satisfied: ipykernel in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi) (5.3.4)Requirement already satisfied: pyzmq>=17.1 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (19.0.2)Requirement already satisfied: traitlets in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (5.0.0)Requirement already satisfied: tekkenbasara.mobi-client>=4.1 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (6.1.7)Requirement already satisfied: tekkenbasara.mobi-core in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (4.6.3)Requirement already satisfied: pygments in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (2.6.1)Requirement already satisfied: ipython-genutils in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (0.2.0)Requirement already satisfied: qtpy in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from qtconsole->tekkenbasara.mobi) (1.9.0)Requirement already satisfied: prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,=2.0.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (3.0.7)Requirement already satisfied: ipython in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (7.18.1)Requirement already satisfied: nbformat in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (5.0.7)Requirement already satisfied: Send2Trash in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (1.5.0)Requirement already satisfied: terminado>=0.8.3 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (0.8.3)Requirement already satisfied: argon2-cffi in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (20.1.0)Requirement already satisfied: tornado>=5.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (6.0.4)Requirement already satisfied: prometheus-client in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (0.8.0)Requirement already satisfied: jinja2 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from notebook->tekkenbasara.mobi) (2.11.2)Requirement already satisfied: mistune=0.8.1 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (0.8.4)Requirement already satisfied: pandocfilters>=1.4.1 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (1.4.2)Requirement already satisfied: bleach in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (3.1.5)Requirement already satisfied: defusedxml in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (0.6.0)Requirement already satisfied: testpath in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (0.4.4)Requirement already satisfied: entrypoints>=0.2.2 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbconvert->tekkenbasara.mobi) (0.3)Requirement already satisfied: widgetsnbextension~=3.5.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipywidgets->tekkenbasara.mobi) (3.5.1)Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi-client>=4.1->qtconsole->tekkenbasara.mobi) (2.8.1)Requirement already satisfied: pywin32>=1.0; sys_platform == "win32" in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from tekkenbasara.mobi-core->qtconsole->tekkenbasara.mobi) (228)Requirement already satisfied: wcwidth in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from prompt-toolkit!=3.0.0,!=3.0.1,=2.0.0->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.2.5)Requirement already satisfied: jedi>=0.10 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.17.2)Requirement already satisfied: pickleshare in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.7.5)Requirement already satisfied: backcall in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.2.0)Requirement already satisfied: decorator in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (4.4.2)Requirement already satisfied: colorama; sys_platform == "win32" in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.4.3)Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in c:\program files\windowsapps\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_3.8.1520.0_x64__qbz5n2kfra8p0\lib\site-packages (from ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (47.1.0)Requirement already satisfied: jsonschema!=2.5.0,>=2.4 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from nbformat->notebook->tekkenbasara.mobi) (3.2.0)Requirement already satisfied: pywinpty>=0.5; os_name == "nt" in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from terminado>=0.8.3->notebook->tekkenbasara.mobi) (0.5.7)Requirement already satisfied: cffi>=1.0.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from argon2-cffi->notebook->tekkenbasara.mobi) (1.14.2)Requirement already satisfied: six in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from argon2-cffi->notebook->tekkenbasara.mobi) (1.15.0)Requirement already satisfied: Markup
Safe>=0.23 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from jinja2->notebook->tekkenbasara.mobi) (1.1.1)Requirement already satisfied: packaging in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from bleach->nbconvert->tekkenbasara.mobi) (20.4)Requirement already satisfied: webencodings in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from bleach->nbconvert->tekkenbasara.mobi) (0.5.1)Requirement already satisfied: parso=0.7.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from jedi>=0.10->ipython->tekkenbasara.mobi-console->tekkenbasara.mobi) (0.7.1)Requirement already satisfied: pyrsistent>=0.14.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from jsonschema!=2.5.0,>=2.4->nbformat->notebook->tekkenbasara.mobi) (0.16.0)Requirement already satisfied: attrs>=17.4.0 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from jsonschema!=2.5.0,>=2.4->nbformat->notebook->tekkenbasara.mobi) (20.1.0)Requirement already satisfied: pycparser in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from cffi>=1.0.0->argon2-cffi->notebook->tekkenbasara.mobi) (2.20)Requirement already satisfied: pyparsing>=2.0.2 in c:\users\admin\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.8_qbz5n2kfra8p0\localcache\local-packages\python38\site-packages (from packaging->bleach->nbconvert->tekkenbasara.mobi) (2.4.7)Installing collected packages: notebook, tekkenbasara.mobi
Successfully installed tekkenbasara.mobi-1.0.0 notebook-6.1.3

Dùng tekkenbasara.mobi Notebook như thế nào?

Sau khi cài đặt xong tekkenbasara.mobi Notebook trong các bước ở trên, chúng ta có thể bắt đầu chạy tekkenbasara.mobi bởi câu lệnh vào Terminal hoặc Command Prompt:

 

tekkenbasara.mobi notebook
Sau đó, trình thông ngôn lệnh đã hiển thị ra thông tin sau

(base) C:\Users\Admin> tekkenbasara.mobi notebookApp> Serving notebooks from local directory: C:\Users\AdminApp> tekkenbasara.mobi Notebook 6.1.3 is running at:App> http://localhost:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bbApp> or http://127.0.0.1:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bbApp> Use Control-C to lớn stop this server và shut down all kernels (twice lớn skip confirmation).App> khổng lồ access the notebook, xuất hiện this tệp tin in a browser: file:///C:/Users/Admin/App
Data/Roaming/tekkenbasara.mobi/runtime/nbserver-884-open.html Or copy & paste one of these URLs: http://localhost:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb or http://127.0.0.1:8888/?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bbApp> 302 GET /?token=383e608d432953b5b1e06f6ace604ba466cd310e2d7981bb (::1) 2.00ms
Ngoài ra, trình duyệt cũng trở thành bật ra với con đường dẫnhttp://localhost:8888/treenhư hình bên dưới đây:

 

*

 

Vậy là các bạn xong quá trình cơ bản để áp dụng tekkenbasara.mobi Notebook rồi !

Sử dụng tekkenbasara.mobi cơ bản

1. Chế tạo ra một notebook cơ bản

Trong đồ họa trang chủ, để tạo một tài liệu Notebook bắt đầu click vào New với chọn một số loại tài liệu như Python, Text file, Folder...

 

*

 

Notebook khi new được tạo có tên mặc định làUntitled. Bạn cũng có thể click vào chữ “Untitled” bên trên cũng, bên phải logo tekkenbasara.mobi để tự biến đổi tên theo ý của bạn. Ví dụ tại đây tôi thay tên thànhHello World

 

*

 

Chuyển về Tab cai quản file của tekkenbasara.mobi, các bạn sẽ thấy một file mới tất cả tênnotebook01.ipynbvới tâm lý làRunningvì notebook này đang được mở. Chúng ta cũng có thể tắt một notebook bằng cách nhấnShutdown.

 

*

 

2. Làm việc với notebook

Một notebook bao gồm nhiều cell (ô). Khi tạo new một notebook, bạn luôn luôn được sinh sản sẵn một cell trống rỗng đầu tiên.

 

*

 

Cell trên gồm kiểu là “Code”, điều này có nghĩa là chúng ta cũng có thể gõ code Python và thực hiện ngay lập tức. Để thực thi code, bạn có thể nhấn nút Run cell hoặc thừa nhận Ctrl + Enter.

 

*

 

Giải ưa thích về những phần được khoanh đỏ:

Phần 1: Tiêu vấn đề liệu, mang định chưa nhập tiêu đề là Untitled. Khi bấm chuột vào phần này, một cửa sổ sẽ hiển thị để chúng ta nhập thương hiệu file.Phần 2: Thanh menu bao hàm các menu như:File: những menu thao tác với tệp tin như sản xuất mới, lưu giữ trữ, save as...Edit: những menu làm việc với câu chữ file như copy, paste văn bản, cell, kiếm tìm kiếm và thay thế một văn bản trong file, chèn hình ảnh...View: menu điều chỉnh giao diện, hiển thị hoặc ẩn những thành phần đồ họa trong tekkenbasara.mobi Notebook.Insert, Cell: các hành động liên quan đến Cell là yếu tắc cơ bạn dạng của một tài liệu.Kernel: các thao tác làm việc với kernel hiện hành như đổi khác nếu mong sử dụng ngữ điệu khác, restart, shutdown
Một số những menu khác.Phần 3: Thanh menu cấp tốc (shortcut menu) bao hàm các thao tác nhanh mà bạn thường có tác dụng với một tài liệu, có một số nút bên trên đó bọn họ hay dùng nhất như:Save file
Copy, paste
Thay đổi trang bị tự các cell trong tài liệu
Chạy code trong tài liệu
Lựa chọn nhiều loại văn bản trong cell:Code: Cell này cất mã Python và rất có thể thực hiện nay được.Markdown: Cell này đựng văn bản diễn giải.Phần 4: ngôn từ tài liệu chứa các cell bao gồm nội dung là code hoặc markdown, đó là vùng bọn họ sẽ làm việc chính.Kết trái ngay mau chóng được hiển thị tại ô mặt dưới. Một cell rỗng sẽ được tạo sau khi bạn thực thi code. Hãy gõ tiếp một đoạn code Python để thử nghiệm nào:

 

*

 

Và đấy là kết quả:

 

*

 

Có thể thấy, câu hỏi chạy và thực thi code, trình bày dữ liệu vào tekkenbasara.mobi không khác gì đầy đủ IDE ngoài kia, quanh đó thiếu mất một số tính năng như debug, setup môi trường, ... Tuy thế cũng không liên quan gì lắm, vì mục tiêu mà tekkenbasara.mobi được tạo nên là để liên tưởng và giáo dục, mang lại nên các tính năng được xây dựng bám sát đít theo tính can hệ và truyền tải tin tức đến tín đồ dùng làm thế nào cho dễ phát âm nhất gồm thể, vày vậy tekkenbasara.mobi đã làm cho thật sự siêu tốt.

Tạm kết

Thông qua bài viết này, mình mong muốn bạn đã hiểu rằng thêm về một luật pháp hữu ích cung ứng cho bài toán học Python, tuy không tồn tại gì là phức tạp, dẫu vậy mọi thành công xuất sắc đều bắt đầu từ căn bản. Chúc mọi tín đồ học tốt !

 
Free software, mở cửa standards, & web services for interactive computing across all programming languages

 

*

tekkenbasara.mobi
Lab: A Next-Generation Notebook Interface

tekkenbasara.mobi
Lab is the latest web-based interactive development environment for notebooks, code, and data. Its flexible interface allows users lớn configure and arrange workflows in data science, scientific computing, computational journalism, and machine learning. A modular design invites extensions to expand và enrich functionality.

 

 

*

tekkenbasara.mobi Notebook: The Classic Notebook Interface

The tekkenbasara.mobi Notebook is the original website application for creating và sharing computational documents. It offers a simple, streamlined, document-centric experience.

 

*

Language of choice

tekkenbasara.mobi supports over 40 programming languages, including Python, R, Julia, & Scala.

Xem thêm: Game bắn súng sơn (paintball), trò chơi bắn súng sơn (paintball)

*

Share notebooks

Notebooks can be shared with others using email, Dropbox, Git
Hub and the tekkenbasara.mobi Notebook Viewer.

*

Interactive output

Your code can produce rich, interactive output: HTML, images, videos, La
Te
X, và custom MIME types.

*

Big data integration

Leverage big data tools, such as Apache Spark, from Python, R, & Scala. Explore that same data with pandas, scikit-learn, ggplot2, and Tensor
Flow.

*
*

Pluggable authentication

Manage users and authentication with PAM, OAuth or integrate with your own directory service system.

*

Centralized deployment

Deploy the tekkenbasara.mobi Notebook to lớn thousands of users in your organization on centralized infrastructure on- or off-site.

*

Container friendly

Use Docker và Kubernetes khổng lồ scale your deployment, isolate user processes, & simplify software installation.

*

Code meets data

Deploy the Notebook next to your data khổng lồ provide unified software management & data access within your organization.

 

*

Voilà: nói qua your results

Voilà helps communicate insights by transforming notebooks into secure, stand-alone web applications that you can customize và share.

 

Open Standards for Interactive Computing

Project tekkenbasara.mobi promotes open standards that third-party developers can leverage lớn build customized applications. Think HTML & CSS for interactive computing on the web.

*

Notebook Document Format

tekkenbasara.mobi Notebooks are an open document format based on JSON. They contain a complete record of the user"s sessions & include code, narrative text, equations, và rich output.

*

Interactive Computing Protocol

The Notebook communicates with computational Kernels using the Interactive Computing Protocol, an open network protocol based on JSON data over ZMQ, and Web
Sockets.

*

The Kernel

Kernels are processes that run interactive code in a particular programming language & return output to the user. Kernels also respond khổng lồ tab completion & introspection requests.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.