Sự tác động qua lại giữa các mẫu biển lớn lạnh cùng các cái biển cả rét mướt sẽ tạo thành đều loài sinh trang bị đại dương khôn cùng đa dạng mẫu mã.

Bạn đang xem: Interplay là gì


From a manufacturer"s perspective sầu, the business potential of a PSS is determined by an interplay of four mechanisms: cost reduction, increased customer value, changes to the company"s competitive entekkenbasara.mobironment and an expansion of the customer base.
Từ cách nhìn của một nhà phân phối, tiềm năng marketing của PSS được xác minh bởi vì sự tương tác của tứ cơ chế: giảm chi phí, tăng giá trị quý khách hàng, chuyển đổi môi trường cạnh tranh của công ty cùng không ngừng mở rộng cơ sở khách hàng.
It also attributed the cause of the riots in part khổng lồ both the Malayan Communist Party and secret societies: The eruption of tekkenbasara.mobiolence on 13 May was the result of an interplay of forces...
Sự khiếu nại cũng có một trong những phần ngulặng hiền khô Đảng Cộng sản Malaya và các hội kín: Sự khiếu nại bùng phát đấm đá bạo lực vào ngày 13 tháng 5 là kết quả của một sự tương tác thân các tác động...
The prominent role of the bass is also key to lớn the metal sound, & the interplay of bass and guitar is a central element.
Vai trò trông rất nổi bật của bass cũng là 1 trong bí quyết của nhạc metal, và sự tương tác của bass với ghita là yếu tố trung trọng điểm.
The diversity of life on Earth is a result of the dynamic interplay between genetic opportunity, metabolic capability, entekkenbasara.mobironmental challenges, và symbiosis.
Sự đa dạng chủng loại của sự sinh sống bên trên Trái Đất là kết quả của sự tekkenbasara.mobiệc tương tác năng cồn giữa cơ hội DT, khả năng dàn xếp hóa học, phần nhiều thách thức của môi trường xung quanh đồ vật lý, cùng sự cộng sinch.
Die by the Sword is a swordfighting action-adventure Clip game developed by Treyarch và published by Tantrum Entertainment (a sub-brvà of Interplay Productions) on February 28, 1998.
Die by the Sword (tạm bợ dịch: Tử Kiếm) là trò nghịch máy tính ở trong thể nhiều loại đấu tìm với hành động chém chặt mắt nhìn sản phẩm công nghệ bố đem toàn cảnh đưa tưởng vày hãng sản xuất Treyarch cách tân và phát triển với Tantrum Entertainment (một Trụ sở phụ của Interplay Productions) chế tạo vào trong ngày 28 tháng 2 năm 1998.
And within each robot, you have sầu khổng lồ think about the interplay of sensing, communication, computation -- và this network then becomes quite difficult to lớn control and manage.
Và bên phía trong từng con robot, bạn buộc phải suy nghĩ về sự tương tác của cảm ứng, thông tin, kĩ năng tính toán -- cùng hệ thống này trở đề nghị tương đối khó khăn để kiểm soát và làm chủ.
Interplay built Brotherhood of Steel with the Snowblind game engine pretekkenbasara.mobiously used in the console games Dark Alliance and the online-capable PS2 game Champions of Norrath.
Interplay đã hình thành Brotherhood of Steel bởi game engine Snowblind từng được sử dụng vào game console Dark Alliance cùng tựa game PS2 có khả năng đùa trực tuyến đường Champions of Norrath.
And it"s this interplay between tension & release, or consonance & dissonance, that makes what we call music.
In you work there"s always this kind of hybrid chất lượng of a natural force in some sort of interplay with creative force.
Trong tác phđộ ẩm của anh ấy lúc làm sao cũng đều có đặc điểm "lai" này lai giữa một nguồn lực thoải mái và tự nhiên với một nguồn lực sáng chế tương tác không giống nữa.
Due khổng lồ the 1990s decline in the Mac market, Interplay exited the Macintosh games market and abandoned the MacPlay ditekkenbasara.mobision in 1997.

Xem thêm: Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì ? Và Những Điều Bạn Cần Biết


Do sự suy bớt của Thị Trường Mac trong những năm 1990, Interplay đã rút khỏi Thị trường game Macintosh cùng trường đoản cú bỏ thành phần MacPlay vào khoảng thời gian 1997.
The interplay of altitude & latitude affects the precise placement of the snow line at a particular location.
Sự tác động tương hỗ giữa vĩ độ với độ dài làm cho tác động mang đến địa điểm chính xác của đường băng tuyết ở một vị trí ví dụ.
And so this is what"s actually causing atmospheric escape here on Earth & also on other planets -- that interplay between heating from the star and overcoming the force of gratekkenbasara.mobity on the planet.
Đây thực sự là nguyên do dẫn đến tekkenbasara.mobiệc thất thông hơi quyển trên Trái Đất cùng cả các toàn cầu khác nữa mà ảnh hưởng tác động lẫn nhau thân mức độ nhiệt độ từ ngôi sao sáng và vượt qua lực hút ít của trọng lực trên toàn cầu.
Georgian cuisine is the result of the broad interplay of culinary ideas carried along the Silk Road Trade route by merchants & travelers alượt thích.
Ẩm thực Gruzia là kết quả của tekkenbasara.mobiệc tương tác rộng thoải mái về ý tưởng nấu bếp ăn qua sự mua bán của thương nhân và khách hàng phượt.
The most important health challenges today are not caused by simple mutations in our genome, but rather result from a complex and dynamic interplay between genetic variation, diet, microbes and parasites and our immune response.
Những thử thách lớn số 1 về sức khoẻ bây chừ không bắt đầu từ đầy đủ thốt nhiên biến đổi gene đơn giản và dễ dàng mà là tác dụng của rất nhiều tương tác động phức hợp trong những thay đổi trong gene, cơ chế ẩm thực ăn uống, tekkenbasara.mobi khuẩn, ký sinch trùng với các phản nghịch ứng của hệ miễn dịch.
A 2018 neuroscientific retekkenbasara.mobiew published in Nature commented that this và other etekkenbasara.mobidence "suggests an important interplay between actual social experiences, both offline và online, và brain development."
Một nhận xét kỹ thuật thần kinh năm 2018 được chào làng trên tạp chí Nature đã nhận được xét rằng điều này với những dẫn chứng không giống "cho thấy sự tương tác đặc biệt quan trọng thân những những hiểu biết làng hội thực tiễn, cả nước ngoài đường cùng trực đường cùng cách tân và phát triển trí não".
He was the designer and programmer of 1985"s The Bard"s Tale & 1986"s The Bard"s Tale II: The Destiny Knight role-playing tekkenbasara.mobideo games published by Interplay Productions.
Ông được biết đến các độc nhất như là 1 trong những bên thiết kế với thiết kế của game The Bard"s Tale năm 1985 và The Bard"s Tale II: The Destiny Knight năm 1986 được tạo ra vày Interplay Productions.
Tuy nhiên, vào phần lớn thời gian không giống, ảnh hưởng trọn lẫn nhau của các điều bên ngoài cùng bên trong thì rõ ràng rộng.
Evolutionary biologist Richard Dawkins challenged Darwin"s claim in his book River Out of Eden, wherein he argued that wild animal suffering must be extensive due khổng lồ the interplay of the following evolutionary mechanisms: Selfish genes – genes are wholly indifferent to lớn the well-being of inditekkenbasara.mobidual organisms as long as DNA is passed on.
Nhà sinc đồ học tập tiến hóa Richard Dawkins sẽ thách thức tuim tía của Darwin trong cuốn sách River Out of Eden, trong số ấy ông nhận định rằng sự khổ sở của động vật hoang dã hoang dại đề nghị được mở rộng nghĩa vì sự tương tác của những qui định tiến hóa sau: Các gen ích kỷ: Các gene này chi phối hận hành động trọn vẹn ghẻ lạnh với niềm hạnh phúc của các sinch trang bị cá thể khác, miễn là DNA được tương truyền một biện pháp tự nhiên và thoải mái.
In our theory -- this is a key point -- I mean, it"s crucially based on a complex interplay between the way in which this space of possibilities expands and gets restructured, and the way in which we explore it.
Theo kim chỉ nan của công ty chúng tôi - đây là điểm chủ yếu - Ý tôi là, nó đa phần dựa trên 1 sự tương tác phức tạp giữa phương pháp không gian của các tài năng này mở rộng và tái cấu tạo, với phương thức Shop chúng tôi khám phá nó.
Similarly, the Mountain Xpress praised Rapunzel và Flynn"s relationship, writing, "what works best is the interplay between the two leads ... these animated characters are frankly more believable and charismatic than the human ones in ...
Tương từ bỏ, tờ Mountain Xpress ca ngợi quan hệ với tình yêu của Rapunzel cùng Flynn, tekkenbasara.mobiết rằng, "điều hoàn hảo nhất nhất kia là sự tekkenbasara.mobiệc tương tác của nhì nhân trang bị chính cùng nhau... nói thật là nhị nhân đồ vật hoạt hình này còn có vẻ thiệt và hấp dẫn hơn cả một trong những phlặng bạn đóng."
Đây là tekkenbasara.mobiệc tương tác hỗ tương thân cách tân và phát triển tự nhiên với nuôi dưỡng con tín đồ đã sống thọ ngay lập tức trước đôi mắt bọn họ.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *