Gearing Ratio là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với khuyên bảo giải pháp sử dụng Gearing Ratio
*

Gearing Ratio là gì?Tỷ lệ truyền là một trong những đội số liệu tài chính so sánh một trong những bề ngoài vốn chủ download (hoặc vốn) của nhà download với nợ, hoặc những khoản chi phí cơ mà chủ thể vay. Gearing là một phxay đo đòn kích bẩy tài thiết yếu của một thực thể, biểu thị mức độ những buổi giao lưu của chủ thể được tài trợ do những quỹ của cổ đông so với các quỹ của công ty nợ.Gearing Ratio là Tỷ Số truyền.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchGearing Ratio nghĩa là Tỷ Số truyền.Tỷ số truyền là một trong thước đo đòn kích bẩy tài thiết yếu biểu thị mức độ hoạt động vui chơi của một chủ thể được tài trợ bởi vốn công ty tải so với tài trợ nợ.lấy ví dụ mẫu - Cách sử dụnglấy ví dụ như về tỷ số truyền:Nợ cho vốn chủ ssống hữu= Tổng vốn chủ snghỉ ngơi hữu/ Tổng số nợ.Tỷ lệ nợ= Tổng tài sản/ Tổng số nợ.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *