FVDP-English-tekkenbasara.mobietnamese-Dictionary Và 8 bạn dạng dịch không giống.

Bạn đang xem: Indefinitely là gì

tin tức cụ thể được ẩn để trông ngắn gọn

Đang xem: Indefinitely là gì

ko hoàn thành khoát · giới hạn max · không hạn định · không ví dụ · mơ hồ · từ bỏ phi hữu · vô vàn · không khẳng định tính ko xong xuôi khoát · tính không giới hạn · tính ko hạn định · tính không rõ ràng · tính bự mờJehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, & the sons of Amtháng lượt thích Gomorrah, a Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the sons of Ammon like Gomorrah, a place possessed by nettles, và a salt pit, and a desolate waste, even to lớn time indefinite .” Nhưng giả dụ chúa thượng làm thịt hắn bằng cách khác… thì thần vẫn tung đi trong tia nắng, với ko bao giờ đổi thay Linc Thụ được nữa jw2019 jw2019 The One making His beautiful arm go at the right h& of Moses; the One splitting the waters The One making His beautiful arm go at the right hvà of Moses; the One splitting the waters from before them in order to make an indefinitely lasting name for his own self; the One making them walk through the surging waters so that, like a horse in the wilderness, they did not stumble? making them walk through the surging waters so that, like a horse in the wilderness, they did not stumble? Psalm 119:152, as addressed khổng lồ God, proves khổng lồ be true: Psalm 119:152, as addressed lớn God, proves to be true: “Long ago I have sầu known some of your reminders, for khổng lồ time indefinite you have founded them.” Despite this, the King determined never to Despite this, the King determined never to lớn recognize American independence & to lớn ravage the colonies indefinitely , or until they pleaded lớn return khổng lồ the yoke of the Crown. Says Isaiah 26:4: “Trust in Says Isaiah 26:4: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Roông xã of times indefinite .” More than that, their resolve to remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have sầu deepened as More than that, their resolve lớn remain faithful servants of the Supreme Sovereign of the universe, Jehovah, must have sầu deepened as they five times sang trọng the refrain “for his lotekkenbasara.mobing-kindness is to time indefinite .” —Psalm 118:1-4, 29.

Xem thêm: Sdm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sdm Nghĩa Của Từ Sdm Trong Tiếng Việt

Even time indefinite he has put in their heart, that mankind may never find out the work that the true God has made from the start lớn the finish.” that the true God has made from the start to lớn the finish.” Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “Trust in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is the Rock of times indefinite .” Your kingship is a kingship for all times indefinite , and your dominion is throughout all successive sầu generations.” (1 Corinthians 15:23, (1 Corinthians 15:23, 52) None of them are raised “to lớn reproaches and to indefinitely lasting abhorrence” foretold at Daniel 12:2. Cậu chỉ chú tâm tới các chiện nay xấu trong những khi tekkenbasara.mobiệc cậu đề nghị có tác dụng là vứt lại wá khứ và tiến nhanh phía trước jw2019 jw2019 These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, và Da 10-12, These prophecies, recorded in Daniel chapters 2, 7, 8, & Da 10-12, assured faithful Jews that, eventually, Datekkenbasara.mobid’s throne truly would “become one firmly established to lớn time indefinite .”

Tác giả

FVDP-English-tekkenbasara.mobietnamese-Dictionary, FVDP-vietvusự kiện.vnetnamese-English-Dictionary, FVDP tekkenbasara.mobietnamese-English Dictionary, jw2019, QED, tekkenbasara.mobiMT_RnD, WikiMatrix. Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kindefeasibleness indefectibility indefectible indefinability indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinitely indefiniteness indefinitive indefinitiveness indefinitude indeliberate indeliberateness

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả tự điển Trợ giúp Giới thiệu về tekkenbasara.mobiChính sách quyền riêng biệt bốn, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ góp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *