the long tube in the body of a person or animal, through which food moves during the process of digesting food:


Bạn đang xem: Gut feeling là gì

a svào thread made from an animal"s bowels used, especially in the past, for making musical instruments and sports rackets
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự tekkenbasara.mobi.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


a strong belief about someone or something that cannot completely be explained & does not have sầu khổng lồ be decided by reasoning:
a way of deciding what should be done or what is right, that is based on how someone feels rather than thinking about reasons:
to remove sầu the inside parts và contents of a building, usually so that it can be decorated in a completely new way
*

*

*Xem thêm: Asset Là Gì, Nghĩa Của Từ Asset, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phan Mem Crack Win 7 Ultimate 64 Bit Vn, Crack Windows 7 Ultimate 32 Bit Vn Zoom

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *