*

Office UI

In Microsoft Office 2003/XP(2002)/2000, we have been working with classic menu for a long time. In Office 2003/XP(2002)/2000, we have sầu drop down menus & toolbar on your figure’s over, và we are able khổng lồ work easily & quickly.

Bạn đang xem: Classic menu for office 2010: both 64

*

Figure 1: Word 2003" UI - classic view

In Microsoft Office 2010, 2013, năm nhâm thìn, 2019 & 365, the Ribbon contains the most advanced features and commands. It is said in Office 2010/2013, the new Ribbon UI is great, flexible, scalable & easier-to-use but millions of users are still annoyed because of the fact that finding the right feature, tool, & options is difficult.

*

Figure 2: Word 2010"s UI - Ribbon

Classic Menu for Office 2010 and 2013 is an Office add-in designed lớn bring Office 2003’s classic view into the ribbon of Office 2010, 2013, năm 2016, 2019 và 365. It will relieve sầu you from budget, and help you work quickly and easily.

Classic Menu for Office 2010 và 2013 is an excellent bridge between Microsoft Office 2003’s classic view and Microsoft Office 2010/2013’s Ribbon Interface. Classic Menu for Office adds a Menus tab at far left of Office Ribbon. Under Menus tab, you will get familiar drop down menus and toolbar.

*

Figure 3: Word 2010 classic view by Classic Menu for Office

Please clichồng to lớn know more information và không lấy phí tải về Classic Menu for Office suites and programs.

Xem thêm: Gi Tract Là Gì - Gastrointestinal Tract In Vietnamese

Are you used to lớn new Ribbon in Office 2010 & 2013?

The Ribbon UI must be a big revolution for Microsoft Office 2010/2013/2016/2019 (includes Office 365): Office classic view is replaced by Ribbon. Upgrading Microsoft Office 2003 khổng lồ Office 2010/2013/2016/2019 (includes Office 365) becomes challenging. Millions of users get used lớn Office 2003’s classic view for several years. However, they have khổng lồ waste time lớn search for those familiar button, features, and commands in Microsoft Office 2010/2013. It is impending to training yourselves or your employees, otherwise your work efficiency may drop down greatly because you need time khổng lồ seek for buttons & commands during working.

As we know, training is expensive sầu và time-consuming. If you are going to nâng cấp your Microsoft Office 2003 to Microsoft Office 2010/2013/2016/2019 (includes Office 365), you may need to lớn add the training cost inlớn your budget. However, must we spover this extra money for advanced features of 2010, 2013, năm nhâm thìn, 2019 và 365? That’s considerable!

How khổng lồ recover classic view in Microsoft Office 2010/2013/2016/2019 (includes Office 365)?

We have another way to solve this problem: find out the classic view in Microsoft Office 2010/2013/2016/2019 & restore it.

Nevertheless, where is classic view? It seems difficult to lớn recover classic view in Ribbon. In fact, all menus commands and toolbars buttons are mixed và grouped into lớn different tabs. It is impossible to lớn recover classic view even customizing.

That’s no double Classic Menu for Office is your best choice. With Classic Menu for Office, it is possible to enjoy both Office 2003’ classic view and new Ribbon in Microsoft Office 2010/2013. It will make the transition from Office 2003 khổng lồ Office 2010/2013/2016/2019 smoothly without affecting your work. Easily work with Microsoft Office 2010/2013; no training is required!

More tips for Microsoft Office 2007, 2010, 2013 và 365

Classic Menu for Office

Brings your familiar old menus và toolbars of Office 2003 (2002, 2000) baông xã to lớn Microsoft Office 2007, 2010, 2013 and 365. You can use Office 2007/2010/2013/năm nhâm thìn (includes Office 365) immediately & efficiently, & don"t need any trainings or tutorials when upgrading to lớn Microsoft Office (includes Word, Excel, và more ...) 2007, 2010 or 2013.

Screen Shot of Classic Menu for Word

*

*
Classic Menu for Office

It includes Classic Menu for Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Onechú ý, Advertiser, InfoPath, Visio và Project 2010, 2013, năm 2016, 2019 và 365 (includes Office 365).

*
Classic Menu for Office 2007

It includes Classic Menu for Word, Excel, PowerPoint, Access and Outlook 2007.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về tekkenbasara.mobi

tekkenbasara.mobi - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. |

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY tekkenbasara.mobi