Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.
Bạn đang xem: Clasp là gì

She felt it probe inside and let her weight rest there, then she clasped hlặng tighter and stopped thinking " " (39).
I am aware that the necessity for economy has made it impracticable to proceed with the issue of clasps.
Once medals are issued you cannot get them bachồng without loss và delay if they are lớn have sầu their clasps added.
No estimate of the number of battle clasps required can be given until the question of such award has received further consideration.
The question of clasps, or bars as they are sometimes called—in my opinion miscalled—on medal ribbons will not come up till after the war.
The principal qualification is 12 years" continuous satisfactory service, và clasps are awarded for additional periods of eight years thereafter.
The possibility, however, of awarding clasps for particular operations is a matter that is now receiving careful consideration.
When we have sầu lớn khuyễn mãi giảm giá with 6,000,000 or 7,000,000 medals with four or five sầu clasps apiece the figures run khổng lồ 25,000,000 or 30,000,000.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press xuất xắc của những bên trao giấy phép.


Xem thêm: Eps Là File Eps Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Kỹ Năng Tin Học Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Tin Học Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *