Hàm Count, Countif, Counta và Countblank là hầu như hàm đếm cơ phiên bản trong excel, những hàm này cũng tương đối dễ dàng để sử dụng.quý khách hàng đã xem: Counta là gì

Trong bài viết này tôi vẫn chỉ dẫn cho những bạn bắt đầu có tác dụng quen Excel phương pháp sử dụng các hàm đếm dữ liệu, như Count, Countif, Counta và Countblank một giải pháp thật chi tiết nhằm chúng ta nắm rõ với áp dụng vào những bài bác toán thù thống kê lại thực tiễn của mình.

Bạn đang xem: Hàm counta là gì

Lưu ý: Để làm theo trả lời, các chúng ta cũng có thể download tệp tin dữ liệu thực hành thực tế TẠI ĐÂY

I. Cách sử dụng hàm Count

1. Chức năng: Hàm Count dùng để làm đếm số ô đựng dữ liệu số trong vùng được chọn.

2. Cú pháp: =COUNT(value1,value2…)

- Trong số đó value1, value2 … là số đông ô yêu cầu đếm, hoặc những bạn có thể nhập những vùng bắt buộc đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu nhỏng hình, tận hưởng đếm số ô đựng cực hiếm số trong bảng này:


*

- Trong ô H6, nhập cách làm :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô cất quý hiếm là số nhỏng trên

II. Cách sử dụng hàm Countif

1. Chức năng: Hàm Countif dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (criteria) vào vùng bắt buộc đếm (range).

2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria)

- Trong đó: range là vùng buộc phải đếm, criteria là điều kiện đếm.

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu nhỏng hình, từng trải đếm số ô đựng quý giá lớn hơn 50, cùng đếm số ô ban đầu bởi "com" vào bảng này.

+ Để đếm các ô cất quý hiếm lớn hơn 50: Trong ô H9, nhập cách làm :=COUNTIF(A5:E11,">50") ta được 8 ô có giá trị to hơn 50 nhỏng hình dưới.


*

- Để đếm những ô bước đầu bằng chữ "com": Trong ô H10, nhập cách làm :=COUNTIF(A5:E11,"com*") ta được kết là 3 ô có chuỗi ban đầu bằng văn bản "com" nlỗi hình sau:


*

1. Chức năng: hàm COUNTA vào Microsoft Excel dùng để đếm các ô ko trống rỗng trong một vùng khăng khăng.

Xem thêm: Tra Từ Lời Thoại Tiếng Anh Là Gì, Bài 1: Từ Vựng Chủ Đề Phim Ảnh

III. Cách áp dụng hàm CountA

2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…)

- Trong số đó Value1, value2, value3,... là số đông ô nên đếm, hoặc những bạn có thể nhập những vùng phải đếm. Value2 và Value3 là những đối số tùy chọn (đặt vào lốt buộc phải ko sẽ phải có).

3. Ví dụ: Cho một bảng tài liệu như hình, những hiểu biết đếm số ô đựng quý giá (các ô KHÔNG trống có thể nói rằng là những ô đựng quý hiếm chuỗi cùng số) trong bảng này.


*

- Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm những ô bao gồm chứa tài liệu (bao gồm cả số cùng chuỗi trong bảng A5:E11) được hiệu quả là 32.

IV. Cách thực hiện hàm CountBlank

1. Chức năng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm các ô trống (rỗng) trong một vùng hay là một mảng được chọn trong Excel.

2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

- Trong đó: range là vùng phải đếm những ô trống (ô rỗng).

3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, đòi hỏi đếm số ô trống:


*

- Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (ko đựng bất cứ giá trị số với chuỗi nào) nlỗi bên trên.

* Vận dụng những cách làm trên, trải đời nhập bí quyết đếm các ô chưa cực hiếm chuỗi;

- Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được tác dụng nlỗi hình sau:


* Video lí giải biện pháp áp dụng các hàm đếm count, counta, countblank, countif

Hy vọng, cùng với bài giải đáp chi tiết cách dùng các hàm đếm count, counta, countblank và hàm đếm tất cả ĐK countif sinh hoạt trên bổ ích cùng với các bạn.


Bài viết xem nhiều
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *