biểu dương lực lượng·biểu lộ·biểu tình tuần hành·bày tỏ·làm thấy rõ·thao diễn

*

*

In Alma 19:15–17, highlight any words and phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning to lớn God.

Bạn đang xem: Demonstrate nghĩa là gì


Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất kể từ và cụm tự như thế nào đến thấy rằng những tôi tớ của La Mô Ni sẽ quay về với Thượng Đế.
(John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest & political turmoil.
Tình yêu thương đó được thể hiện một cách khác thường Một trong những quy trình xung bỗng nhiên về chủng tộc cùng bất ổn về thiết yếu trị.
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho thấy Ngài gồm dự định chữa trị lành loài người khỏi “những sản phẩm tật-bịnh”, thậm chí còn có tác dụng bạn thư hùng lại.
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration và evaluation program that ran through 2011.
Toyota sẽ thi công 35 thay đổi thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) mang lại lịch trình trình diễn cùng retekkenbasara.mobiews trong năm 2011.
b) Kể từ năm 1914, các tín thiết bị đấng Christ được xức dầu vẫn bày tỏ niềm tin giống như Môi-se và Ê-li như vậy nào?
An English mathematician named Cullis was the first lớn use modern bracket notation for matrices in 1913 và he simultaneously demonstrated the first significant use of the notation A = to represent a matrix where ai,j refers lớn the ith row & the jth column.
Nhà toán học tập tín đồ Anh Cullis là bạn đầu tiên áp dụng cam kết hiệu ngoặc tiến bộ mang lại ma trận vào thời điểm năm 1913 và ông cũng tekkenbasara.mobiết ra cam kết hiệu quan trọng A = để biểu diễn một ma trận với ai,j là thành phần ngơi nghỉ mặt hàng đồ vật i cùng cột trang bị j.
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse tekkenbasara.mobiews about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles & miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa từ điển tôn giáo) lý giải rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo với Phật Giáo hiện có ý kiến khác nhau về phnghiền lạ, tuy nhiên sách ghi nhận: “Lịch sử sau đây của các tôn giáo này cụ thể mang đến thấy những phép kỳ lạ cùng những câu chuyện về phép kỳ lạ ăn vào cuộc sống tôn giáo của fan ta”.
Even though workers had lớn complete dangerous tasks & some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, tekkenbasara.mobinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule.
Mặc mặc dù người công nhân buộc phải ngừng các nhiệm vụ nguy nan và một vài cuối cùng đã tiến công mất mạng sinh sống của họ để bệnh minh khả năng của tổ quốc, tekkenbasara.mobinylon vì vậy ship hàng nlỗi một sự củng nỗ lực đến tư tưởng của Đảng và luật lệ của gia đình Kim.
Briefly outline features of the literature offer for July, then have one or two presentations demonstrated.
(2) Đâu là một trong những nguim nhân khiến vấn đề mang lại người mẹ và con, cùng thai phụ bao gồm trách nát nhiệm làm những gì nhằm mục tiêu sút những rủi ro khủng hoảng xứng đáng tiếc?
Nhờ một hoặc nhị người tthấp trình diễn cách mời các tập san từ bên này sang trọng đơn vị kia một bí quyết đơn giản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Wake On Lan Là Gì ? Tìm Hiểu Về Tính Năng Wake On Lan


Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela to lớn attaông chồng anything in Avaris itself, only "anything belonging to Avaris (nkt hwt-w"rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off" as lines 7-8 and 15 of Kamose"s stela—the only references to lớn Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla lớn patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.
Ryholt lưu ý rằng Kamose ko khi nào tuyên ổn cha vào tnóng bia thứ nhì của chính bản thân mình bất kể điều gì về bài toán tiến công phiên bản thân Avaris, nhưng chỉ có "bất kể điều gì thuộc Avaris (nkt HWT-w"rt) ví dụ: chiến lợi phẩm mà quân đội của ông vẫn giành được" nhỏng cái 7-8 cùng 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nhắc tới Avaris độc nhất vô nhị một lần-chứng minh: Dòng 7-8: Ta đang bố trí một tổ tàu bảo vệ dũng cảm nhằm tuần tra cho tới tận vùng rìa của sa mạc với với phần sót lại (của hạm đội) vùng sau, nó nhỏng thể một nhỏ diều hâu sẽ đi snạp năng lượng trên khu vực của Avaris.
Additional teletekkenbasara.mobision commercials followed the Super Bowl spot, which were lớn demonstrate Switch"s use cases among different demographics, as well as "casual" và "core" gaming audiences.
Quảng cáo truyền ảnh bổ sung được dự loài kiến vẫn theo cạnh bên Super Bowl, để bệnh minh những trường phù hợp thực hiện của Switch giữa những nhân khẩu học không giống nhau, cũng tương tự đối tượng người dùng chơi trò giải trí "bình thường" cùng "cốt lõi".
11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love sầu by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have khổng lồ beat their swords inkhổng lồ plowshares và their spears inkhổng lồ pruning shears.
11 Ngày ni Nhân Chứng Giê-hô-va thể hiện tình yêu thương thơm anh em bằng phương pháp làm ứng nghiệm lời Ê-không nên 2:4: “Họ đang đem gươm rèn lưỡi-cày, rước giáo rèn lưỡi-liềm.
Tháng 4 năm 1985, Pranin vẫn tổ chức sự khiếu nại Thao diễn hữu hảo Aiki News (Friendship Demonstration) trước tiên nghỉ ngơi Tokyo.
Gitekkenbasara.mobing presentations & discussing & demonstrating how khổng lồ handle objections can be quite enjoyable and protekkenbasara.mobide fine occasions khổng lồ sharpen our skills.
Trình diễn và đàm đạo biện pháp đối đáp cùng với đều lời hoạch hoẹ có thể thú vị lắm cùng chế tạo cơ hội trau xanh dồi kĩ năng của chúng ta.
Sau lúc Đức Giê-hô-va bệnh minh quyền năng của Ngài thì dân sự công bố rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”
They will remind you of why you need lớn be zealous, show you how khổng lồ improve your “art of teaching,” và encourage you by demonstrating that many are still responding lớn the preaching work.
Các bài xích này đang thông báo tại sao các bạn bắt buộc sốt sắng, cho thấy làm cố gắng làm sao rất có thể cách tân “thẩm mỹ và nghệ thuật giảng dạy”, cũng tương tự khích lệ chúng ta qua các bởi chứng mang đến thấy vẫn có nhiều người vẫn hưởng ứng tin mừng.
Vào ngày 23 tháng 2, những cuộc biểu tình ủng hộ Nga đã được tổ chức tại thành phố Sevastopol của Crimean.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy bạn có thể triệu chứng tỏ núm như thế nào rằng vào ngôi trường thích hợp của chúng ta phnghiền báp têm không chỉ là “một sự xúc động ban đầu”?
When a sample presentation is demonstrated, think about how you might personalize it và adapt it lớn different householders.
Khi vẫn nhìn qua phần trình diễn mẫu mã, anh chị hãy suy nghĩ mang lại biện pháp vận dụng lời trình bày này nhằm rao giảng cho nhiều gia chủ không giống nhau.
Yet, he patiently warned and disciplined them, forgitekkenbasara.mobing them time and again upon their demonstrating repentance.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *