俵 biểu • 婊 biểu • 檦 biểu • 殍 biểu • 脿 biểu • 莩 biểu • 表 biểu • 裱 biểu • 褾 biểu • 錶 biểu • 飈 biểu • 飚 biểu

• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Đại mông trái - 大檬果 (Tùng Thiện tại Vương)• Điếu bửa tử - 吊餓死 (Phạm Nguyễn Du)• Hoàng giang tức chình ảnh - 黃江即景 (Thái Thuận)• Triệu Việt Vương - 趙越王 (Đặng Minch Khiêm)• Trsống binc hành - 阻兵行 (Nguyễn Du)
1. (Danh) Áo xung quanh.2. (Danh) Bên bên cạnh, phương diện không tính. ◎Như: “hải biểu” 海表 xung quanh bể, “xuất nhân ý biểu” 出人意表 ra phía bên ngoài ý liệu.3. (Danh) Dấu hiệu, kí hiệu. ◇Quản Tử 管子: “Do yết biểu nhi lệnh chi chỉ dã” 猶揭表而令之止也 (Quân thần thượng 君臣上) Nlỗi ra tín hiệu để bảo mang đến xong lại vậy.4. (Danh) Mẫu mực, gương mẫu mã. ◎Như: “vi nhân sư biểu” 為人師表 có tác dụng chủng loại mực cho tất cả những người.5. (Danh) Bảng, bảng liệt kê, bảng kê khai. ◎Như: “thống kế biểu” 統計表 bảng thống kê lại.6. (Danh) Một một số loại sớ tấu rất lâu rồi, bậc đại thần trình lên vua. ◎Như: “Xuất sư biểu” 出師表 của Gia Cát Lượng 諸葛亮 thời Tam Quốc, “Trần tình biểu” 陳情表 của Lí Mật 李密.7. (Danh) Tên hiệu (ko kể thương hiệu chính). ◇Tỉnh gắng hằng ngôn 醒世恆言: “Tiền nhật bất tằng vấn đắc quý biểu” 前日不曾問得貴表 (Tiền Tú Tài 錢秀才) Hôm trước không được hỏi tên hiệu của ngài.8. (Danh) Bia đá. ◇Hán Thỏng 漢書: “Thiên lí lập biểu” 千里立表 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Nghìn dặm dựng bia đá.9. (Danh) Bia chiêu tập, tuyển mộ chí. ◎Như: “mộ biểu” 墓表 bia mộ.10. (Danh) Máy đo, đồng hồ. ◎Như: “thủ biểu” 手表 đồng hồ thời trang treo tay, “năng lượng điện biểu” 電表 đồng hồ đeo tay năng lượng điện.11. (Danh) Họ sản phẩm mặt ngoại. ◎Như: “biểu huynh đệ” 表兄弟 nhỏ cô nhỏ cậu.12. (Danh) Họ “Biểu”.13. (Động) Mặc thêm áo không tính. ◇Luận Ngữ 論語: “Đương test, chẩn hi khích, tất biểu nhi xuất chi” 當暑, 袗絺綌, 必表而出之 (Hương đảng 鄉黨) Lúc ttách rét, khoác áo đơn vải vóc thô, (ông) vớ khoác thêm áo Khi ra phía bên ngoài.14. (Động) Tỏ rõ, hiển dương, khen ttận hưởng. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Hận bốn trọng điểm hữu sở bất tận, bỉ lậu một thay nhi văn thải bất biểu ư hậu cầm cố dã” 恨私心有所不盡, 鄙陋沒世而文彩不表於後世也 (Báo Nhậm Thiếu Kkhô giòn thư 報任少卿書) Hận rằng lòng riêng rẽ gồm nơi không thể hiện hết, bỉ lậu mà bị tiêu diệt đi thì vnạp năng lượng cmùi hương ko tỏ rõ được cùng với đời sau.15. (Động) Tulặng cha, truyền đạt. ◎Như: “lược biểu trung ương ý” 略表心意 nói sơ qua ý trong tâm.16. (Động) Tâu lên trên mặt để bộc bạch vấn đề gì. ◇Tam quốc chí 三國志: “Lượng từ bỏ biểu hậu chủ” 亮自表後主 (Gia Cát Lượng truyện 諸葛亮傳) Lượng này từ xin tâu rõ với hậu chủ.17. (Động) Đề cử, tiến cử. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tào Công biểu Quyền vi thảo lỗ tướng quân” 曹公表權為討虜將軍 (Ngô chủ truyện 吳主傳) Tào Công tiến cử Quyền làm tướng quân tiến công giặc.18. (Động) Soi xét, giám sát. ◎Như: “duy thiên khả biểu” 惟天可表 chỉ bao gồm trời xét soi được.19. (Động) Trang hoàng, tu bửa sách vở và giấy tờ, tnhóc con họa. § Thông “phiếu” 裱.

Bạn đang xem: Biểu là gì


① Ở xung quanh, như hải biểu 海表 quanh đó bể.② Tỏ rõ, tulặng tía chủ ý bản thân cho tất cả những người khác biết call là biểu. Nhỏng đại biểu 代表 người thay mặt đại diện của người nào để tỏ hộ ý của tín đồ ấy ra. Trong một chỗ đông người, cử một người thay mặt đi hội họp một hội nào có quan hệ đến hơn cả một chỗ đông người ấy call là đại biểu.③ Dấu hiệu, đặt riêng rẽ một chiếc dấu hiệu để cho những người ta dễ biết điện thoại tư vấn là biểu, bạn nào có hình dáng hơn bạn Điện thoại tư vấn là dị biểu 異表 xuất xắc biểu biểu 表表.④ Tiêu biểu, nêu tỏ. Như tinch biểu máu nghĩa 旌表節義 tiêu biểu dòng ngày tiết nghĩa ra đến vinh hoa. Cái bia dựng sống chiêu mộ Gọi là chiêu tập biểu 墓表, đều là theo chiếc ý nêu tỏ, để cho phần nhiều fan phần lớn biết mà nhớ mãi luôn luôn nhớ cả.⑤ Lối vnạp năng lượng biểu, là 1 thể văn uống phân bua tấm lòng kẻ bên dưới với người trên, như vnạp năng lượng tâu cùng với vua, với thần thánh gần như điện thoại tư vấn là biểu cả.⑥ Ghi chép sự thiết bị gì chia ra từng loài, từng hạng xếp thành sản phẩm lối nhằm thời gian tra mang lại tiện thể cũng gọi là biểu. Nlỗi những thống kê biểu 統計表 dòng biểu tính gộp toàn bộ.⑦ Họ ngoại. Nlỗi con cô con cậu gọi là biểu huynh đệ 表兄弟.
① Ngoài, phần xung quanh, bề ngoài: 外表 Bề xung quanh, ngoại trừ mặt; 海表 Ngoài biển; 由表及裡 Từ ngoại trừ vào trong; 虛有其表 Chỉ gồm mẽ ngoại trừ lộng lẫy; ② Tỏ rõ, nêu rõ, bày tỏ: 略表心意 Tỏ qua thiện ý, chút xíu để Hotline là; ③ Xông, toát ra: 表汗 Xông tạo ra mồ hôi; ④ Biểu, bảng, bảng biểu, bảng liệt kê, bảng kê khai: 統計表 Bảng thống kê; 時間表 Bảng giờ đồng hồ giấc, biểu thời gian; ⑤ Đồng hồ nước, công tơ: 手表 Đồng hồ nước treo tay; 秒表 Đồng hồ bnóng giây; 電表 Công tơ hồng điện, đồng hồ điện; ⑥ Gương, mẫu mực, mực thước, tiêu biểu: 師表 Làm gương, gương mẫu; ⑦ Cả nhà em cô cậu, anh chị em bọn họ, (ở trong về) bọn họ ngoại: 表兄弟 Anh em họ; 表叔 Chú họ; ⑧ (cũ) Tờ sớ kéo lên vua, tờ biểu, bài biểu.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " To Some Extent Là Gì ? 'To Some Extent/Degree' Là Gì


Cái áo xung quanh — Bên ngoài. sống ngoài — Cái ngọn gàng — Cái nêu — Cái bảng ghi chép để phân biệt — Cái đồng hồ thời trang — Tờ tâu dân vua phát âm — Tên fan tức Nguyễn Biểu, bạn xóm Bình Hồ, thị trấn Trị La, tỉnh Nghệ An, bắc phần VN, đậu Thái Học, sinc đời Trần, làm quan tiền tới chức Điện chi phí thị ngự sử, vướng lại một trong những thơ Nôm, chép trong Nghĩa sĩ truyện của Hoàng Trừng.
錶𧘝𧘦𧘰𧜫𧞧𧞯𧞱𪊘𪊬

Không hiện tại chữ?


bái biểu 拜表 • chén bát biểu 八表 • biểu bạch 表白 • biểu suy bì 表皮 • biểu biểu 表表 • biểu phương pháp 表格 • biểu cmùi hương 表彰 • biểu chương 表章 • màn trình diễn 表演 • biểu diện 表面 • biểu dương 表扬 • biểu dương 表揚 • diễn đạt 表达 • diễn đạt 表達 • biểu đích 表的 • biểu điệt 表姪 • biểu vật 表圖 • biểu tán thành 表同情 • biểu thị 表现 • biểu thị 表現 • biểu hiệu 表號 • biểu huynh đệ 表兄弟 • biểu kí 表記 • biểu lí 表裏 • thể hiện 表露 • biểu minc 表明 • biểu quyết 表决 • biểu quyết 表決 • biểu suất 表率 • biểu tấu 表奏 • biểu lộ 表示 • biểu tỉ muội 表姊妹 • biểu tình 表情 • biểu tôn 表孫 • hình tượng 表徵 • biểu trượng nhân 表丈人 • biểu tử 表子 • biểu tự 表字 • hình tượng 表象 • biểu xích 表尺 • biểu yết 表揭 • dân biểu 民表 • di biểu 遺表 • doanh biểu 營表 • đại biểu 代表 • trang bị biểu 图表 • vật biểu 圖表 • hàn thử biểu 寒暑表 • lượng vũ biểu 量雨表 • nghi biểu 儀表 • ngoại biểu 外表 • nguyệt biểu 月表 • niên biểu 年表 • tuyên bố 发表 • tuyên bố 發表 • phong lực biểu 風力表 • phong vũ biểu 風雨表 • thời biểu 時表 • tiêu biểu 標表 • tinch biểu 旌表 • tộc biểu 族表 • ý biểu 意表
• Bội nghĩa Nguyễn gia lăng - 泊阮家陵 (Nguyễn Phi Khanh)• Đệ thập cảnh - Thuận hải quy phàm - 第十景-順海歸帆 (Thiệu Trị hoàng đế)• Hoạ đồng thành tủ viện con đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinch khất hồi chăm sóc kha lưu giữ giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài - 和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其二-自述感懷 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khốc Vương Bành Châu Luân - 哭王彭州掄 (Đỗ Phủ)• Ngọc đới sinc ca - 玉帶生歌 (Chu Di Tôn)• Sinch cư loạn gắng - 生居亂世 (Khiếu Năng Tĩnh)• bộ quà tặng kèm theo đặc tiến Nhữ Dương vương vãi nhị thập vận - 贈特進汝陽王二十韻 (Đỗ Phủ)• Trực dạ - 直夜 (Lưu Quân)• Ứng thượng sử chư quan tiền tác hưng bang bài bác nước ngoài kế - 應上使諸官作興邦排外計 (Khiếu Năng Tĩnh)• Vương thập ngũ tư mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinh mao ốc bốn - 王十五司馬弟出郭相訪兼遺營茅屋貲 (Đỗ Phủ)

biểu

U+88F1, tổng 13 đường nét, bộ y 衣 (+8 nét)phồn và giản thể, hình thanh hao & hội ý


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Khăn uống quàng cổ.2. (Động) Bồi, dán, làm đẹp, tô điểm tnhóc con sách. ◎Như: “biểu bối” 裱褙 bồi, dán, trang hoàng.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *