In the Philippines, dried herring is popularly eaten during breakfast, along with garlic rice and eggs.

Bạn đang xem: Cá kho tiếng anh là gì


Trong dashi, L-glutamat được chiết xuất tự tảo bẹ kombu (Laminaria japonica) với inosinat tự ngừ khô bào mỏng (katsuobushi) hoặc mòi khô (niboshi).
In dashi, L-glutamate comes from sea kombu (Laminaria japonica) and inosinate from dried bonito lớn flakes (katsuobushi) or dried sardines (niboshi).
Lúc chú ý kỹ rộng, công ty chúng tôi để ý gồm sừng nai, ngọc trai, rắn mối khô cùng ngựa cũng tương tự số đông món lạ kỳ khác.
Looking closely, we notice deer antlers, pearls, and dried lizards và sea horses, as well as other exotic items.
Một công ty cùng với 40 người công nhân siêng chào bán cá khô, thiết bị tạp hóa với mì gai nghỉ ngơi Su-dong (bây giờ là Ingyo-dong).
Samsung started out as a small trading company with forty employees located in Su-dong (now Ingyo-dong).
Người buôn muối hạt ướt (Wet-salter) hoàn toàn có thể đề cập tới một fan ướp cá khô hoặc một tín đồ ở trong domain authority bằng cách giấu muối hạt ướt.

Xem thêm: Đam Mỹ Niên Hạ Công Là Gì ? Các Thể Loại Đam Mỹ Cần Biết


Có lẽ Giô-sép bước đầu dạy nam nhi biện pháp có tác dụng đều việc đơn giản và dễ dàng nhỏng đánh nhẵn miếng mộc xù xì dùng da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how khổng lồ perkhung such simple tasks as using dried fish skin to smooth out rough spots on wood.
Có lẽ Giô-snghiền bắt đầu dạy đàn ông giải pháp làm phần đông câu hỏi dễ dàng nlỗi tiến công nhẵn miếng gỗ xù xì bằng chất liệu da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how to persize such simple tasks as smoothing rough spots on wood with dried fish skin.
Họ khéo léo len qua chỗ đông người, mời Hotline mọi vị khách đã đói bởi gần như tô canh thơm ngon có cá khô chiên, cua với ốc.
They deftly press their way through the crowd, tempting hungry customers with tasty soups & stews of blackened smoked fish, crabs, và snails.
Một giám thị lưu lại hễ báo cáo: “Trong 5 năm vừa qua, chúng tôi sẽ phân phát hơn một ndại tấn ngô, mười tấn cá khô và mười tấn đậu.
One traveling overseer reported: “Over the past five sầu years, we have distributed more than a thous& tons of maize, ten tons of dried fish, & an equal quantity of sugar beans.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *