GIỚI THIỆU DESIGN PATTERN DOMAIN MODEL ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?

This nội dung is an excerpt from the e
Book, .NET Microservices Architecture for Containerized .NET Applications, available on .NET Docs or as a không tính phí downloadable PDF that can be read offline.

Bạn đang xem: Domain model được hiểu như thế nào?


*


The solution folder contains a Seed
Work
folder. This thư mục contains custom base classes that you can use as a base for your domain name entities and value objects. Use these base classes so you don"t have redundant code in each domain"s object class. The folder for these types of classes is called Seed
Work
và not something like Framework. It"s called Seed
Work
because the thư mục contains just a small subset of reusable classes that cannot really be considered a framework. Seedwork is a term introduced by Michael Feathers & popularized by Martin Fowler but you could also name that folder Common, Shared
Kernel, or similar.

Figure 7-12 shows the classes that khung the seedwork of the domain mã sản phẩm in the ordering microservice. It has a few custom base classes like Entity, Value
Object, & Enumeration, plus a few interfaces. These interfaces (IRepository & IUnit
Of
Work) inform the infrastructure layer about what needs to be implemented. Those interfaces are also used through Dependency Injection from the application layer.

*

The detailed contents of the Seed
Work folder, containing base classes and interfaces: Entity.cs, Enumeration.cs, IAggregate
Root.cs, IRepository.cs, IUnit
Of
Work.cs, và Value
Object.cs.


Figure 7-12. A sample mix of domain model "seedwork" base classes và interfaces

This is the type of copy & paste reuse that many developers chia sẻ between projects, not a formal framework. You can have seedworks in any layer or library. However, if the phối of classes và interfaces gets large enough, you might want lớn create a single class library.

The custom Entity base class

The following code is an example of an Entity base class where you can place code that can be used the same way by any tên miền entity, such as the entity ID, equality operators, a domain event list per entity, etc.

// COMPATIBLE WITH ENTITY FRAMEWORK bộ vi xử lý core (1.1 and later)public abstract class Entity int? _requested
Hash
Code; int _Id; private các mục _domain
Events; public virtual int Id get return _Id; protected mix _Id = value; public các mục Domain
Events => _domain
Events; public void Add
Domain
Event(INotification event
Item) _domain
Events = _domain
Events ?? new List(); _domain
Events.Add(event
Item); public void Remove
Domain
Event(INotification event
Item) if (_domain
Events is null) return; _domain
Events.Remove(event
Item); public bool Is
Transient() return this.Id == default(Int32); public override bool Equals(object obj) if (obj == null public override int Get
Hash
Code() if (!Is
Transient()) if (!_requested
Hash
Code.Has
Value) _requested
Hash
Code = this.Id.Get
Hash
Code() ^ 31; // XOR for random distribution. See: // https://learn.microsoft.com/archive/blogs/ericlippert/guidelines-and-rules-for-gethashcode return _requested
Hash
Code.Value; else return base.Get
Hash
Code(); public static bool operator ==(Entity left, Entity right) if (Object.Equals(left, null)) return (Object.Equals(right, null)); else return left.Equals(right); public static bool operator !=(Entity left, Entity right) return !(left == right); The previous code using a domain sự kiện list per entity will be explained in the next sections when focusing on tên miền events.

Xem thêm: reason core security là gì

Repository contracts (interfaces) in the domain mã sản phẩm layer

Repository contracts are simply .NET interfaces that express the contract requirements of the repositories lớn be used for each aggregate.

The repositories themselves, with EF chip core code or any other infrastructure dependencies and code (Linq, SQL, etc.), must not be implemented within the tên miền model; the repositories should only implement the interfaces you define in the tên miền model.

A pattern related lớn this practice (placing the repository interfaces in the domain model layer) is the Separated Interface pattern. As explained by Martin Fowler, "Use Separated Interface to define an interface in one package but implement it in another. This way a client that needs the dependency to lớn the interface can be completely unaware of the implementation."

Following the Separated Interface pattern enables the application layer (in this case, the website API project for the microservice) lớn have a dependency on the requirements defined in the domain model, but not a direct dependency lớn the infrastructure/persistence layer. In addition, you can use Dependency Injection to lớn isolate the implementation, which is implemented in the infrastructure/ persistence layer using repositories.

For example, the following example with the IOrder
Repository interface defines what operations the Order
Repository class will need to implement at the infrastructure layer. In the current implementation of the application, the code just needs to địa chỉ cửa hàng or update orders to the database, since queries are split following the simplified CQRS approach.

// Defined at IOrder
Repository.cspublic interface IOrder
Repository : IRepository Order Add(Order order); void Update(Order order); Task Get
Async(int order
Id);// Defined at IRepository.cs (Part of the domain name Seedwork)public interface IRepository where T : IAggregate
Root IUnit
Of
Work Unit
Of
Work get;

Additional resources


Domain mã sản phẩm là gì? bạn có đang làm việc trong lĩnh vực technology thông tin không? Dù các bạn đang thao tác làm việc với ngôn từ lập trình giỏi framework như thế nào thì chắc hẳn rằng bạn cũng thao tác cùng domain name model. 

Domain mã sản phẩm có quy mô xây cất project 3 lớp. Nếu như bạn học với hiểu về domain model để giúp đỡ ích cho bạn rất nhiều. Nó khiến cho code của người sử dụng gọn gàng và dễ dàng nắm bắt hơn vô cùng nhiều.

Không hề bị lỗi thời giỏi bị cầm cố thế, MVC vẫn phát triển cho tới ngày nay và không còn giảm đi giá bán trị. Trong nội dung bài viết này cửa hàng chúng tôi sẽ ra mắt với độc giả về Domain mã sản phẩm là gì? Những tin tức hữu ích liên quan đến domain name Model. Lúc này hãy bước đầu khám phá những thông tin hữu ích nhé. 

*
Domain mã sản phẩm là gì | mày mò 4 layer liên quan

Mục Lục

04 layer liên quan đến domain model là gì?
Xây dựng kỹ năng và kiến thức Domain Model

Khái niệm domain model là gì

Domain model là một phương thức con người hiểu biết về trái đất thực, những vấn đề mà vận dụng cần giải quyết. Nó cũng là phương thức để thiết kế cấu trúc kiến trúc ở tại mức độ nên giải quyết. Không phải ở mức độ cơ bản như MVC hay phần lớn design pattern khác. 

Một ví dụ minh họa: bạn không thể phát hành một ứng dụng kế toán trường hợp bạn thiếu hiểu biết nhiều biết về các nghiệp vụ kế toán. Với các phương pháp làm thông thường, khi tùy chỉnh thiết lập một hệ thống các bạn sẽ có một phiên bản thiết kế là psd tốt picture hay như là một tệp tin spec. 

Sau khi đối chiếu tệp tin design bạn biết mình bắt buộc phải làm gì và bước đầu làm code. Ngược lại, với quy mô DDD bạn phải đi từ domain, đi từ bỏ tổng quát nghiệp vụ của dự án kế tiếp mới thiết kế. 

Trong đó domain model sẽ được phân chia thành 4 layer. Lúc này hãy cùng tò mò về những layer này nhé. 

04 layer tương quan đến domain mã sản phẩm là gì?

User Interface Layer

Có trách nhiệm làm biểu diễn tin tức trực quan cho người dùng và dịch đều user command. Bạn cũng có thể hiểu dễ dàng và đơn giản là mọi sự kiện xảy ra trên đồ họa khi khối hệ thống trigger. Có nghĩa là khi người tiêu dùng nhấn nút hoặc click vào hồ hết UI input đầu vào control. Nó sẽ tiến hành dịch thành các command xử lý ở tiến trình sau. 

Application Layer

Tầng này được thiết kế mỏng với cực kỳ ít xúc tích xử lý. Nó có nhiệm vụ coordinate những Activity của Application. Application Layer ko chứa những Business Logic. Không đựng state của rất nhiều Business Object. Nó chỉ chứa những state của Application Task Progress. 

Bạn có thể tưởng tượng phần này tương đương với hầu hết Controller trong đồ sộ của MVC và có trọng trách chuyển tiếp (forward) mang đến những nhiệm vụ “task” và mang tới nơi bắt buộc xử lý. 

Domain Layer

Là trái tim của ứng dụng (Business Software), hồ hết status của Business Object đều nằm ở vị trí đây. Bài toán lưu trữ các persistence của Business Object và hầu như state đang được chuyển giao cho tầng dưới. Trái tim của quy trình này nằm ở Domain layer. Sau đó những nghiệp vụ rõ ràng sẽ được biểu hiện ở layer này. Kết cấu source code sẽ được tổ chức theo thương hiệu nghiệp vụ, ko để theo phương thức xem như truyền thống. 

*
Tìm hiểu về 4 Layer liên quan đến domain model là gì

Infrastructure Layer

Là layer đóng vai trò thư viện (supporting libraries) cho đa số tầng còn lại. Layer này đồng tình cơ chế xúc tiếp giữa những layer khác với nhau. Đồng tình những chức năng khác ví như lưu trữ những Business Object của Domain. 

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Domain Model

Để xây đắp hay dành dụm được những kiến thức về Domain mã sản phẩm bạn phải là người làm ngành nghề này. Nếu bạn không làm quá trình liên quan cùng không làm cho coder thì sao? thực sự cũng sẽ có không ít hạn chế để tích lũy kỹ năng về tên miền model.

Nếu có điều kiện hoặc cơ hội hãy search một bạn thầy, người bạn làm về nghành nghề này hoặc có kinh nghiệm tay nghề để học hỏi và giao lưu thêm về domain model là gì.

Ví dụ minh họa khi có tác dụng domain model là gì

Bạn ước ao xây dựng hệ thống làm chủ tàu thủy bên trên biển. Nếu như chỉ thân quen biết những người dân làm trong ngành mặt đường thủy chắc là chưa đủ phải không. 

Khi gặp và bàn bạc với họ về ngành hàng thủy cứng cáp hẳn bạn sẽ có những tin tức về quá trình của họ. Dẫu vậy còn nhiều tin tức và kiến thức khác nữa để hoàn toàn có thể xây dựng được khối hệ thống quản trị. 

Sau khi thu thập được thông tin từ những người làm trong nghành nghề đó, bạn cần chuyển hóa tin tức sang ngôn từ lập trình. 

Để thay đổi thì cần phải có một ngôn ngữ chung được call là Ubiquitous language. Trong khi cũng buộc phải thêm 3 yếu đuối tố tương quan nữa. Sau đây công ty chúng tôi sẽ phân tích ví dụ hơn. 

Ubiquitous language

*
Tìm gọi và học hỏi về Domain model là gì để ship hàng cho các bước tốt hơn

Ubiquitous language giống hệt như một công ty phiên dịch đại tài. Ubiquitous language giúp cho những người dùng, xây dựng viên và máy tính cùng hiểu đúng một thuật ngữ, một khái niệm. 

Entity 

Nếu các bạn là xây dựng viên phía về người dùng thì bạn sẽ hiểu về có mang Object. Entity vào DĐ là 1 trong những object. Entity tất cả thêm một ở trong tính sẽ là mã ID nhằm định danh. 

Value object

Value object về thực chất vẫn là 1 Object nhưng lại không yêu thương cầu yêu cầu định danh. Đặc tính của Value Object là Immutable. Nếu sẽ được tạo thành sẽ không đổi khác được. Khi 1 value object được sinh sản nó sẽ không còn có ý nghĩa nếu ko tích hợp và một Entity như thế nào đó. 

Aggregate

Kết luận Domain model là gì?

Trên đây là nội dung bài viết giới thiệu đến độc giả những thông tin hữu ích về Domain mã sản phẩm là gì. Bên trên thực tế đây là một định nghĩa rất cực nhọc để rất có thể hiểu tường tận bỏ ra tiết. Nhưng bí quyết tiếp cận domain model thì chưa phải là thừa khó. Bạn cũng có thể tiếp tục mày mò và thực tập thêm để sở hữu kỹ năng tốt. 

Chúng tôi hy vọng rằng những tin tức trên đây giúp đỡ bạn giải đáp những vướng mắc về tên miền model. Giúp chúng ta cũng có thể biết thêm nhiều hơn nữa về nghành này. Cảm ơn bạn đọc đã thân yêu theo dõi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Sa tế tiếng anh là gì

 • Module thời gian thực rtc ds1307 là gì

 • What is ""Đồ vệ sinh cá nhân"" in american english and, những Điều bạn cần biết

 • Draught beer là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.