POJO VÀ JAVA BEAN VÀ APPLICATIONCONTEXT LÀ GÌ TRONG SPRING BOOT?

Java
Bean
là 1 trong cụm từ không còn xa lạ đối với các lập trình sẵn viên. Mặc dù để rõ rộng về Javabean là gì và các đặc tính về javabean, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới phía trên nhé!

Java
Bean là gì?

Java
Bean
 là các lớp Java thuần, dùng để làm thể hiện các thực thể trong những chương trình Java. Từ bây giờ mình vẫn hướng dẫn các bạn cách sản xuất và sử dụng Java
Bean trong lập trình sẵn Java web với JSP.

Một lớp Java
Bean sẽ sở hữu 3 điểm lưu ý như sau về mặt cú pháp:

Là một public class
Có các thuộc tính privateỨng với mỗi thuộc tính, lớp sẽ cung ứng một cặp thủ tục setter / getter để truy vấn và làm việc với quý hiếm của từng thuộc tính.

Bạn đang xem: Bean và applicationcontext là gì trong spring boot?

Để phân minh giữa một Javabean với những lớp không giống trong Java cần căn cứ vào các đặc trưng sau:

Javabean cung cấp một constructor khoác định, không có tham số.Nó rất có thể xếp lắp thêm tự và thực thi Serializable interface.Nó có thể có một vài đặc tính mà có thể được đọc với được viết.Nó hoàn toàn có thể có một số phương thức “getter” với “setter” cho những đặc tính.

Hướng dẫn sinh sản và áp dụng Javabean trong JSP

Bước 1:

Mở trình biên soạn thảo Java. Kế tiếp tạo mới một Java website Project. Đặt tên cho project và chọn lựa được dẫn thư mục cất project.

Bước 2:

Tạo một Java class dùng để thể hiện tại Java
Bean. Ở đây ta rước ví dụ quan niệm lớp cùng “Nhanvien”

Khai báo những properties,tiếp đến tạo nên các cặp method setter/getter.

Bước 3:

Tạo ra một trang JSP để viết mã giao hiện trong những số đó có thực hiện Javabean. Tiếp nối ta gọi những method của Javabean

Ở đây hoàn toàn có thể sử dụng một trong những 2 biện pháp sau:

Sử dụng JSP Scriptlets: Hoặc sử dụng action

Sau sẽ là hiển thị kết quả trên trang JSP.

Ý nghĩa của những thẻ:

: sử dụng để xác định hoặc sinh sản ra đối tượng người dùng Java
Bean.: cần sử dụng để tùy chỉnh thiết lập giá trị đến thuộc tính của Java
Bean.: dùng để làm get (lấy) cực hiếm thuộc tính của Java
Bean.

Xem thêm: Nghĩa của từ chorus là gì - tìm hiểu cấu trúc một bài hát

Actionuse
Beankhai báo Java
Bean để áp dụng trong một tệp JSP.Sau lúc được khai báo, bean vươn lên là một biến chuyển script có thể được truy vấn bởi cả các bộ phận script và các thẻ thiết lập khác được sử dụng trong JSP.Cú pháp đầy đủ cho thẻ use
Bean như sau:

Ở đây các giá trị mang lại thuộc tínhscopecó thể là:

Một page
Một request
Một sessionhoặc dựa trên yêu ước của ứng dụng

Giá trị của nằm trong tính id (Tên Bean) rất có thể là bất kỳ giá trị làm sao miễn là nó là một trong những tên duy nhất trong những các khai báo use
Bean không giống trong và một tệp JSP.

Tổng kết

Như vậy, qua nội dung bài viết này tôi đã giới thiệu cho mình sơ bộ cách tạo và thực hiện Java
Bean trong JSP.

Bạn đang còn chạm chán và áp dụng đến Java
Bean đôi lúc học thiết kế Java website với JSP cùng Servlet.

What is a Java
Bean và why vị I need it? Since I can create all apps with the class and interface structure? Why bởi vì I need beans? và can you give me some examples where beans are essential instead of classes & interfaces?

Please explain the essentiality of a bean in the below context:

Wep apps
Standalone apps
*

*

Highest score (default) Trending (recent votes count more) Date modified (newest first) Date created (oldest first)
They often just represent real world data. Here"s a simple example of a Javabean:

public class User implements java.io.Serializable // Properties. Private Long id; private String name; private Date birthdate; // Getters. Public Long get
Id() return id; public String get
Name() return name; public Date get
Birthdate() return birthdate; // Setters. Public void set
Id(Long id) this.id = id; public void set
Name(String name) this.name = name; public void set
Birthdate(Date birthdate) this.birthdate = birthdate; // Important java.lang.Object overrides. Public boolean equals(Object other) return (other instanceof User) && (id != null) ? id.equals(((User) other).id) : (other == this); public int hash
Code() return (id != null) ? (get
Class().hash
Code() + id.hash
Code()) : super.hash
Code(); public String to
String() return String.format("User", id, name, birthdate); Implementing Serializable is not per se mandatory, but very useful if you"d like to be able to lớn persist or transfer Javabeans outside Java"s memory, e.g. In harddisk or over network.

In for example a DAO class you can use it to lớn create a list of users wherein you store the data of the user table in the database:

List users = new Array
List();while (result
Set.next()) User user = new User(); user.set
Id(result
Set.get
Long("id")); user.set
Name(result
Set.get
String("name")); user.set
Birthdate(result
Set.get
Date("birthdate")); users.add(user);return users;In for example a Servlet class you can use it khổng lồ transfer data from the database lớn the UI:

protected void do
Get(Http
Servlet
Request request, Http
Servlet
Response response) danh sách users = user
DAO.list(); request.set
Attribute("users", users); request.get
Request
Dispatcher("users.jsp").forward(request, response);In for example a JSP page you can access it by EL, which follows the Javabean conventions, to display the data:

ID Name Birthdate
$user.id
Does it make sense? You see, it"s kind of a convention which you can use everywhere lớn store, transfer & access data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.