Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng Tâm và Brandon prúc trách nát.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK and WORK LIKE A HORSE.

Trong bài học lúc này, nhị thành ngữ ta học tập là IN THE DARK cùng WORK LIKE A HORSE.


*

Mai Lan & Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs khổng lồ learn fast about the various financial plans khổng lồ help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan và Mike vừa new ngơi nghỉ trong thỏng viện mấy giờ đồng hồ. Mike sắp tới sửa đi làm bài toán phân phối thời hạn trên bank, anh có tác dụng nhân viên cấp dưới lo về cho vay vốn tiền. Anh cần học tập thật nkhô hanh những hình thức dịch vụ tiền giấy để phục vụ người sử dụng, vì vậy Mike vẫn mượn ra vài ba cuốn sách để đọc cùng sửa biên soạn mang đến Việc có tác dụng.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem khổng lồ be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi hơi lo. Công Việc này không có vẻ giản dị và đơn giản nlỗi tôi nghĩ về thuở đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh sáng ý, toàn bộ các môn học anh đông đảo học nhanh lắm. Đừng từ hạ giá mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave sầu me last night. Quite a tough job! I’ll have to read & rethành viên a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng câu hỏi này cực nhọc thật. Tôi phát âm những tài liệu nhà băng đưa mang lại ngày qua. Việc khó à ! Tôi đang đề nghị gọi với ghi nhớ nhiều dữ khiếu nại lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have to lớn learn. It takes time and hard work. Don’t you agree?Trong quá trình new, ta buộc phải học với mất ngày giờ với cạnh tranh nhọc. Anh gật đầu ko ?

MIKE: Yeah. I know I have sầu to lớn work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi cần mất công. Càng hiểu tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? Trong trơn buổi tối ? Tôi rất có thể đoán thù được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ này. Nhưng anh hãy giảng thêm vào cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Ntp Là Gì - Giới Thiệu Về Network Time Protocol

“In the dark” Tức là đo đắn, u mê, không tài giỏi liệu, tin tức để biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a bank loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed lớn vì at your job.

Vậy anh sắp đến làm cho nhân viên đơn vị băng lo các dịch vụ cho vay chi phí tuy vậy anh vẫn “in the dark”, “buổi tối mù”, không biết gì về bài toán anh đề nghị có tác dụng.

MIKE: Exactly! I need to sit down and learn just lượt thích what we vày in school, learning a subject to know the answers khổng lồ questions in tests.Đúng núm ! Tôi bắt buộc ngồi xuống cùng học nhỏng ta học các môn học sống trường để biết vấn đáp những thắc mắc trong bài bác thi !

MAI LAN: Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học và tất cả tay nghề trong lĩnh vực, anh đang không còn bị “in the dark” “tối tăm”. Anh đang biết những các loại tiền vay mượn và loại làm sao phù hợp với quý khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là thay vấn xuất sắc quá. Ước gì cô là giám đốc của mình.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject và so many more!Tôi hoàn toàn “về tối tăm”về ngành này cùng các ngành không giống !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have lớn be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi thấu hiểu hơn ai không còn. Tôi bắt buộc kiên trì lắm Khi tôi giúp cô tăng năng lực về năng lượng điện toán thù.

MAI LAN: Mike. By saying “I have to be patient”, you mean you have sầu khổng lồ try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi phải kiên nhẫn” anh ao ước nói anh phải nạm ko nổi sùng khi anh góp tôi đề nghị ko ?

MIKE: Now, now, don’t get upphối. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice lớn you, haven’t I?Thôi thôi, đừng cáu giận. Tôi biết cô “tối mù” về vật dụng vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nhỉ nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice & roll your eyes!Anh dễ thương lắm trừ khi anh khổng lồ giờ đồng hồ cùng hòn đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself and never vì chưng that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ nắm đấy hả ? Tôi phải trường đoản cú xét bản thân với không làm nuốm nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get baông chồng lớn your preparation for the job. So what are you going to bởi vì next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói cthị xã đứng đắn, hiện thời bọn họ quay trở lại chuyện anh sửa biên soạn mang đến quá trình của anh. Anh sắp tới làm những gì sắp tới sắp tới đây ?

MIKE: I’m going home page & read và learn và take notes & memorize… I’ll work like a horse.Tôi đang về đơn vị, đọc, học tập, ghi nốt, học thuộc lòng…. Tôi đã thao tác làm việc nlỗi trâu!

MAI LAN: I know horses have sầu lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa đề xuất thao tác làm việc nặng trĩu như kéo xe, và có thiết bị nặng nề. Vậy ý anh là anh sẽ đề nghị thao tác làm việc chăm chỉ, những giờ đồng hồ trong ngày, bắt buộc không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have sầu to work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng điều đó đó. Tôi đã đề nghị thao tác học hỏi và giao lưu thiệt siêng, “làm cho nlỗi trâu”. Không vui chơi gì hết vào một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore and you won’t need khổng lồ “work like a horse” because you will know what you should vày in your job và you can relax & enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh sẽ không hề “về tối tăm” và ko đề xuất “thao tác làm việc nlỗi trâu” vày anh đang biết bắt buộc làm những gì vào Việc của bản thân với anh rất có thể thư thả cùng vui trong câu hỏi làm.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve sầu been working like a horse on the computer, soon you will be able to lớn handle this device like a real pro!Tôi mong muốn như thế. Và cô nữa. Chẳng bao thọ cô đã không thể “tối tăm” về thiết bị vi tính. Cô đã học nhỏng trâu , cô đang hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm vi tính tựa như các tín đồ bài bản chính thức.

MAI LAN: OK. Let’s be positive sầu. We work seriously và we keep our spirits high! This is the way khổng lồ go!OK. Ta sẽ giữ lành mạnh và tích cực. Chúng ta làm những Việc đứng đắn cùng giữ lại tinh thần cao! Đúng đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm ni chúng ta vừa học nhì thành ngữ : IN THE DARK nghĩa là KHÔNG BIẾT và WORK LIKE A HORSE tức thị LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng Tâm với Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *