Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự tekkenbasara.mobi.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Forearm là gì

If the elbow is already flexed, the h& is guided around the elbow to lớn grasp the fetus" forearm and wrist.
The forearms are held upraised from the elbows, and the "hands" are slightly extended in a grasping or attack position.
In reality of course the angles và will be nonlinear functions of high-dimensional neural population vectors corresponding lớn arm và forearm muscle parameters.
Forearm readings were avoided after experiencing difficulties due lớn the presence of hair in some subjects & superficial veins in others.
An initial screening exam was performed by questionnaire và by direct palpation of the forearm during requested finger motions.
Tracking errors: (top) upperarm; (bottom) forearm; solid line for the case with feedback stabilizing; dotted line for the case without feedbachồng stabilizing.
However, mass và forearm length vì chưng not have sầu a linear relationship with body toàn thân surface area, which is the variable of interest in these analyses.
As a result the forearm & wrist movements were abolished & the handle position was standard over all trials.
There are three links included, the forearm & the upper arm links which are of a constant length, & the shoulder link which is expandable.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press tuyệt của các bên cấp phép.

Xem thêm: Fcr Là Gì - Xuất Nhập Khẩu Và Các Chứng Từ Cần Thiết

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *