Cara Menginstall MSSQL Server 2008 R2 Express

Link Download Versay mê MSSQK 2008 R2 Express :

Express Package

If your system is?

If your system is?

If your system is?

X86

X64

WOW64

X86

X64

.

Bạn đang xem: Download sql server 2012 express full hướng dẫn cài đặt

Quý khách hàng đã xem: Download microsoft sql hệ thống 2012 sinhvienitQuý khách hàng đang xem: Download microsoft sql VPS 2012 sinhvienit

X86

X64

.

Xem thêm: Well Noted Là Gì - Well Noted With Thanks Nghĩa Là Gì

X86

X64


*

*

*

*

4. Pra Install Squốc lộ Server 2008, Sebelum memulai instalatê mê, Andomain authority harus menginstal Net 3.5 Framework, Microsoft windows Installer 4.5 apabila menggunakan windows lama semisal Windows XP, sedangkan bila menggunakan Windows 7 , kita bisa langsung memulai installamê man. Jika tidak, Anda akan diminta untuk menginstal.


*

7. Feature Selection, Tinjau fitur yang akan diinstal Dimamãng cầu anda bisa memilih fitur yang anda inginkan sesuai dengan kebutuhan

9. Langkah ini memungkinkan Anda untuk mengatur tài khoản layanan yang akan digunakan untuk menjalankan SQLServer

10. review Authentication Mode dan administrator yang akan ditambahkan ke Database Engine. Pilih Mixed Mode dan isikan Password. Sebelum Next – Pilih Tab Data Directories , dan isikan directory sesuai dengan Tempat yang anda inginkan

14. Di panel kiri Squốc lộ Server Configuration Manager, memperluas Squốc lộ Server Konfigurasay mê Jaringan, dan klik Protocols for . Klik kanan pada Named Pipes, kemudian pilih Enable. Ulangi langkah sebelumnya untuk protokol TCP. / IP.. juga untuk mengaktifkannya.

DemikianTutorial Cara Menginstall MSSquốc lộ Server 2008 R2 Express Program minimarket 

Untuk dapat menggunakan PROGRAM KASIR MINIMARKET BACKOFFICE Anda harus menginstall Database MSSQL Server terlebuh dahulu.Chuyên mục: KỸ THUẬTChuim mục: PHẦN MỀM

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *