Bạn đang xem: Dnnvv Là Gì – Dnnvv Cần Tự Tìm Điểm Yếu Tại Sentoty.vn - Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp
*

Chi tiết HTDN Cổng Thông tin doanh nghiệp giới thiệu các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở các quốc gia trong khối ASEAN.

Ở mỗi nước, tổ chức đứng đầu danh sách đóng vai trò điều phối các chương trình hỗ trợ tại quốc gia đó. Danh sách tiếp theo là các tổ chức hỗ trợ theo vấn đề mà DNNVV gặp phải.

Bạn đang xem: Dnnvv là gì

Đang xem: Dnnvv là gì

1. Thái Lan

(1) Cơ quan Xúc tiến DNNVV (OSMEP) được thành lập vào năm 2001, có khoảng 200 nhân viên chính thức (và khoảng 200 nhân viên thuê ngoài).

Chức năng chính của OSMEP là hoạch định chính sách và điều phối thực hiện chính sách đối với các DNNVV (Xem sơ đồ tổ chức tại http://eng.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97s5-440321040570&ID-760).

Cơ quan Xúc tiến DNNVV cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cụ thể, ví dụ dịch vụ tư vấn (do Trung tâm Dịch vụ và Điều phối DNNVV thực hiện). Đồng thời, Cơ quan Xúc tiến DNNVV cũng cung cấp thông tin nhằm kết nối kinh doanh cho DNNVV.

(2) Các tổ chức hỗ trợ khác

1) Hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp

– Viện Phát triển DNNVV.

– Học Viện Năng suất: thực hiện các khóa đào tạo nguồnnhân lực cho DNNVV (kỹ năng quản trị, cải thiện năng suất lao động, v.v…), dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin.

– Phòng Thương mại và Công nghệp.

– Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan.

2) Hỗ trợ về công nghệ

– Cục Xúc tiến Công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

– Các Viện (theo từng lĩnh vực, ví dụ lĩnh vực tự động hóa, điện và điện tử, dệt may, chế biến thực phẩm) hỗ trợ DNNVV phát triển công nghệ, đào tạo chuyên viên kỹ thuật, chuyên viên kiểm định.

– Viện Tiêu chuẩn công nghiệp

– Hiệp hội Xúc tiến công nghệ (đào tạo chuyên gia chẩn đoán DNNVV – chuyên gia Shindanshi)

3) Hỗ trợ về vốn

– Ngân hàng Phát triển DNVVV (ngân hàng nhà nước).

– Công ty bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ.

4) Hỗ trợ khác

– Viện Phát triển tiểu thủ công nghiệp và thủ công mỹ nghệ (xúc tiến chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”).

2. Malaysia

(1) Cơ quan DNNVV (SME Corp) thành lập năm 2009 (trước đó là Cơ quan phát triển các ngành công nghiệp vừa và nhỏ: SMIDEC, thành lập năm 1996).

Về cơ bản, Cơ quan này có 5 chức năng chính:

a) Điều phối các chương trình và chính sách cho DNNVV

b) Cung cấp dịch vụ tư vấn

c) Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đào tạo; kết nối kinh doanh thông qua hệ thống công nghệ thông tin và triển lãm; thúc đẩy cạnh tranh v.v…

d) Xây dựng dữ liệu liên quan đến DNNVV, phổ biến thông tin và các kết quả nghiên cứu.

Xem thêm: Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa Thực Sự “Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp” Là Gì

e) Là thư ký Hội đồng phát triển DNNVV Quốc gia.

Cơ quan có 11 văn phòng tại các địa phương trên cả nước (xem Sơ đồ tổ chức tại http://www.smecorp.gov.my/v4/node/297).

(2) Các tổ chức hỗ trợ khác

1) Hỗ trợ về quản trị

– Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (Matrade):cung cấp thông tin về thị trường nước ngoài, các đối tác nước ngoài, tổ chức các đoàn công tác kết nối kinh doanh.

– Bộ Phát triển Doanh nhân

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Trung Hoa

2) Hỗ trợ về công nghệ

– Cơ quan Phát triển Công nghiệp Malaysia

– Viện nghiên cứu Tiêu chuẩn và công nghiệp (SIRIM): hỗ trợ thông qua đào tạo chuyên viên kỹ thuật, phát triển sản phẩm nguyên mẫu, tư vấn, thử nghiệm, v.v…

– Cơ quan Năng suất quốc gia

– Trung tâm Thiết kế nhựa (thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa Malaysia)

– Trung tâm Thiết kế khuôn mẫu (thuộc Hiệp hội Khuôn mẫu Malaysia)

3) Hỗ trợ về vốn

– Các ngân hàng thương mại

– Công ty bảo lãnh tín dụng

– Ban quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm Malaysia

– Các tổ chức trợ cấp vốn cho doanh nghiệp

3. Indonesia

(1) Bộ Hợp tác xã và DNNVV

– Hoạch định chính sách phát triển DNNVV một cách độc lập (không phối hợpvới các bộ ngành liên quan khác).

Xem sơ đồ tổ chức tại www.depkop.go.id).

– Cung cấp các khóa đào tạo cho Các nhà cung cấp Dịch vụ phát triển kinh doanh (BDSP), đồng thời cung cấp vốn quay vòng cho DNNVV thông qua Tổ chức Quản lý Quỹ quay vòng vốn. Tổ chức đã nhận được tư vấn/hỗ trợ từ Các nhà cung cấp Dịch vụ phát triển kinh doanh nói trên.

– Các chương trình khác, bao gồm hỗ trợ bán lẻ, phân loại danh sách các DNNVV được tuyển chọn, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, v.v…

(2) Các tổ chức hỗ trợ khác

1) Hỗ trợ về quản trị

– Trung tâm đào tạo của Bộ Công nghiệp (đào tạo tư vấn chuẩn đoán DNNVV – chuyên gia Shindanshi).

– Cục Xúc tiến xuất khẩu nước ngoài (Trung tâm Đào tạo xuất khẩu)

– Phòng Thương mại và Công nghiệp

2) Hỗ trợ về công nghệ

– Trung tâm Công nghiệp (theo lĩnh vực, ví dụ dệt may, kinh doanh nông nghiệp, kim khí) (thuộc Bộ Công nghiệp).

– Trung tâm Nghiên cứu công nghiệp và Tiêu chuẩn hóa (11 trung tâm) thuộc Bộ Công nghiệp: hỗ trợ DNNVV phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực kỹ thuật, nhân viên kiểm định.

– Trung tâm hỗ trợ công nghệ (có 102 trung tâm thuộc chính quyền địa phương, thành lập bởi Bộ Công nghiệp):hỗ trợ DNNVV công nghệ với các máy móc thiết bị phổ biến, vv.

– Bộ Công nghiệp: cung cấp tín dụng và hỗ trợ DNNVV hiện đại hóa máy móc kĩ thuật đối với ngành công nghiệp da giày và dệt may.

3) Hỗ trợ về vốn

– Các ngân hàng thương mại.

– Các quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV).

4) Hỗ trợ khác

– Tổng cục Công nghiệp nhỏ và vừa (xúc tiến Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”)

4. Gợi ý cho Việt Nam

– Chức năng của Cơ quan Xúc tiến DNNVV Thái Lan và Cơ quan DNNVV Malaysia có nhiều nét tương đồng với chức năng của Cục Phát triển doanh nghiệp của Việt Nam. Hai cơ quan này đều trực thuộc bộ chủ quản, có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức liên quan (đều là thành viên của Hội nghị bàn tròn DNNVV Đông Á như Cục Phát triển doanh nghiệp), vì thế Cục Phát triển doanh nghiệp nên tổ chức thảo luận trao đổi kinh nghiệm khi cử phái đoàn tham gia hội nghị hằng năm. Ngược lại, Bộ Hợp tác xã và DNNVV Indonesia lại là một trong số vài Bộ thực hiện hỗ trợ DNNVV. Trên thực tế, các Bộ khác như Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại hiếm khi quan tâm tới những gì Bộ có chức năng hỗ trợ DNNVV làm. Hai bộ này dường như còn không quan tâm đến Luật DNNVV bởi vì nó được soạn thảo bởi Bộ hỗ trợ DNNVV.

– Có nhiều tổ chức cung cấp các chương trình trên cả lĩnh vực quản trị kinh doanh và công nghệ. Tuy nhiên trong trường hợp này, sự hỗ trợ về công nghệ chỉ là về giới thiệu quy trình quản lý. Các tổ chức hỗ trợ sâu về công nghệ trong các lĩnh vực có hệ thống máy móc chuyên biệt thì chỉ tập trung vào những vấn đề công nghệ. Trừ khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể bố trí được một khoản ngân sách lớn cho các tổ chức như vậy với một lượng lớn nhân viên và máy móc, sẽ là không hợp lý khi hợp nhất dịch vụ hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ quản trị kinh doanh (tại mỗi trung tâm Công nghiệp theo lĩnh vực của Indonesia có gần 200 nhân viên).

– Có một vài cơ quan cung cấp các dịch vụ tư vấn của riêng họ. Trong khi đó các cơ quan khác lại sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài để cung cấp dịch vụ. Nếu Bộ Kế hoạch và Đầu tưchỉ có thể có từ 1 đến 3 trung tâm hỗ trợ ở các thành phố lớn và những trung tâm này sử dụng cán bộ của mình để thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp thì họ sẽ không thể cung cấp tư vấn trên toàn quốc mà chỉ cho số ít các DNNVV tại các thành phố lớn đó. Khả năng tiếp cận dịch vụ của các DNNVV tại địa phương là rất quan trọng (Cơ quan DNNVV Malaysia có các trung tâm ở tất cả các bang, Bộ Công nghiệp Indonesia thành lập hơn 100 trung tâm hỗ trợ kỹ thuật trên toàn quốc). Trong trường hợp này, khu vực công ở Việt Nam cần chủ động đào tạo cán bộ tư vấn của mình để thực hiện hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *