Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Install là gì

*
*
*

install
*

install /in"stɔ:l/ (install) /in"stɔ:l/ nước ngoài động từ đặt (hệ thống đồ đạc, khối hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (ở đâu, tình trạng làm sao...) làm lễ nhậm chức mang lại (ai)
gắn đặtnormal install: sự lắp ráp chuẩnlắp rápthiết bịthiết lậptrang bịLĩnh vực: xây dựnggáđính rápLĩnh vực: cơ khí và công trìnhlắp đặt (kỹ thuật)abbreviated installthiết đặt gọnfull installsự thiết đặt đầy đủinstall programlịch trình mua đặtmanual installthiết đặt thủ côngnormal installthiết lập chuẩnnormal installsự thiết đặt chuẩnupdate installsự cài đặt cập nhật
*

Xem thêm: Whr Là Gì - Whr (Watthour) Là Gì

*

*

install

Từ điển Collocation

install verb

ADV. properly, safely Make sure the equipment is properly installed. (figurative) She saw her guests safely installed in their rooms & then went downstairs. | easily The loft ladder is easily installed. | successfully | professionally A professionally installed alarm will cost from about £500.

VERB + INSTALL be easy khổng lồ, be simple khổng lồ The switches are cheap to lớn buy & easy to install.

PHRASES newly/recently installed a recently installed swimming pool

Từ điển WordNet


Microsoft Computer Dictionary

vb. To set in place và prepare for operation. Operating systems & application programs commonly include a disk-based installation, or thiết đặt, program that does most of the work of preparing the program lớn work with the computer, printer, and other devices. Often such a program can kiểm tra for devices attached to lớn the system, request the user lớn choose from sets of options, create a place for the program on the hard disk, and modify system startup files as necessary.

File Extension Dictionary

Likely a Text File

English Synonym và Antonym Dictionary

instal|installs|instals|installed|installingsyn.: admit establish fix inaugurate instate let in place plant put in receive sầu set
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *