Cara Menginstall MSSquốc lộ Server 2008 R2 Express

Link Download Verđê mê MSSQK 2008 R2 Express :

Express Package

If your system is?

If your system is?

If your system is?

X86

X64

WOW64

X86

X64

.

Bạn đang xem: Download microsoft sql server 2012 sinhvienit

Bạn sẽ xem: Download microsoft sql VPS 2012 sinhvienit

X86

X64

.

X86

X64

.

Xem thêm: Quả Na Tiếng Anh Là Gì - Tên Các Loại Trái Cây Trong Tiếng Anh


*

*

*

*

4. Pra Install SQL Server 2008, Sebelum memulai instalađắm đuối, Andomain authority harus menginstal Net 3.5 Framework, Microsoft windows Installer 4.5 apabila menggunakan windows lama semisal Windows XP, sedangkan bila menggunakan Windows 7 , kita bisa langsung memulai installamê man. Jika tidak, Andomain authority akan diminta untuk menginstal.


*

7. Feature Selection, Tinjau fitur yang akan diinstal Dimana andomain authority bisa memilih fitur yang andomain authority inginkan sesuai dengan kebutuhan

9. Langkah ini memungkinkan Anda untuk mengatur account layanan yang akan digunakan untuk menjalankan SQLServer

10. Đánh Giá Authentication Mode dan administrator yang akan ditambahkan ke Database Engine. Pilih Mixed Mode dan isikan Password. Sebelum Next – Pilih Tab Data Directories , dan isikan directory sesuai dengan Tempat yang anda inginkan

13. Mengatur Konfiguramê say MSSquốc lộ 2008 R2 Express yang baru Andomain authority Install. Klik pada Start Menu, pilih All Programs, Microsoft SQL Server 2008 R2 Configuration Tools, & klik Squốc lộ Server Configuration Manager. Jendela Squốc lộ Server Configuration Manager akan terbuka.

Xem thêm: Khái Niệm Giấy Phép Fumigation Và Phytosanitary Certificate Là Gì ?

14. Di panel kiri Squốc lộ Server Configuration Manager, memperluas Squốc lộ Server Konfigurađam mê Jaringan, dan klik Protocols for . Klik kanan padomain authority Named Pipes, kemudian pilih Enable. Ulangi langkah sebelumnya untuk protokol TCP.. / IP juga untuk mengaktifkannya.

DemikianTutorial Cara Menginstall MSSQL Server 2008 R2 Express Program minimarket 

Untuk dapat menggunakan PROGRAM KASIR MINIMARKET BACKOFFICE Anda harus menginstall Database MSSquốc lộ Server terlebuh dahulu.Chuyên ổn mục: KỸ THUẬT

Chuyên mục: PHẦN MỀM

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *