Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra vào hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn phát triển thành, hiệu quả với chân thành và ý nghĩa của nó?

Phương pháp điệu – Xem chi tiết

*
*

Lời giải đưa ra tiết

1. Hoàn chình ảnh lịch sử:

– Trong trong những năm 1957 – 1959:

+ Mĩ – Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng, khử cộng”.

Bạn đang xem: đồng khởi là gì

Đang xem: đồng khởi là gì

+ Tăng cường khủng ba, bọn áp.

+ Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, tiến hành đạo luật 10/59 (5-1959) lê máy chỉm mọi miền Nam, sát hại những người vô tội.

– Tháng 01-1959, Hội nghị Trung ương Đảng 15 xác định:

+ Cách mạng miền Nam không tồn tại tuyến phố làm sao khác là áp dụng đấm đá bạo lực giải pháp mạng tấn công đổ tổ chức chính quyền Mĩ – Diệm.

+ Phương phía cơ bản là khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành về tay quần chúng. # bằng con đường tranh đấu bao gồm trị là đa phần, kết phù hợp với đương đầu vũ khí.

2. Diễn biến:

– ban đầu phong trào nổ ra hiếm hoi nghỉ ngơi Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2-1959), Tthẩm tra Bồng (8-1959),… sau trải ra mọi miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu vượt trội là cuộc “Đồng khởi” nghỉ ngơi Bến Tre.

Xem thêm: In Which Là Gì - In Which, On Which, For Which, Of Which Là Gì

– Quần bọn chúng giải thể chính quyền địch, lập Ủy ban nhân dân tự quản, lập lực lượng thiết bị, trưng thu ruộng khu đất của địa công ty, cường hào phân chia đến dân cày nghèo.

– Phong trào lan khắp Nam Sở, Tây Nguim cùng một vài chỗ sinh sống Trung Trung bộ.

3. Kết quả:

– Cuối năm 1960, ta làm chủ được rất nhiều làng, xóm sinh hoạt Nam Bộ, Tây Nguyên ổn cùng cả Trung Trung Bộ.

4. Ý nghĩa:

– Phong trào “Đồng khởi” đang giáng một đòn nặng trĩu nài nỉ vào cơ chế thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận cội cơ quan ban ngành tay không đúng Ngô Đình Diệm.

Xem thêm: Đẩy Sản Phẩm Trên Shopee Là Gì ? Shopee Vn Helpcenter

– Đánh vết bước cải cách và phát triển khiêu vũ vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ bỏ thế duy trì gìn lực lượng thanh lịch nỗ lực đánh.


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *