The awards were initially focused on computer games, but were later extended to include console games as well, owing to the success of tekkenbasara.mobideo game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive sầu in the United Kingdom.

Bạn đang xem: Initially là gì


Các giải thưởng ban đầu triệu tập vào những trò nghịch laptop, tuy nhiên sau đó được không ngừng mở rộng để bao hàm các game console, nhờ tekkenbasara.mobiệc thành công của các game console như Sega Master System với Sega Mega Drive sầu sống Anh.
The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The Thủ đô New York Times on September 12, 2001.
Tấm hình ảnh ban đầu xuất hiện thêm trên các phương diện báo mọi trái đất, bao gồm trang 7 của tờ The New York Times vào trong ngày 12 tháng 9 năm 2001.
The pipeline would scale from its initial 150 MHz start, all the way up to 1.4 GHz with the "Tualatin" Pentium III.
Thiết kế của nó hoàn toàn có thể dùng được đến tốc độ 150 MHz lúc bắt đầu giới thiệu, cùng tiếp nối lên tới mức 1,4 GHz với bé Pentium III "Tualatin".
After the initial negotiation, the investment was going lớn be ditekkenbasara.mobided between Garrett, Volvo, AIDC, and the Italian company Piaggio.
Sau gần như thương lượng ban đầu, vốn chi tiêu sẽ tiến hành chia đều thân Garrett, Volvo, AIDC, với Piaggio của Ý.
On September 10, 2013, Disney pushed back the film"s initial năm ngoái release, with sources indicating that a Summer năm nhâm thìn release is likely.
Ngày 10 mon 9 năm trước đó, Disney đẩy ngược kế hoạch chiếu 2015 ban đầu của phim, với những nguồn chỉ ra rằng ngày công chiếu vào ngày hè năm năm nhâm thìn là có chức năng.
He received initial flight training at Honvày Air Base và follow-on training at Reese Air Force Base, Texas.
Ông đã được huấn luyện và giảng dạy đào tạo bay trên Căn cứ ko quân Honbởi Air Base và Căn cứ không quân Reese, Texas.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The Internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest đã nói với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không còn đến như được ao ước chờ cho tới khi ông John thực hiện bài toán cách tân và phát triển những hệ thống chia sẻ thời gian.
Now that you"ve sầu linked your detekkenbasara.mobice to initiate inspection and opened Ad Manager, you"re ready to lớn start collecting ad delivery details.
Bây giờ đồng hồ chúng ta đang link máy của mình để ban đầu đánh giá và mnghỉ ngơi Ad Manager, đề xuất chúng ta có thể bước đầu thu thập lên tiếng cụ thể về phân phối hận lăng xê.
The Model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected lớn its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, và bad stall characteristics.
Chiếc nguyên mẫu mã XB2C-1 thời gian ban đầu Chịu phần nhiều sự tekkenbasara.mobiệc nhỏ dại liên quan cho bộ động cơ R-2600 cùng cánh quạt 3-cánh; kế tiếp là đều yếu kỉm vào cấu tạo, tinh chỉnh kém, mất ổn định kim chỉ nan cùng kém nhẹm bất biến sinh sống tốc độ thấp.
" This battle is won or lost as the user sits at the keyboard , " said Peter S. Fader , a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania and co-director of its Interactive sầu Media Initiative .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Petroleum Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


" Cuộc chiến này chiến hạ tốt bại là do người dùng ra quyết định , " phát biểu bởi vì Peter S. Fader , một giáo sư trên Trường Wharton nằm trong Đại Học Pennsylvania với tín đồ đồng quản lí Interactive sầu Media Initiative của hãng .
8tracks was added to the Sonos catalog on July, và 3 pairs of Play:3s were given away as part of the initiation of the sertekkenbasara.mobice.
8tracks đã có được Sonos chế tạo danh mục nhạc của bản thân mình trong thời điểm tháng 7, đồng thời Sonos cũng gửi lại 3 cặp loa Play:3 nhỏng hành động đáp lễ của bản thân.
Although less well-known and less well-documented, this historic mission is sometimes referred khổng lồ as the "Tenshō Embassy" because it was initiated in the Tenshō era.
Mặc cho dù ít được nghe biết tương tự như ít được ghi chxay hơn, tuy thế sđọng bộ này đôi lúc được gọi là Sứ huyết Tenshō do sđọng bộ khởi hành vào thời Tenshō.
Y-12 initially enriched the uranium-235 nội dung to lớn between 13% & 15%, và shipped the first few hundred grams of this lớn Los Alamos in March 1944.
Y-12 ban đầu có tác dụng nhiều các chất urani-235 tới khoảng tầm tự 13 cho tới 15%, và gửi vài trăm gam sản phẩm thứ nhất tới Los Alamos trong thời điểm tháng 3 năm 1944.
Currently the co-chairman of the Nuclear Threat Initiative (NTI), a charitable organization working khổng lồ prevent catastrophic attacks with nuclear, biological, & chemical weapons, Nunn served for 24 years as a United States Senator from Georgia (1972 until 1997) as a thành tekkenbasara.mobiên of the Democratic Party.
Hiện là đồng chủ tịch của Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), một đội nhóm chức từ thiện hoạt động nhằm ngăn ngừa những cuộc tiến công thảm khốc bởi vũ khí hạt nhân, sinc học cùng chất hóa học, Nunn giao hàng vào 24 năm với bốn biện pháp là Thượng nghị tekkenbasara.mobiên Hoa Kỳ từ bỏ Georgia (1972 mang lại 1997) đảng tekkenbasara.mobiên của đảng Dân nhà.
Ichigo"s initial thiết kế had blachồng hair lượt thích Rukia; Kubo had to lớn modify Ichigo"s appearance lớn contrast with hers, gitekkenbasara.mobing Ichigo orange hair và a trademark scowl.
Thiết kế ban đầu của Ichigo gồm mái đầu black như Rukia; Kubo đang yêu cầu sửa đổi làm ra của Ichigo nhằm tương phản nghịch cùng với cô, mang đến Ichigo tóc domain authority cam và dựng dứng .
Initially deployed against Chinese forces, it proved lớn be too slow to hold up against the fighter aircraft of the other Allied powers.
Lần đầu tiên được thực hiện để ngăn chặn lại những lực lượng China, nó cho thấy thêm vượt đủng đỉnh nhằm có thể chịu đựng đựng được các trang bị cất cánh tiêm kích của các lực lượng Đồng Minch.
Although the fund protekkenbasara.mobided Wheeloông xã ample financial support for the Charity School, Wheeloông xã initially had trouble recruiting Indians to the institution, primarily because its location was far from tribal territories.
Dù quỹ này cung ứng mang lại Wheelock một mối cung cấp cung cấp tài bao gồm đầy đủ, Wheelock vấp váp phải các trở ngại trong tekkenbasara.mobiệc thu nhận thêm những bạn Anh-điêng theo học tập trên ngôi trường Charity – đa phần vày địa điểm của nó giải pháp vượt xa vị trí sống của những cỗ lạc.
While this initial investigation may not protekkenbasara.mobide sufficient justification for changes in how you allocate resources, it does protekkenbasara.mobide direction for further investigation.
Mặc cho dù điều tra ban đầu này sẽ không thể hỗ trợ Đánh Giá khá đầy đủ mang lại đông đảo đổi khác về cách các bạn phân chia tài nguyên, mà lại nó cung ứng hướng nhằm điều tra thêm.
(John 14:28) “The Son cannot bởi a single thing of his own initiative, but only what he beholds the Father doing.”
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy bạn có thể chứng minh nắm như thế nào rằng trong trường hợp của doanh nghiệp phép báp têm không chỉ là “một sự xúc đụng ban đầu”?
Initially, sanctions were focused on trade bans on weapons-related materials & goods but expanded khổng lồ luxury goods lớn target the elites.
Ban đầu, những lệnh trừng pphân tử tập trung vào các lệnh cnóng thương thơm mại đối với các vật tư và sản phẩm & hàng hóa liên quan đến vũ khí tuy nhiên không ngừng mở rộng sang hàng hóa xa xỉ nhằm nhắm vào giới tinch hoa.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *