Chỉ số CIR của ngân hàng là một trong những chỉ số tài chính quan trọng khi đánh giá hoạt động của một ngân hàng.

Bạn đang xem: Cir là gì

Chỉ số CIR là chỉ số thể hiện tổng chi phí của hoạt động của ngân hàng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu của ngân hàng đó. Qua đó cho ta biết được hiệu quả quản trị của ngân hàng đó như thế nào.

2. Tính chỉ số CIR của ngân hàng như thế nào ?

Công thức tính tỷlệ chi phí trên thu nhập của ngân hàngnhư sau:

CIR = Tổng chi phí/ Tổng thu nhập hoạt động

Chỉ tiêu này cho biết mức độ hiệu quả trong vận hành của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng được hạ thấp qua các năm thì có thể là dấu hiệu cho thấy ngân hàng ngày càng quản trị hiệu quả hơn.

*


*

Bản thân những con số đứng riêng lẻ không mang nhiều ý nghĩa, do vậy bạn nên theo dõi nó qua các kỳ hay các năm để so sánh tìm ra được được xu hướng quản trị của ngân hàng đó. Ngoài ra còn phải so sánh với các ngân hàng khác nữa, như thế mới đưa ra được những đánh giá chính xác về nó được. Như trên hình trên bạn thấy đó, mình cũng theo dõi chỉ số CIR của các ngân hàng qua nhiều năm, và so sánh giữ các ngân hàng với nhau.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Monument Là Gì ? (Từ Điển Anh Monument Trong Tiếng Tiếng Việt

CIR có dấu hiệu giảm dần qua các năm là khá tích cực, bằng cách nào đó ngân hàng đã tiết kiệm được chi phí vận hành, điều này giúp tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

Ví dụ: Đây là báo cáo tài chính của ngân hàng MBB quý 2 năm 2021


*

Như trên hình bạn thấy tổng thu nhập hoạt động của MBB trong quý 2 là 8.924 tỷ và Tổng chi phí hoạt động là 3.087 tỷ.

Dó đó chỉ số CIR = 3087/8924 = 34,6 %

Như vậy trong quý 2 chi phí hoạt động của ngân hàng MBB chiếm 34,6% tổng thu nhập của ngân hàng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *