Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tekkenbasara.mobi.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Cheesy là gì

The magazine"s past objects of satire, the cheesy villains who anointed themselves as targets in the 1980s, were no longer on the national stage.
The infection is confirmed by finding the organism during microscopic examination of the greenish fluids, cheesy material or the lesion.
The film received negative sầu reviews from critics và fans alượt thích và was denounced by critics as cheesy and lacking any sort of coherent plot.
Isovaleric acid has a svào pungent cheesy or sweaty smell, but its volatile esters have sầu pleasing scents và are used widely in perfumery.
You know that this element has been overused in the past and is considered cliched or cheesy, but the song needs it.
She also comments that the fight scenes although cheesy at times are all entertainingly well written.
What could have become a cheesy schloông xã fest actually turns into lớn a near-masterpiece of comedy, seriousness & believability.
He follows a strong code of honor, & is stereotypically chivalrous, poetic, and noble, lớn the point that comes across as humorously cheesy.
Các quan điểm của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của những đơn vị cấp phép.


Xem thêm: "Kinh Doanh Đa Cấp Tiếng Anh Là Gì ? Mô Hình Kinh Doanh Đa Cấp

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Total Memory Là Gì ????? Cần Giúp Đỡ Approx Total Memory Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *