a formal statement saying that you are not legally responsible for something, such as the information given in a book or on the mạng internet, or that you have sầu no direct involvement in it

Bạn đang xem: Disclaimer là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự tekkenbasara.mobi.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


The website"s disclaimer states that shipments are only guaranteed when sent khổng lồ residents in the UK.
High blending rates (80-100%) of compost have been noted for some potting mixes, but explicit disclaimers or cautions, regarding testing before use, are included6,16,25,31.
I think that this consideration will weigh very heavily on those who will be able to lớn make disclaimers.
In this connection, can we also be informed what the present practice is with regard lớn disclaimers?
Despite their disclaimers, their speeches tend khổng lồ invite hatred và khổng lồ foment fear and so lead logically và inescapably to violent action on both sides.
The court has an involvement in certain disclaimers, largely lớn protect the rights of third parties.
Traders have sầu attempted khổng lồ get around the existing law by placing disclaimers on the goods & by acknowledging that they are copies.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Bluestacks 4 Root Full Crack, Untitled — Visio Full Crack Sinhvienit

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *